• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Hallå där Daniel Sjödin, country manager på Solaredge

Solpaneler är ett klimatsmart alternativ som allt fler installerar för att bidra till en grönare framtid. Men det saknas tydliga regler för brandsäkerhet kring dessa, det menar Daniel Sjödin på Solaredge.

-

Vad är problemet med att en ökande andel solcellsinstallationer är igång när det är solljus?

– Mängden solpanelinstallationer ökar kraftigt för både privata och kommersiella fastigheter. Solenergisystem är säkra, pålitliga och utgör inte någon fara i sig, varken för människor eller egendom. Det är dock viktigt att påpeka att så länge det är dagsljus är systemen ”på” och solpanelerna fortsätter att generera likspänning, även om systemet inte längre är anslutet till nätet. Detta kan utgöra en risker för elektriska stötar för underhålls- eller räddningspersonal om de kommer i kontakt med panelerna eller kablarna. Det kan resultera i att räddningspersonal hellre låter byggnader med solpaneler brinna ner och istället fokuserar på att rädda omgivande byggnader. Idag finns dock solenergisystem av hög kvalitet som har bättre funktioner som säkerställer säkerheten för egendom, installatörer och räddningstjänst, som SolarEdges SafeDC-teknik.

Hos vem ligger ansvaret att samordna information och direktiv kring detta och exakt vad är det ni anser måste komma på plats?

– Det finns branschorgan som har fokus på att ta fram nya standarder. Vi på SolarEdge har stort engagemang i att utveckla avancerade och ledande säkerhetslösningar. Samtidigt som en kombination av ändrade regler och teknisk innovation samt ökad konsumentmedvetenhet fortsätter att driva säkerheten framåt.

I dag finns solenergisystemlösningar med teknik som avsevärt minskar riskerna för räddningspersonal. Genom att installera effektoptimerare på varje solpanel kan panelerna stängas av individuellt, en funktion i SolarEdges SafeDC-teknik. Denna funktion minskar effekten till 1 V vid avstängning av växelriktaren i händelse av fel, skada eller brand. Detta innebär att panelen blir så kallad ”touch-safe”. Detta är viktigt för att även om brandmän inte är medvetna om att det finns ett solenergisystem så sätts varje modul i säkerhetsläge när strömmen kopplas bort. Med effektoptimerare kan dessutom varje modul övervakas kontinuerligt för att avgöra prestanda och varna installatör eller systemägaren om eventuella fel och potentiella säkerhetsrisker.

En del räddningstjänstsregioner har tagit fram egna direktiv – hur kan de se ut?

– Det finns ett fåtal räddningstjänstregioner som har tagit fram säkerhetsdirektiv eller riktlinjer. Räddningstjänst Skåne NV är en av dem.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

Atea lanserar två nya säkerhetstjänster

– Cyberhotet fortsätter att tillta och vi vet från Nordeuropas största CIO-undersökning Voister CIO Analytics för 2024 att svenska it-beslutsfattare har säkerhet som sitt främsta fokus....

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Svenska företag saknar strategier för att implementera AI

De svenska siffrorna visar, att trots det höga trycket på att företag måste arbeta aktivt med AI, är majoriteten av företagen i Sverige fast...

REKLAMSAMARBETE

Hon blir ansvarig för Norden och Kina för Orange Cyberdefense

Kaja Narum har under de senaste ett och ett halvt åren arbetat som senior vice president global service lines på Orange Cyberdefense och antar...

Trend Micro lanserar nytt partnerprogram för att optimera partners intäkter

I samband med att cyberriskerna eskalerar och IT-miljöer och lösningar blir alltmer komplexa ökar kunders behov av att ha en IT-partner som verkar som...

REKLAMSAMARBETE

Stora brister i cybersäkerheten hos bilverkstäder

Våra bilar kan idag beskrivas som uppkopplade, avancerade datorer på hjul och dessa datorer hanterar allt från antisladdsystem till adaptiva farthållare. På senare tid...

It-total anställer agent till sin servicedesk workplace-avdelning

– Tedros kom väldigt snabbt in i både gemenskapen och arbetsuppgifterna. Med en positiv inställning och ett härligt driv så lyckades han komma igång...

Så här skyddar vi vår supply chain – nyckelfrågor för en säkrare framtid

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Att digitala leveranskedjor är en kritisk svag punkt i vår cybersäkerhet är välkänt. Den...

Nato beställer kommunikationslösning av Sectra

– Nato har använt Sectras lösningar för avlyssningssäker kommunikation i många år och vi har samarbetat med alliansen i över 20 år. Vi är...

Nytt virtuellt utbildningsverktyg ska öka personsäkerhet i industrin

Åkerströms egenutvecklade VR-simulatorer erbjuder en realistisk och säker träningsmiljö för kranoperatörer, utformade enligt svensk industris krav och tillämpliga standarder. Genom att kombinera företagets radiostyrningssystem...

Pr-byrå satsar på cybersäkerhet

– Företagen behöver öka sin digitala motståndskraft. Cybersäkerhet är en fråga som sträcker sig långt bortom it-avdelningen och handlar lika mycket om kommunikation och...

Ny endagskonferens under Skydd

Besökarna kommer att få uppleva hur respektive fas i händelsen analyseras och kommenteras av de personer som i verkligheten är involverade. Steg för steg...

”Det råder högkonjunktur för cyberkrigföring”

Behöver svenska företag vara förberedda på att drabbas av attacker liknande de som nyligen drabbade Systembolagets leverantör Skanlog och Umeå universitet? Om ja, varför?–...

Cybersäkerhet som kunskapsområde: En lösning på kompetensbristen

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Även regeringen har sedan flera år tillbaka identifierat behovet att höja den grundläggande nivån...

Enaco lanserar nytt affärsområde inom säkerhet

– Genom att lansera Enaco Security svarar vi på den ökande efterfrågan på säkra och anpassade säkerhetslösningar som skyddar viktiga tillgångar och data i...

Så här skyddar vi vår supply chain – nyckelfrågor för en säkrare framtid

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Att digitala leveranskedjor är...