• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Gunnebo delårsrapport

-

Det andra kvartalet var i linje med motsvarande period föregående år med en omsättning på 1 510 Mkr och en rörelsemarginal om 6,8 procent exklusive engångskostnader. Tillväxten har varit god inom både Tillträdeskontroll och Kontanthantering.

Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här

I region EMEA utvecklades försäljningen under årets andra kvartal väl på samtliga marknader förutom i Frankrike och Sydafrika. Det är positivt att rörelsemarginalen i EMEA för kvartalet ligger på samma nivå som föregående år, trots en organisk försäljningstillväxt om -2 procent. Exklusive Frankrike var den organiska försäljningstillväxten i EMEA +4 procent. I Frankrike, som visar en vikande efterfrågan från kundsegment bank, fortsätter vi att genomföra strukturella förändringar. Detta är en del av vårt pågående arbete med att förbättra produktiviteten i Europa genom att utveckla nya kundsegment och genomföra produktivitetshöjande aktiviteter. Även Gunnebos verksamhet i Sydafrika har visat en vikande efterfrågan från banksektorn de senaste kvartalen. Vi har därför påbörjat en översyn för att anpassa verksamheten till nya marknadsförutsättningar. I Mellanöstern har utrullningen av Gunnebos lösningar för effektiv kontanthantering i Förenade Arabemiraten tillsammans med värdetransportföretaget Transguard fortsatt i god takt.

I region Americas har försäljningstillväxten varit god under andra kvartalet, främst på grund av en positiv utveckling i Nordamerika. I kvartalet firade vi även Hamiltons 50-årsjubileum vilket uppmärksammades genom att en uppdaterad varumärkesprofil presenterades för Hamiltons distributörer för att ytterligare stärka varumärket i Nordamerika. I Latinamerika har försäljningen utvecklats svagare än förväntat, främst på grund av en låg investeringsvilja.

I region Asia-Pacific har försäljningstillväxten varit negativ. Denna utveckling kan förklaras av det stora OKI-projektet i Indonesien där försäljningen i kvartal två 2016 var mycket högre än i år. Projektet har löpt sedan andra halvåret 2015 och förväntas avslutas under tredje kvartalet 2017. Borträknat OKI var tillväxten i regionen oförändrad. Marknaderna i Australien, Sydostasien och Kina hade dock en god försäljningstillväxt i kvartalet. I Kina har försäljningen varit fortsatt god av Tillträdeskontroll till både tunnelbanor och offentliga byggnader. I Indien utvecklades försäljningen svagare på grund av en fortsatt låg efterfrågan från banksegmentet. Däremot fortsatte vår affär inom säkerhetsskåp för uttagsautomater att utvecklas väl. Vi arbetar även intensivt för att växa vår affär i Indien inom andra kundsegment.

Under kvartalet har vi omfinansierat Koncernens långfristiga upplåning vilket ger oss ett större låneutrymme till bättre villkor än tidigare. Det innebär att vi har större möjligheter att investera i lönsam tillväxt genom såväl ökad F&U som förvärv.

För kvartalet redovisar vi ett rörelseresultat exklusive engångskostnader på 103 Mkr och en rörelsemarginal om 6,8 procent. Med ett kvartalsresultat i linje med motsvarande period föregående år och ny bankfinansiering på plats står vi väl rustade att fortsätta implementeringen av vår strategi för lönsam tillväxt.

REKLAMSAMARBETE

The Clean Feed – en podcast om hur vi gör Internet lite säkrare 

Besedo är ett svenskgrundat kunskapsföretag, inriktat på att öka kvalitet, kundnytta och värde för företag som har användargenererat innehåll på webben. Bland kunderna i...

FLER NYHETER

Datamulor kan frakta information åt Försvars­makten

Ny teknik gör att det går att använda allt fler informationskällor inom militär ledning, och mängden information som kan hämtas in ökar rekordsnabbt. Samtidigt...

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

Kaspersky Lab stänger ner sin verksamhet i USA

Handelskammaren menar att det föreligger en nationell säkerhetsrisk i att Ryssland ska kunna använda Kasperskys mjukvara för att spionera. Detta efter att de genomfört...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Utredning kring en förbättrad process för säkerhetsprövningar får tilläggsdirektiv

En särskild utredare har fått i uppdrag att bland annat överväga vilka krav som ska ställas på ett underlag vid en säkerhetsprövning, bedöma om...

Ny hotaktör med fokus på ryska mål observerad – sprider sig nu till andra delar av världen

Kaspersky Lab skriver i sin rapport att gruppen använder sig av ett sofistikerat cyberspionageverktyg som används för övervakning, datainsamling och exfiltrering via Microsoft Graph,...

REKLAMSAMARBETE

Granskning: Snowflake-attacken exempel på oroande trend inom cyberhot

Ett stort antal cyberattacker och dataintrång har präglat nyhetsflödet under 2024 – både i Sverige och globalt. Ett av de största angreppen upptäcktes i...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält med stryk i kriget även om de ryska styrkorna lärde...

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Debatt: Cybersäkerhet måste bli en central fråga för verksamhet och affär

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.För ja, det är dyrare att bygga ett robust heltäckande system än att lappa...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält...