• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Hallå där, Rahmina Khatun, en av tre mottagare av ISACA-stipendiet 2022

Rahmina Khatun fick emotta stipendiet för sin uppsats ”Kamerabevakning utan tillståndskrav på platser där allmänheten inte äger tillträde – ett hot mot den personliga integriteten?”

-

Motiveringen lyder:

I denna uppsats rätas frågetecknet ut till ett utropstecken och arbetet belyser att kamerabevakning utan tillståndskrav på platser där allmänheten inte äger tillträde är ett hot mot den personliga integriteten. Uppsatsen redovisar på ett enkelt och lättläst sätt ett antal tillsyningsärenden utförda av Integritetsmyndigheten i olika verksamheter där den personliga integriteten (dataskyddsförordningen) inte är med i en aktörs laglighetsprövning.  Alla organisationer och enskilda som har satt upp kameror eller installerat larm med kameror kan dra nytta av uppsatsens resultat.

Grattis till stipendiet, hur känns det? 

– Stort tack! Det är alltid extra kul när ens arbete blir uppmärksammat, så jag är väldigt glad för detta stipendium. Det ligger flera månaders hårt arbete bakom denna uppsats varpå ett stipendium känns som den ultimata belöningen. 

Du har skrivit uppsats om kamerabevakning och den personliga integriteten – varför har du valt att fokusera på detta? 

– På senare år har Integritetsskyddsmyndigheten ålagt flertalet förbud och administrativa sanktionsavgifter till aktörer som kamerabevakar inom individens privata sfär där tillståndskrav dessutom saknas. Ur ett integritetsperspektiv är detta oroväckande. Jag ville därför undersöka olika aspekter av vår nya kamerabevakade vardag och effekterna av detta, samtidigt som även Integritetsskyddsmyndighetens roll i detta granskades. 

Vad kom du fram till och kommer du arbeta vidare med denna fråga? 

– Uppsatsen avslutas med konkluderingen att kamerabevakning utan tillståndskrav på platser där allmänheten inte äger tillträde utgör ett hot mot den personliga integriteten. Läsaren uppmanas att rannsaka vilka åtgärder som vi bör vara beredda att vidta för att eliminera detta hot. 

Som jurist ser jag mig själv vara verksam med frågor som berör våra fri- och rättigheter, där den personliga integriteten är en viktig aspekt i detta. I den andan kommer jag härnäst att åka till New York för att arbeta på Sveriges FN-representation. 

”Hållbara laddprodukter främjar fastighetsbranschens utveckling”

Hallå där Josefin Bengtsson, COO och Head of Marketing för Compleo Nordic. Vilka är Compleo?– Compleo erbjuder allt man behöver för en smart och...

FLER NYHETER

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö stad förvaltar och bygger fibernät för framtidens infrastruktur. Man erbjuder operatörer, villor, bostadsrättsföreningar, flerbostadsfastigheter, samfälligheter med flera en oberoende och framtidssäkrad kommunikationsmöjlighet. Som...

Dramaten säkrar scentekniken med UPS-lösning

Dramaten Thalia fasad 2015 EntréOsäkerheten kring elförsörjningen får allt fler verksamheter att se över vilka konsekvenser ett strömavbrott kan få för verksamheten. För nationalscenen Dramaten...

Chat GPT används för nätfiskeangrepp

Utvecklingen går snabbt och vi läser dagligen om hur Chat GPT gjort om spelplanen genom att skapa välskriven text på bara ett ögonblick. På...

RAPPORT: En av tio patchar inte sårbarheter i telefonen

Nästan hälften av dessa sårbarheter, 47 procent, klassas dessutom som allvarliga och rentav kritiska. Företag låter det gå i genomsnitt 184 dagar, det vill...

Samarbete ska stärka brandskyddet i Skåne

Fokus under våren kommer att vara utrullningen av Grundläggande brandövning – ett grundläggande upplägg för brandövning på den egna arbetsplatsen. Säker Vårdmiljö har även...

Dataskyddsombud varnar för brister i arbetet med GDPR

IMY publicerar nu rapporten Dataskyddsarbetet i praktiken som bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter. Syftet med rapporten är att få...

Securitas tecknar nytt säkerhetsavtal med LKAB

Denna gång valde LKAB att förlänga avtalet, något som avtalsansvarig på Securitas, Markus Printz menar tyder på ett gott förhållande mellan företagen.– Att ges möjligheten till...

SRS Security inleder samarbete med Ing-Marie Wieselgren stiftelse

– Kan vi på bred front fortsätta att göra nytta i Ing-Maries anda och öka den psykiska hälsan på några håll i samhället så...

RAPPORT: Yahoo toppar listan över världens mest utsatta varumärken för nätfiske

Högst upp på listan hamnar Yahoo, teknikföretaget har därmed klättrat 23 platser sedan förra kvartalets rapport. Yahoo utnyttjades för 20 procent av världens alla...

Ökat skydd mot desinformation för offentliga arbetsgivare

Anonyma konton och hatkampanjer på nätet sprider desinformation om socialtjänsten. Men felaktiga uppgifter sprids också av anställda i kommuner, regioner och i privata verksamheter...

Brister i att förebygga hot och våld på jobbet

På senare år har hot och våld uppmärksammats allt mer som ett arbetsmiljöproblem. I den här insatsen har Arbetsmiljöverket fokuserat på verksamheter som ligger...

Secify rekryterar affärsområdeschef från Combitech

Jonas Stewén har en bakgrund inom verksamhetsutveckling, samt roller inom försäljning och marknad. Som försäljningschef på Secify kommer han dessutom ingå i ledningsgrupp för...

Maria Lagerstam ny chef för People & Culture på Iver

– Först vill jag välkomna Maria till Iver och till vår koncernledning. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är centrala delar för varje organisation som vill vara...

Fortifikationsverket rekryterar från Must

Anders Henningsson kommer att bli avdelningschef för säkerhetsavdelningen och Fortifikationsverkets säkerhetsskyddschef. Han kommer att ingå i myndighetens ledningsgrupp.– Det känns jättebra att Anders Henningsson...

Bankernas säkerhetsanalytiker kan inte stå ensamma i skottgluggen för de växande cyberhoten

35 procent av alla dataintrång rör banker och finansiella tjänster, enligt Forbes. Den tid...

Dags för ett kunskapslyft om GDPR på svenska arbetsplatser

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.”Bara varannan svensk känner...