- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS

Hallå Anne-Marie Eklund Löwinder, som varit med och skrivit boken ”Hybrid Warfare Security and Asymmetric Conflict in International Relations”

-

- Annons -
Foto: Internetstiftelsen

Du har varit med på ett hörn och skrivit en bok som kommer ut nu i april – berätta!

– Poängen med den här boken är att vi som gjort den sett ett behov av att gå bortom att beskriva och definiera hotbilden från hybrida och asymmetriska hot, vilket varit fokus för mycket av tidigare forskning på området och uppmärksamma och diskutera hur den här formen av säkerhetsproblematik faktiskt kan hanteras.

Boken tar sig an både generella aspekter av hybrida hot och hur de kan bemötas, samt ett antal aktuella fall. Den innehåller kapitel om påverkansoperationer och cyberkrigföring, betydelsen av multilateralt underrättelsesamarbete och militärens roll i gråzonen liksom kapitel med fokus på Ryssland och Kina. Vi inkluderar uppmärksammade fall som Baltikum och Ukraina, såväl som Iran och Katalonien. Även USA och Taiwan tas upp.

Dessutom tar boken upp upp praktikers syn på hybrida hot med perspektiv från NATO, USA och EU.

Den presenterar också en schematisk modell som redaktörerna kallar ”Hybridity Blizzard Model” med syfte att tydliggöra relationen mellan hybrida hot och svaren på dessa. Denna är tänkt som underlag för att öka förståelsen av komplexiteten i dagens och framtidens hybrida hot och de krav de ställer på motåtgärder och samhällsstrukturer, samt hur dessa relaterar till varandra.

Boken har en bred ansats där målgruppen är både akademiker och praktiker som är aktiva inom fältet säkerhet, försvar och samhälle. Den riktar sig därmed bland annat till personer verksamma inom statliga och andra verksamheter som på olika sätt jobbar med samhällets resiliens och säkerhet. 

Den är tillgängligt skriven för att vara användbar för en så bred publik som möjligt. Man har även gjort en poäng av att ha en blandning av akademiker och praktiker bland författarna, för att skapa en bra helhetsbild och dra synergier mellan de två, och det är där bland annat jag kommer in.

Du skriver under rubriken Cyberwarfare and the Internet: The implications of a more digitalized world, vilka utmaningar tar du upp här? 

– Med det ökade hotet om cyberattacker från både nationstater, hackare och kriminella organisationer har det börjat påverka hur världen ser på internet. Otillräcklig hantering av cyberhot riskerar användarnas väl och ve, försämrar förtroendet för plattformen och äventyrar dess förmåga att vara en drivkraft för ekonomisk och social innovation. Mitt bidrag här är att försöka beskriva internets arkitektur och svagheterna i de protokoll som utgör några av de viktigaste hörnstenarna i den digitala infrastrukturen och hur dessa kan utnyttjas för angrepp. Jag och min medförfattare Anna Djup skriver också om den komplexitet som digitaliseringen medför i sammanhanget och att vi behöver ha ett nytt paradigm. Vi är alla hackade.

När kommer boken ut och vart får man tag på den?

– Boken släpps den 22 april och ges ut både i storpocket och i fritt nedladdningsbar elektronisk version.

- Annons -

FLER NYHETER

Vd-berdrägerier åter på stark uppgång

Attacker med kidnappningsprogram som pressar mottagaren på pengar, har backat jämfört med samma period år 2020. Vid februaris slut hade strax över 3 miljoner...
- Annons -

Microsoft köper AI-företag för 170 miljarder kronor

Microsofts skriver i ett pressmeddelande att syftet med köpet är att ”kombinera lösningar och expertis för att leverera nya moln- och AI-funktioner till sjukvården...
- Annons -

Skadlig kod sprids genom crackade versioner av Office och Photoshop

Bitdefenders säkerhetsexperter har upptäckt en malwarekampanj som har drabbat folk och företag runt om i världen - även i Norden. Kampanjen har spridits genom...
- Annons -

Prosero utser COO och ansvarig för Tysklandsetableringen

Peter Feledy kommer närmast från AniCura där han som COO och Group Care Services Director byggde upp flera av de gemensamma mervärdena under AniCuras...

Iver förvärvar norska Aztek

– Vi har arbetat tillsammans med Aztek under en längre tid i en rad skarpa uppdrag kopplade till våra kunders molntransformation. Under samarbetet blev...
- Annons -

Ny CFO på Safe Solutions

Rickard Dahlroth tillträdde den förste april som CFO på Safe Solutions. Rickard är ingen nykomling i säkerhetsbranschen – han har 16 års erfarenhet från...

Nordic Level Group rekryterar på nytt

Ugur Karci kommer att gå in som driftchef bevakning. Han kommer senast från Avarn Security där han varit avdelningschef för handelssegmentet. Ugur påbörjade sin...

Axel Group lanserar försvarsspray som kan larma larmcentral

Plegium Smart Försvarsspray är ett kraftigt ögonirriterande mentolbaserat preparat. Förutom att tillfälligt förblinda en angripare och märka denne med rödfärg, larmar försvarssprayen också automatiskt...

Securitas och Mobility46 tecknar avtal

Affärsområdeschef för parkering på Securitas Sverige, Viktor Fhors, ser detta som ett viktigt steg i utvecklingen av Securitas parkeringserbjudande: – Jag är övertygad om att...

Från gråzon till safe zone

Föreläsningsserien riktar sig till den som idag är i en chefsroll eller senior befattning inom en organisation som har tydliga identifierade skyddsvärden eller en...

Cyberattack mot flera organisationer inom EU

Under mars månad utsattes EU-kommissionen och flertalet andra organisationer inom EU för en stor cyberattack. Det är en talesperson för EU-kommissionen som står för...

Tydligt samband mellan IT-attacker och flytt till molnet

Effekterna av pandemin har fått många verksamheter att accelerera sina investeringar i molninfrastruktur och flytta processer till molnet. På bara några månader ökade andelen...

Ett smart passersystem som räddar liv

Systemet finns sedan tidigare inom räddningstjänsten, men verktyget har potential att hjälpa fler inom blåljusbranschen att nå fram snabbare under utryckning. I november förra...

Jätteläcka hos Facebook under påsk

Datan ska bestå av exempelvis födelsedatum, telefonnummer, mejluppgifter och platsinformation och ska vara tillgänglig för cyberkriminella som avser att nätfiska eller utföra någon annan...

Hallå där Carolina Angelis, som är en av talarna på Trygg & Säker

Berätta - vem är du? – För att svara på den frågan får jag nog gå...

Cyber psychology has a logical place in Information Security Strategy

Cyber Psychology is the science of the human interaction with the online world, the...