• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Hallå där Anna-Karin, chef för Group Security för SEB…

-

… du är med i den nya podden för och om säkerhetschefer – Sveriges Säkerhetschefer. Varför ska vi lyssna på det här avsnittet?

Bild från studion med programledaren Lotta Eriksson, Företagsuniversitetet, och Anna-Karin Jonsson.

– Om du vill få inspiration och kanske reflektera över vem du är, hur du uppfattas och att du som leder andra även behöver leda dig själv. Därtill får du ta del av min syn på säkerhet, bakgrund och erfarenheter i livet. Men också om du kan hjälpa mig med min efterlysning av den första säkerhetschef jag mött och hitta henne igen.

Du har en gedigen bakgrund i branschen, med flera olika uppdrag inom säkerhet, bland annat hos Sveriges Riksdag som biträdande säkerhetschef. Hur hamnade du i branschen från början?
– Som vi pratar om i programmet så har jag hela mitt liv varit i förtroendebranschen på olika sätt, vilket även säkerhetsbranschen är. När jag arbetade på Centerpartiet kom jag i valrörelsen 2006 att arbeta med säkerhetsfrågor, krishantering och kriskommunikation. Det var viktigt, stimulerande och visade sig vara något jag var bra på. Det fanns då behov av att ta fram en Incident- och krishanteringsplan och det gjorde jag. Det blev början på fortsättningen i säkerhetsbranschen för mig.

Sedan 2018 arbetar du som chef för Group Security inom SEB, vad är det mest utmanande med den positionen?
–Att arbeta inom en internationell koncern med säkerhet är en utmaning. Finansbranschen har en mängd regulatoriska krav, är en samhällsviktig verksamhet som kan omfattas av säkerhetsskydd, NIS-direktiv mm, och ska dessutom precis som riksdagen förena krav på hög tillgänglighet, öppenhet och säkerhet vilket är en utmaning. Som säkerhetsorganisation kan man inte vara överallt, utan säkerhet behöver vara en integrerad del av medarbetares vardag, processer etc – det tror jag är utmaningen i alla organisationer. Det senaste året är väl svaret på frågan dessutom att hantera en Corona i över ett år samtidigt som ordinarie verksamhet ska fungera – det pratar vi en del om i programmet.

I ett kort svar – vad är säkerhetschefens viktigaste uppdrag?
– Bygga relationer inom och utom organisationen, kommunicera, och skapa förutsättningar för andra och varandra att lyckas i en snabbt föränderlig omvärld.

Har du en önskegäst till podden?
– Jag skulle gärna lyssna på Annika Nordgren Christensen som har unika kunskaper inom säkerhet utan att vara säkerhetschef, och oftast är moderator och gör andra bättre. Dessutom har vi båda en bakgrund från politiken och var riksdagskandidater i Skaraborg 1994 med tuffa debatter, men med den skillnaden att hon kom in riksdagen och jag blev ersättare.

Podden hittar du där poddar finns, bland annat här:

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...