• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Framtidens stridsmiljöer kräver både militär och civil teknologi

Teknikutvecklingen har gett oss mycket under årens lopp, allt från telefoner små nog att ha i fickan till (snart) självkörande bilar. Mycket av världens vardagsteknik härstammar från militära innovationer och förr var det försvarssektorn som drev teknikutvecklingen. Så är det inte idag, det skriver försvarskonsulten Fredrika Storm.

-

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

I början av januari genomfördes årets upplaga av Folk och Försvars rikskonferens med ett tydligt fokus på kriget i Ukraina och Nato. Av alla anföranden var det särskilt en sak som vår överbefälhavare lade emfas på som fastnade hos mig på temat teknik, nämligen behovet av ”förmåga att snabbt implementera och använda ny, inte allt för sällan civil, teknik på stridsfältet”. Han lyfter vidare fram hur det ukrainska försvaret lyckats med detta och det får mig oavkortat att tänka på exportkontroll.

Exportkontroll är det regelverk och den process som är upprättad för att kontrollera flödet av kritisk teknologi och kunskap. Konceptet grundar sig på en global vilja att kontrollera dessa typer av produkter, då de i fel händer kan orsaka stor skada genom att exempelvis bidra till utveckling av massförstörelsevapen. Inom exportkontrollen finns två huvudkategorier: krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (PDA). PDA är teknologi som utvecklats civilt men som kan ha en militär tillämpning. Inom EU regleras detta i huvudsak av den så kallade PDA-förordningen och exempel på dessa typer av teknologier kan vara maskiner för bearbetning, sensorer, särskilda typer av datorer och andra tekniska lösningar.

Detta ämne går givetvis att prata om i all evighet, men en tydlig slutsats är som följer: fler företag kommer att behöva bekanta sig med idén om att deras produkt eller kunskap kan vara exportkontollerad och att de därmed kan bli tillståndspliktiga för sin verksamhet, vilket är varje enskild organisations ansvar att kolla upp. Idag drivs teknikutvecklingen av civila företag, kanske främst spelbranschen, och gråzonen avseende vad som är ren civil teknik och vad som är PDA är stor. När mer civil teknik används militärt kommer gränserna mellan de två att suddas ut ännu mer.

Fredrika Storm

Mitt råd till företag och organisationer är att kolla upp vad som gäller för er och att hålla er uppdaterade på området. Försvarsmarknaden expanderar och utvecklingen av ny teknik fortsätter – snart är kanske ditt företag ett försvarsföretag.

”Hållbara laddprodukter främjar fastighetsbranschens utveckling”

Hallå där Josefin Bengtsson, COO och Head of Marketing för Compleo Nordic. Vilka är Compleo?– Compleo erbjuder allt man behöver för en smart och...

FLER NYHETER

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö stad förvaltar och bygger fibernät för framtidens infrastruktur. Man erbjuder operatörer, villor, bostadsrättsföreningar, flerbostadsfastigheter, samfälligheter med flera en oberoende och framtidssäkrad kommunikationsmöjlighet. Som...

Dramaten säkrar scentekniken med UPS-lösning

Dramaten Thalia fasad 2015 EntréOsäkerheten kring elförsörjningen får allt fler verksamheter att se över vilka konsekvenser ett strömavbrott kan få för verksamheten. För nationalscenen Dramaten...

Chat GPT används för nätfiskeangrepp

Utvecklingen går snabbt och vi läser dagligen om hur Chat GPT gjort om spelplanen genom att skapa välskriven text på bara ett ögonblick. På...

RAPPORT: En av tio patchar inte sårbarheter i telefonen

Nästan hälften av dessa sårbarheter, 47 procent, klassas dessutom som allvarliga och rentav kritiska. Företag låter det gå i genomsnitt 184 dagar, det vill...

Samarbete ska stärka brandskyddet i Skåne

Fokus under våren kommer att vara utrullningen av Grundläggande brandövning – ett grundläggande upplägg för brandövning på den egna arbetsplatsen. Säker Vårdmiljö har även...

Dataskyddsombud varnar för brister i arbetet med GDPR

IMY publicerar nu rapporten Dataskyddsarbetet i praktiken som bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter. Syftet med rapporten är att få...

Securitas tecknar nytt säkerhetsavtal med LKAB

Denna gång valde LKAB att förlänga avtalet, något som avtalsansvarig på Securitas, Markus Printz menar tyder på ett gott förhållande mellan företagen.– Att ges möjligheten till...

SRS Security inleder samarbete med Ing-Marie Wieselgren stiftelse

– Kan vi på bred front fortsätta att göra nytta i Ing-Maries anda och öka den psykiska hälsan på några håll i samhället så...

RAPPORT: Yahoo toppar listan över världens mest utsatta varumärken för nätfiske

Högst upp på listan hamnar Yahoo, teknikföretaget har därmed klättrat 23 platser sedan förra kvartalets rapport. Yahoo utnyttjades för 20 procent av världens alla...

Ökat skydd mot desinformation för offentliga arbetsgivare

Anonyma konton och hatkampanjer på nätet sprider desinformation om socialtjänsten. Men felaktiga uppgifter sprids också av anställda i kommuner, regioner och i privata verksamheter...

Brister i att förebygga hot och våld på jobbet

På senare år har hot och våld uppmärksammats allt mer som ett arbetsmiljöproblem. I den här insatsen har Arbetsmiljöverket fokuserat på verksamheter som ligger...

Secify rekryterar affärsområdeschef från Combitech

Jonas Stewén har en bakgrund inom verksamhetsutveckling, samt roller inom försäljning och marknad. Som försäljningschef på Secify kommer han dessutom ingå i ledningsgrupp för...

Maria Lagerstam ny chef för People & Culture på Iver

– Först vill jag välkomna Maria till Iver och till vår koncernledning. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är centrala delar för varje organisation som vill vara...

Fortifikationsverket rekryterar från Must

Anders Henningsson kommer att bli avdelningschef för säkerhetsavdelningen och Fortifikationsverkets säkerhetsskyddschef. Han kommer att ingå i myndighetens ledningsgrupp.– Det känns jättebra att Anders Henningsson...

Bankernas säkerhetsanalytiker kan inte stå ensamma i skottgluggen för de växande cyberhoten

35 procent av alla dataintrång rör banker och finansiella tjänster, enligt Forbes. Den tid...