- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Hallå där Daniel Sjödin, country manager på Solaredge

Solpaneler är ett klimatsmart alternativ som allt fler installerar för att bidra till en grönare framtid. Men det saknas tydliga regler för brandsäkerhet kring dessa, det menar Daniel Sjödin på Solaredge.

-

- Annons -

Vad är problemet med att en ökande andel solcellsinstallationer är igång när det är solljus?

– Mängden solpanelinstallationer ökar kraftigt för både privata och kommersiella fastigheter. Solenergisystem är säkra, pålitliga och utgör inte någon fara i sig, varken för människor eller egendom. Det är dock viktigt att påpeka att så länge det är dagsljus är systemen ”på” och solpanelerna fortsätter att generera likspänning, även om systemet inte längre är anslutet till nätet. Detta kan utgöra en risker för elektriska stötar för underhålls- eller räddningspersonal om de kommer i kontakt med panelerna eller kablarna. Det kan resultera i att räddningspersonal hellre låter byggnader med solpaneler brinna ner och istället fokuserar på att rädda omgivande byggnader. Idag finns dock solenergisystem av hög kvalitet som har bättre funktioner som säkerställer säkerheten för egendom, installatörer och räddningstjänst, som SolarEdges SafeDC-teknik.

Hos vem ligger ansvaret att samordna information och direktiv kring detta och exakt vad är det ni anser måste komma på plats?

– Det finns branschorgan som har fokus på att ta fram nya standarder. Vi på SolarEdge har stort engagemang i att utveckla avancerade och ledande säkerhetslösningar. Samtidigt som en kombination av ändrade regler och teknisk innovation samt ökad konsumentmedvetenhet fortsätter att driva säkerheten framåt.

I dag finns solenergisystemlösningar med teknik som avsevärt minskar riskerna för räddningspersonal. Genom att installera effektoptimerare på varje solpanel kan panelerna stängas av individuellt, en funktion i SolarEdges SafeDC-teknik. Denna funktion minskar effekten till 1 V vid avstängning av växelriktaren i händelse av fel, skada eller brand. Detta innebär att panelen blir så kallad ”touch-safe”. Detta är viktigt för att även om brandmän inte är medvetna om att det finns ett solenergisystem så sätts varje modul i säkerhetsläge när strömmen kopplas bort. Med effektoptimerare kan dessutom varje modul övervakas kontinuerligt för att avgöra prestanda och varna installatör eller systemägaren om eventuella fel och potentiella säkerhetsrisker.

En del räddningstjänstsregioner har tagit fram egna direktiv – hur kan de se ut?

– Det finns ett fåtal räddningstjänstregioner som har tagit fram säkerhetsdirektiv eller riktlinjer. Räddningstjänst Skåne NV är en av dem.

- Annons -
- Annons -

FLER NYHETER

Prosero förvärvar Lås & Prosjekt AS i Norge 

– Vi är glada över att bli en del av Prosero och ser många fördelar med Proseros affärsmodell, där vi behåller ledarskapet och kommer...

CSG vinner bevakningsupphandlingar i två Stockholmskommuner

Ordervärdet för Vallentuna kommun beräknas uppgå till 12 miljoner kronor med en takvolym uppgående till 18 miljoner kronor för hela avtalsperioden. Ordervärdet för Täby...

Microsoft utser KPMG till Årets Hållparhetspartner

Motiveringen bakom utmärkelsen lyder:“Partnern som byggt en smidig lösning ovanpå Cloud för Sustainability som gör det möjligt för företag att mäta, följa upp och...

Granskning klar av EU-system för efterlysningar

SIS II är ett EU-gemensamt IT-system där varje medlemsstat kan föra in uppgifter om personer och vissa föremål som är efterlysta eller eftersökta med...

Kommunen anställde vakter – efter företagens larm

I Staffanstorp har det den senaste tiden gjorts stora satsningar på trygghet och säkerhet. Kommunen har även inrättat en säkerhetsenhet och anställt tio kommunala...
- Annons -

Säkerhetsgalan bjöd på allt och lite till

Vi summerar gårdagens Säkerhetsgala som bjöd på en inspirerande, intressant och givande eftermiddag ledd av Ola Wenström. Och tack till alla fantastiska talare!På scen...

Louise Ask Holmberg utsedd till Framtidens Säkerhetstalang 2022

Louise Ask Holmberg arbetar i dag som assistant manager på Deloitte Risk Advisory. Dit kom hon från rollen som konsult och ansvarig för totalförsvar...

Röda Korset tar hjälp av Truesec i kampen mot cyberattacker

– Vi är världens främsta katastroforganisation och tillgång till rätt information och att kunna kommunicera är helt avgörande för att vi ska kunna agera i...

Jan Olsson är Årets Säkerhetsprofil 2022

Juryns motivering lyder:Jan Olsson syns och hörs! Som medialt ansvarig föreläser han ett 80-tal gånger om året, både nationellt och internationellt. Han syns i artiklar,...

Hon blir service delivery manager på IT-Total

– Mia jobbar bra i team likväl som själv och kommer vara en riktigt bra förstärkning för oss på Managed services och IT-Total. Mia...

Compodium utser permanent vd

– Jón Grétar har under sin tid som tillförordnad vd på Compodium påvisat gedigen kunskap och handlingskraft och vi i styrelsen är väldigt glada...

Microsoft utbildar kvinnor i cybersäkerhet

Samarbetet är en del av Microsoft Sveriges initiativ Skill Up Sweden som syftar till att främja digital kompetensutveckling för alla. Programmet ska bidra till...

Innovation kan inte vara vår enda drivkraft – det vi redan har byggt upp måste skyddas

Företag måste hela tiden ligga i teknikens framkant för att kunna erbjuda sina kunder de mest utvecklade tjänsterna. Sverige rankas ofta bland de mest...

Kronan Säkerhet rekryterar ytterligare

Peter Lilius har i hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med säkerhets- och trygghetsrelaterade frågor. Han inledde sin karriär med tio år på ABAB för...
- Annons -

Innovation kan inte vara vår enda drivkraft – det vi redan har byggt upp måste skyddas

Företag måste hela tiden ligga i teknikens framkant för att kunna erbjuda sina kunder...