• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Framtidens stridsmiljöer kräver både militär och civil teknologi

Teknikutvecklingen har gett oss mycket under årens lopp, allt från telefoner små nog att ha i fickan till (snart) självkörande bilar. Mycket av världens vardagsteknik härstammar från militära innovationer och förr var det försvarssektorn som drev teknikutvecklingen. Så är det inte idag, det skriver försvarskonsulten Fredrika Storm.

-

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

I början av januari genomfördes årets upplaga av Folk och Försvars rikskonferens med ett tydligt fokus på kriget i Ukraina och Nato. Av alla anföranden var det särskilt en sak som vår överbefälhavare lade emfas på som fastnade hos mig på temat teknik, nämligen behovet av ”förmåga att snabbt implementera och använda ny, inte allt för sällan civil, teknik på stridsfältet”. Han lyfter vidare fram hur det ukrainska försvaret lyckats med detta och det får mig oavkortat att tänka på exportkontroll.

Exportkontroll är det regelverk och den process som är upprättad för att kontrollera flödet av kritisk teknologi och kunskap. Konceptet grundar sig på en global vilja att kontrollera dessa typer av produkter, då de i fel händer kan orsaka stor skada genom att exempelvis bidra till utveckling av massförstörelsevapen. Inom exportkontrollen finns två huvudkategorier: krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (PDA). PDA är teknologi som utvecklats civilt men som kan ha en militär tillämpning. Inom EU regleras detta i huvudsak av den så kallade PDA-förordningen och exempel på dessa typer av teknologier kan vara maskiner för bearbetning, sensorer, särskilda typer av datorer och andra tekniska lösningar.

Detta ämne går givetvis att prata om i all evighet, men en tydlig slutsats är som följer: fler företag kommer att behöva bekanta sig med idén om att deras produkt eller kunskap kan vara exportkontollerad och att de därmed kan bli tillståndspliktiga för sin verksamhet, vilket är varje enskild organisations ansvar att kolla upp. Idag drivs teknikutvecklingen av civila företag, kanske främst spelbranschen, och gråzonen avseende vad som är ren civil teknik och vad som är PDA är stor. När mer civil teknik används militärt kommer gränserna mellan de två att suddas ut ännu mer.

Fredrika Storm

Mitt råd till företag och organisationer är att kolla upp vad som gäller för er och att hålla er uppdaterade på området. Försvarsmarknaden expanderar och utvecklingen av ny teknik fortsätter – snart är kanske ditt företag ett försvarsföretag.

REKLAMSAMARBETE

SRI samlar säkerhets-Sverige på kunskaps- och medvetandehöjande Summit

För att bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring aktuella säkerhetsfrågor och hotaktörer samlar nu personalsäkerhetsföretaget SRI säkerhets-Sverige på en egen Summit –...

FLER NYHETER

Ny version av ”Den blomstertid nu kommer” varnar för digitala faror

Sommarperioden innebär tyvärr en kraftigt ökad risk för bedrägerier, nätfiske och bluffakturor. Brottslingar utnyttjar olika former av social manipulation och tekniska lösningar för att...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

STUDIE: Svårt för myndigheter att använda AI på ett lagligt sätt

I Sverige har debatten kring användningen av molntjänster och lösningar med AI-funktionalitet i offentlig sektor varit omfattande. Den svenska sekretesslagstiftningen har nyligen ändrats för...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen ger tummen upp för kritiserade Chat Control 2.0

Samtliga riksdagspartier utom Centerpartiet och Sverigedemokraterna gav under tisdagen stöd åt lagförslaget som nu kommer att beredas på EU-nivå.Kritiker menar att förslaget går alldeles...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har en global teknisk revolution lett till genomgripande förändringar i de...

REKLAMSAMARBETE

Civila innovationer ska stärka Sveriges försvarsförmåga

Inom den civila sektorn drivs utveckling av banbrytande teknik inom områden som exempelvis AI, kvantteknik och autonoma system. Genom ett program för civil-militär innovation...

Okta anställer ledare för Norden och Baltikum

Dan Öhlander ansluter sig till Okta från Snowflake, där han ansvarade för företagets verksamhet i Norden och Baltikum. Hans erfarenhet av försäljning och ledarskap...

Chefer och skyddsombud har arbetsmiljökoll

Chefer och skyddsombud inom den privata sektorn tycker att det bedrivs ett aktivt arbetsmiljöarbete på deras arbetsplats, och anser att de har goda kunskaper...

Granskning av hur polisen hanterar uppgifter om barn färdig

IMY har granskat polisens hantering av uppgifter om barn i sin underrättelseverksamhet. Granskningen har avgränsats till hur polismyndigheten behandlar uppgifter om barn under 15...

Digitala driftavbrott kostar flera hundra miljarder dollar per år

Cybersäkerhets- och observerbarhetsföretaget Splunk har presenterat rapporten The Hidden Costs of Downtime, som belyser de direkta och dolda kostnaderna för oplanerade driftavbrott. Enligt undersökningen beräknas den...

Sweco vald till strategisk rådgivare åt danska Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse förvaltar och bygger ut militäranläggningar som kaserner, flottbaser, flygplatser, skjutbanor, övningsfält och övriga fastigheter för Danmarks försvarsmakts räkning. Ejendomsstyrelsen ansvarar också för...

”Den största säkerhetsutmaningen är flowet av människor”

I början av juli går den 52 Rosildefestivalen av stapeln. På ett enormt fält, i utkanten av den danska staden Roskilde, samlas omkring 130 000...

Seriline i samarbete med Zwipe – ska distribuera biometriska åtkomstkort i Norden

– Att utveckla lösningar för framtiden är avgörande för oss. Vi är glada över att samarbeta med Zwipe eftersom biometriska åtkomstkontrollsystem formar framtidens företagssäkerhet...

De kan bli Årets Säkerhetsprofil 2024

Årets Säkerhetsprofil är en av branschens mest ansedda utmärkelser och ges till någon som brinner för säkerhetsfrågor och som verkar inom branschen. Priset har...

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som...