• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Hallå där Karl Lallerstedt på Svenskt Näringsliv som programleder Svenska Säkerhetspodden

-

Berätta, varför har ni startat podd?
_ Säkerhetsfrågorna har blivit allt viktigare för Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Poddens syfte är att bidra till kunskapshöjning på säkerhetsområdet — och innehållet är tänkt att vara både stimulerande och matnyttigt för en bred publik.
Vad handlar den om?
– Fokus ligger på säkerhetsfrågor och hur de påverkar företag; allt från så kallade massbrott och bedrägerier till cyberbrott, industrispionage, påverkansoperationer, med mera. Så länge något är intressant och relevant, och berör säkerhet platsar det i den Svenska Säkerhetspodden. Det vanliga formatet för ett avsnitt är att vi intervjuar en expert för att lära oss om en säkerhetsfråga, hur det kan påverka företag, och vad vi kan göra för att skydda oss och samhället.
Vilka gäster kan vi förvänta oss? 
– Vi har redan spelat in avsnitt med Nigel Iyer (internationell bedrägeriexpert), kriminalkommisarie Jan Olsson (om bedrägerier och cyberbrott), CISO Anne-Marie Eklund-Löwinder vid Internetstiftelsen, Maganus Lindgren som driver stiftelsen Tryggare Sverige, Per Geijer som är säkerhetschef vid Svensk Handel och Per Klingvall vid Stöldskyddsföreningen. Framöver kommer Ann-Charlotte Söderlund grundare av Swedish Anti-Counterfeit Group, Peter Hedin som är ansvarig för arbetet mot piratkopiering vid PRV, säkerhetsprofilen Johan Wiktorin, Pierre Anderberg som är CISO för Saab, Oscar Jonsson som skrivit om rysk hybridkrigföring, Martin Allard som var sekreterare i utredningen om Näringslivets roll inom totalförsvaret och professor Mark Galeotti som skrivit många böcker om ryska säkerhetsfrågor och organiserad brottslighet. De flesta avsnitten är på svenska, men de internationella experterna har vi intervjuat på engelska.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

30 miljoner till arbetet mot arbetslivskriminalitet

– Regeringen ser mycket allvarligt på det faktum att människor utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslivskriminaliteten är en inkomstkälla för den kriminella ekonomin, gör...

REKLAMSAMARBETE

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på att Sverige måste bli bättre på att organisera samarbetet mellan...

REKLAMSAMARBETE

SSG lanserar cybersäkerhetschecklista att använda vid upphandlingar

SSG Leveranskontrakt är ett verktyg för att säkerställa säkra och välreglerade affärsprocesser inom industrin. Med det senaste tillskottet, en cybersäkerhetschecklista som kan användas vid...

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...