- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Hallå där, Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund

-

- Annons -

Berätta om bakgrunden till att beslut har tagits om att börja med kamerabevakning på skolor i Lund.

– Under sommaren 2020 utsattes vi för flera anlagda bränder på främst skolor och förskolor. Det har hänt även tidigare, men just denna sommar var det extremt. De 10 mest utsatta skolorna rapporterade under året över 400 incidenter gällande bränder och skadegörelse, detta medförde direkta kostnader på cirka 7,3 miljoner kronor för kommunen. Totalt uppgick de direkta kostnaderna för skadegörelser på skolor och förskolor till ungefär 15 miljoner kronor, vilket var en fördubbling gentemot föregående år.

Utöver de ekonomiska aspekterna så skapar även skadegörelse och bränder en otrygghet för barn, elever och personal på skolor och förskolor. Det kan även innebära oro och avbrott i barnens skolgång, vilket vi vill förhindra.

Med detta som underlag tog vi därför ett beslut i bred politisk enighet om att införa preventiv kameraövervakning på de 10 mest utsatta skolorna i kommunen.

Vad finns det för förväntad effekt av detta och vad säger att de som utför de brottsliga gärningarna inte bara maskerar sig? 

– Dels att det ska vara avskräckande att begå nya brott av det här slaget. Dels öka tryggheten för elever, personal och vårdnadshavare. Och dels att kunna lagföra fler som begår den här typen av brott och kunna rikta skadeståndsanspråk för skador som uppkommer. Här måste lagstiftningen också hänga med eftersom skadestånden idag inte alls står i proportion till de kostnader som uppkommer vid skadegörelse av det här slaget. Signalen måste vara mycket tydligare från samhället och att den som orsakar skadorna också får ta notan. Även om det finns en risk att personer maskerar sig ökar sannolikheten att man kan identifiera personer genom ett noggrant utredningsarbete. Här är det också viktigt att polisen har resurser, kraft och ork att ta sig an vardagsbrottslighet av det här slaget.

Hur ställer ni er till inskränkningsdebatten i det att eleverna är övervakade? 

… Självklart ska det ske med respekt för elevers och personalens integritet och därför är kameraövervakningen begränsad till tiden då eleverna inte är på skolan. Men man får också säga att integritetsdebatten i vårt land länge präglats av fokus på gärningsmännens integritet och alldeles för ofta glömt bort upprättelse för brottsoffren.

Kan detta vara en lösning som sprider sig till fler kommuner tror du? Eller är målet att det ska vara ett visstidsprojekt? 

– Tyvärr har ju skadegörelse och förstörelse av vår gemensamma egendom ökat i hela landet och då går vi ett håll där mer och mer kostnader får läggas på att skydda och förebygga. Vi hade såklart mycket hellre lagt de pengarna på fler lärare, bättre läromedel och lekutrustning. Jag hoppas att skolor fortfarande kan vara öppna platser och inte bli alltmer instängda och begränsade som i många andra länder.

- Annons -
- Annons -

FLER NYHETER

TikTok ansluter till koalition för att bekämpa övergrepp mot barn

TikTok har sedan tidigare partnerskap med  Family Online Safety Institute, ConnectSafely, National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), WePROTECT Global Alliance och Internet Watch Foundation. Sociala medie-plattformen har...
- Annons -

Human threat intelligence nytt affärsområde för Truesec

– På senare tid har vi sett att kvalificerade hotaktörer kombinerar cyberattacker med personbaserade metoder för att tillskansa sig fysisk åtkomst till IT-miljöer, exempelvis genom...

Apoteksgruppen har tillsatt ny säkerhetschef

Tomas har varit aktiv inom säkerhetsbranschen i många år, han har lång erfarenhet av att jobba inom retail-branschen och vet hur man kan arbeta...
- Annons -

Tidigare MUST-chefen till SRI

– Det finns ett stort behov för olika aktörer i Sverige att hitta nya metoder för att bedriva säker verksamhet och skydda sina tillgångar från angrepp. Hotbilden förändras snabbt...

Säkerhetsbranschens vd kommenterar Uppdrag Granskning: Banken och brödraskapet

– Jag ser allvarligt på uppgifterna om att säkerhetsföretag inte följt lagen eller god sed i det specifika ärendet. Säkerhetsbranschen finns till för att motverka...

Check Point lanserar nytt globalt utbildningsprogram

Som en del av Check Point Cloud Academy kommer Check Points partner, Arrow Electronics, Red Education and Westcon Security, erbjuda en tvådagarskurs för Check...

Kommunikationslösning tryggar skolpersonal och elever

– Vi på Addsecure anser att teknisk kunskap och utbildning av skolpersonal är viktiga första steg. Redan för ett par år sedan såg vi att...

Knowit förvärvar Cybercom

– Vi har under flera år sett en utveckling mot mer komplexa kundbehov som kräver kompetens i hela kedjan från produktutveckling till helt nya...

Hon går från Locum till Länsstyrelsen Stockholm

Olga Nilsson har arbetat med metodutveckling och utfall av risk- och sårbarhetsanalyser som hon sedan levererat vidare både till den egna kärnverksamheten inom Locum,...

Ny styrelse på plats hos Isaca Sweden Chapter

Den 29 april genomfördes Isaca Chapter Swedens årsstämma och en ny styrelse valdes. Den ser ut som följer:Mounir Messaoud valdes till ordförande i styrelsen.Sara...

Ny vd på Dinbox

– Jag är väldigt glad att vi rekryterat Emma Petersson till rollen som ny vd på Dinbox. Hon kommer bidra med starkt ledarskap, driv...

Nytt ramverk ska bekämpa utpressningsattacker

Du är en av säkerhetsexperterna inom RTF – kan du berätta om bakgrunden till varför du valdes till och vad som är det främsta...

Jo – du ÄR viktig för IT-säkerheten

Oavsett om du är vd, mellanchef, lagermedarbetare eller receptionist spelar du en viktig roll för företagets IT-säkerhet. Och då menar jag inte bara det...

Hi there, Philipe Faure, Vice President, Face Recognition Solutions at Thales

You have learned your face recognition algorithms to adapt to face masks, to use at airports for example - tell us more about how...

Hallå där Carolina Angelis, som är en av talarna på Trygg & Säker

Berätta - vem är du? – För att svara på den frågan får jag nog gå...

Jo – du ÄR viktig för IT-säkerheten

Oavsett om du är vd, mellanchef, lagermedarbetare eller receptionist spelar du en viktig roll...