• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Hallå där, Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund

-

Berätta om bakgrunden till att beslut har tagits om att börja med kamerabevakning på skolor i Lund.

– Under sommaren 2020 utsattes vi för flera anlagda bränder på främst skolor och förskolor. Det har hänt även tidigare, men just denna sommar var det extremt. De 10 mest utsatta skolorna rapporterade under året över 400 incidenter gällande bränder och skadegörelse, detta medförde direkta kostnader på cirka 7,3 miljoner kronor för kommunen. Totalt uppgick de direkta kostnaderna för skadegörelser på skolor och förskolor till ungefär 15 miljoner kronor, vilket var en fördubbling gentemot föregående år.

Utöver de ekonomiska aspekterna så skapar även skadegörelse och bränder en otrygghet för barn, elever och personal på skolor och förskolor. Det kan även innebära oro och avbrott i barnens skolgång, vilket vi vill förhindra.

Med detta som underlag tog vi därför ett beslut i bred politisk enighet om att införa preventiv kameraövervakning på de 10 mest utsatta skolorna i kommunen.

Vad finns det för förväntad effekt av detta och vad säger att de som utför de brottsliga gärningarna inte bara maskerar sig? 

– Dels att det ska vara avskräckande att begå nya brott av det här slaget. Dels öka tryggheten för elever, personal och vårdnadshavare. Och dels att kunna lagföra fler som begår den här typen av brott och kunna rikta skadeståndsanspråk för skador som uppkommer. Här måste lagstiftningen också hänga med eftersom skadestånden idag inte alls står i proportion till de kostnader som uppkommer vid skadegörelse av det här slaget. Signalen måste vara mycket tydligare från samhället och att den som orsakar skadorna också får ta notan. Även om det finns en risk att personer maskerar sig ökar sannolikheten att man kan identifiera personer genom ett noggrant utredningsarbete. Här är det också viktigt att polisen har resurser, kraft och ork att ta sig an vardagsbrottslighet av det här slaget.

Hur ställer ni er till inskränkningsdebatten i det att eleverna är övervakade? 

… Självklart ska det ske med respekt för elevers och personalens integritet och därför är kameraövervakningen begränsad till tiden då eleverna inte är på skolan. Men man får också säga att integritetsdebatten i vårt land länge präglats av fokus på gärningsmännens integritet och alldeles för ofta glömt bort upprättelse för brottsoffren.

Kan detta vara en lösning som sprider sig till fler kommuner tror du? Eller är målet att det ska vara ett visstidsprojekt? 

– Tyvärr har ju skadegörelse och förstörelse av vår gemensamma egendom ökat i hela landet och då går vi ett håll där mer och mer kostnader får läggas på att skydda och förebygga. Vi hade såklart mycket hellre lagt de pengarna på fler lärare, bättre läromedel och lekutrustning. Jag hoppas att skolor fortfarande kan vara öppna platser och inte bli alltmer instängda och begränsade som i många andra länder.

REKLAMSAMARBETE

The Clean Feed – en podcast om hur vi gör Internet lite säkrare 

Besedo är ett svenskgrundat kunskapsföretag, inriktat på att öka kvalitet, kundnytta och värde för företag som har användargenererat innehåll på webben. Bland kunderna i...

FLER NYHETER

Datamulor kan frakta information åt Försvars­makten

Ny teknik gör att det går att använda allt fler informationskällor inom militär ledning, och mängden information som kan hämtas in ökar rekordsnabbt. Samtidigt...

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

Kaspersky Lab stänger ner sin verksamhet i USA

Handelskammaren menar att det föreligger en nationell säkerhetsrisk i att Ryssland ska kunna använda Kasperskys mjukvara för att spionera. Detta efter att de genomfört...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Utredning kring en förbättrad process för säkerhetsprövningar får tilläggsdirektiv

En särskild utredare har fått i uppdrag att bland annat överväga vilka krav som ska ställas på ett underlag vid en säkerhetsprövning, bedöma om...

Ny hotaktör med fokus på ryska mål observerad – sprider sig nu till andra delar av världen

Kaspersky Lab skriver i sin rapport att gruppen använder sig av ett sofistikerat cyberspionageverktyg som används för övervakning, datainsamling och exfiltrering via Microsoft Graph,...

REKLAMSAMARBETE

Granskning: Snowflake-attacken exempel på oroande trend inom cyberhot

Ett stort antal cyberattacker och dataintrång har präglat nyhetsflödet under 2024 – både i Sverige och globalt. Ett av de största angreppen upptäcktes i...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält med stryk i kriget även om de ryska styrkorna lärde...

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Debatt: Cybersäkerhet måste bli en central fråga för verksamhet och affär

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.För ja, det är dyrare att bygga ett robust heltäckande system än att lappa...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält...