- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Hallå där, Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund

-

- Annons -

Berätta om bakgrunden till att beslut har tagits om att börja med kamerabevakning på skolor i Lund.

– Under sommaren 2020 utsattes vi för flera anlagda bränder på främst skolor och förskolor. Det har hänt även tidigare, men just denna sommar var det extremt. De 10 mest utsatta skolorna rapporterade under året över 400 incidenter gällande bränder och skadegörelse, detta medförde direkta kostnader på cirka 7,3 miljoner kronor för kommunen. Totalt uppgick de direkta kostnaderna för skadegörelser på skolor och förskolor till ungefär 15 miljoner kronor, vilket var en fördubbling gentemot föregående år.

Utöver de ekonomiska aspekterna så skapar även skadegörelse och bränder en otrygghet för barn, elever och personal på skolor och förskolor. Det kan även innebära oro och avbrott i barnens skolgång, vilket vi vill förhindra.

- Annons -

Med detta som underlag tog vi därför ett beslut i bred politisk enighet om att införa preventiv kameraövervakning på de 10 mest utsatta skolorna i kommunen.

Vad finns det för förväntad effekt av detta och vad säger att de som utför de brottsliga gärningarna inte bara maskerar sig? 

– Dels att det ska vara avskräckande att begå nya brott av det här slaget. Dels öka tryggheten för elever, personal och vårdnadshavare. Och dels att kunna lagföra fler som begår den här typen av brott och kunna rikta skadeståndsanspråk för skador som uppkommer. Här måste lagstiftningen också hänga med eftersom skadestånden idag inte alls står i proportion till de kostnader som uppkommer vid skadegörelse av det här slaget. Signalen måste vara mycket tydligare från samhället och att den som orsakar skadorna också får ta notan. Även om det finns en risk att personer maskerar sig ökar sannolikheten att man kan identifiera personer genom ett noggrant utredningsarbete. Här är det också viktigt att polisen har resurser, kraft och ork att ta sig an vardagsbrottslighet av det här slaget.

Hur ställer ni er till inskränkningsdebatten i det att eleverna är övervakade? 

… Självklart ska det ske med respekt för elevers och personalens integritet och därför är kameraövervakningen begränsad till tiden då eleverna inte är på skolan. Men man får också säga att integritetsdebatten i vårt land länge präglats av fokus på gärningsmännens integritet och alldeles för ofta glömt bort upprättelse för brottsoffren.

Kan detta vara en lösning som sprider sig till fler kommuner tror du? Eller är målet att det ska vara ett visstidsprojekt? 

– Tyvärr har ju skadegörelse och förstörelse av vår gemensamma egendom ökat i hela landet och då går vi ett håll där mer och mer kostnader får läggas på att skydda och förebygga. Vi hade såklart mycket hellre lagt de pengarna på fler lärare, bättre läromedel och lekutrustning. Jag hoppas att skolor fortfarande kan vara öppna platser och inte bli alltmer instängda och begränsade som i många andra länder.

- Annons -
- Annons -

Så skapar du en brandsäker arbetsmiljö

Er arbetsplats uppfyller alla lagkrav och ni har aldrig haft någon brandincident, så det borde ju inte vara någon fara. Eller? – Ofta vet man...

FLER NYHETER

Karl Emil Nikka nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2021

– Det här var fantastiskt roligt att mycket oväntat. Det är verkligen en ära att få sällas till skaran av profiler som har nominerats genom åren,...
- Annons -

Nytt nordiskt samarbete mellan Parakey och Unloc

– Efter att ha haft dialog med Unloc i flera år har vi nu konkreta förfrågningar från kunder om att använda Parakeys marknadsledande lås...
- Annons -

Företag inom bank och finans betalar högt pris vid ransomware-attacker

I den globala studien som genomförts av IT-säkerhetsföretaget Sophos framgår även att endast 25 procent av de drabbade företagen inom bank och finans betalade...
- Annons -

Amido utsett till mest innovativa proptechbolag

”Det är inte alltid lätt att påvisa en tydlig och konkret nytta när det skapas produkter med samhället som slutkund. De digitala verktygen kan...
- Annons -

Otryggheten bland myndighetsanställda ökar

Studio Akavia Möter bjöd in Försäkringskassans generaldirektör, Arbetsgivarverkets chefsjurist och Akavias rättspolitiska sakkunniga för att diskutera frågan.− Jag är bekymrad över utvecklingen därför att...
- Annons -

Würth storsatsar på släckare avsedd för bränder i litiumjonbatterier

– Det är många i dag som efterfrågar den här typen av brandsläckare, säger Rune Clasen, som ansvarar för Würts butiker i Norge.Würth levererar...

Nytt grepp för att stärka Sveriges cyberförsvar

Allt fler uppkopplade enheter och en ökad digitaliseringsgrad gör det möjligt för angripare att hacka sig in och komma över värdefull information. Enligt Cybersecurity...

Ramboll levererar säkerhetskonsulter till Sveriges kommuner

– I en värld som förändras snabbt och ibland oförutsägbart ökar behovet av resiliens, alltså att vara förberedd för olika scenarier. Det handlar om...

Arlandas Terminal 5 får effektivare säkerhetskontroll

Schneider Electric har gjort flera installationer åt Swedavia och Arlanda de senaste åren och har även mycket goda erfarenheter av att driva stora projekt...

IT-säkerhetsansvariga slarvar med patchar i kampen mot ransomware

Ransomware är en av de mest utbredda cyberattackmetoderna i dag och antalet drabbade företag blir allt fler och fler. En del av förklaringen kan...

Hon blir ÖB:s nya militärpolitiska rådgivare

Hon kommer närmast från egen verksamhet som försvarspolitisk expert, och har exempelvis modererat konferenser och varit utredare inom militärt och civilt försvar. Annika Nordgren Christensen...

IMY inleder granskning av inkassobolag

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, har tagit emot information från Konsumentverket som rör ett inkassobolag som är inkassoombud för det Hongkong-registrerade bolaget Svenskt Fordonsskydd Ltd.Svenskt Fordonsskydd Ltd...

Prosero förvärvar Nordland Lås & Sikkerhet AS

– Med Nordland Lås & Sikkerhet tillförs ytterligare en lokal ledare till Proseros bolagsportfölj och vi är stolta över att kunna välkomna dem till...

Anslagen till SOS Alarm ökar

– Förtroendet för nödnumret är helt centralt i ett tryggt och säkert samhälle. Hjälpsökande ska alltid känna trygghet i att få rätt hjälp i...

Är du verkligen säker i hemmets trygga vrå?

Många av oss arbetar hemma och troligtvis är hemmakontoret här för att stanna. Kanske...

API:er och lärdomar från Facebook-attacken 2018

Gränssnitten för applikationsprogrammering (API:er) finns bakom kulisserna i nästan allt som du som konsument...

API:er och lärdomar från Facebook-attacken 2018

Gränssnitten för applikationsprogrammering (API:er) finns bakom kulisserna i nästan allt som du som konsument...