- Annonser -
 • Digital säkerhet
 • Traditionell säkerhet
 • I FOKUS
 • Nyhetsbrev

Framtidens säkerhetschef

-

Ökande och förändrade säkerhetskrav för företag och organisationer gör att den diplomerade säkerhetschefen får en alltmer viktig roll inom verksamheten. SSF Säkerhetschef Diplomutbildning tar dig vidare i din karriär genom att fördjupa din redan befintliga kompetens inom både traditionella säkerhetsområden och exempelvis affärsmannaskap och ekonomi.

SSF Stöldskyddsföreningen är Sveriges ledande säkerhetsutbildare med ett gediget nätverk inom det allt bredare området säkerhet. Nätverket utvecklas i takt med nya behov och är idag växande kunskapsbank inom säkerhetsområdet. Under utbildningstiden undervisas du av säkerhetsbranschens bästa kursledare – sakkunniga inom sina områden och den pedagogiska modellen underlättar för dig att genomföra utbildningen samtidigt som du arbetar.

VARFÖR EN UTBILDNING MITT I KARRIÄREN? 

Det moderna säkerhetsarbetet är ett snabbrörligt område och består idag av så mycket mer än bara lås och larm. Utöver de traditionella säkerhetsområdena förväntas du i rollen som säkerhetschef även ha förståelse för hur säkerheten bidrar till organisationens övergripande verksamhetsplan. Du behöver ha inblick och förståelse för verksamhetens processer och på ett professionellt sätt kunna påvisa och synliggöra säkerhetsarbetets mätbara effekter. 

Framtidens säkerhetschefer behöver ständigt vara öppna för nya utmaningar. Att omvärldsbevaka, följa med i den snabba teknikutvecklingen, analysera och bedöma risker och hotbilder är ett arbete som ständigt är i förändring. SSF Säkerhetschef Diplomutbildning ger dig helhetssyn, kompetens och verktyg för att lyfta din verksamhets säkerhet till en högre nivå.

DET VIKTIGA NÄTVERKET 

Under utbildningstiden skaffar du dig ett oumbärligt nätverk med verksamma säkerhetschefer från många olika branscher. Nätverket av SSF Diplomerade Säkerhetschefer kan bidra med lösningar, spetskompetenser och unika erfarenheter och blir mycket viktiga kontakter under din kommande karriär.

DIPLOMERING – VARFÖR DÅ? 

Genom att diplomera dig som säkerhetschef synliggör du din viktiga kompetens och fleråriga erfarenhet i yrket. Diplomeringen är din kvalitetsstämpel och ett bevis på att du håller dina kunskaper aktuella.

En diplomering från SSF skapar trygghet både för dig själv och din organisation! 

Anledningar till varför du ska gå en diplomerad utbildning:

 • Bidrar till verksamhetens kvalitetssäkring
 • Breddar och fördjupar din egen kompetens 
 • Kompetenta personliga kontakter/nätverk i branschen 
 • Signalerar kvalitetssäkrat säkerhetsarbete för kunder/intressenter
 • Verktyg/kompetens som hjälper dig att arbeta proaktivt 
 • Ger dig verktyg för att få fram säkerhetsfrågorna i din verksamhet 
 • Inhousekompetens = minskat antal konsulttimmar
 • Formell bekräftelse på din kompetens och erfarenhet 
 • Tar dig vidare i din karriär

Läs mer och bli diplomerad säkerhetschef. Utbildningsstart 12 oktober 2021.

- Annons -
- Annons -
- Annons -

FLER NYHETER

SafeTeam säkrar Synoptiks butiker

– För mig är det viktigt att jag är trygg med de jag samarbetar med, att jag kan lita på både produkt och företag....

Bravida lanserar GreenHub i hela Norden

GreenHub lanserades i Norge under hösten 2020. Nu utökas projektet till att omfatta fem av Nordens storstäder, Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Århus och Helsingfors.Bravidas centrala...
- Annons -

Ingram Micro tecknar avtal med Fortinet

– Vårt avtal med Fortinet ligger helt i linje med vår strategi att stärka vårt cybersäkerhetserbjudande på den svenska marknaden. En fortsatt ökande IT-brottslighet,...

Trend Micro satsar på att skydda företag efter pandemin

Enligt det amerikanska analysföretaget Forrester har så kallad Zero Trust Network Access (ZTNA) visat sig vara den främsta säkerhetstekniken för skydd av företag under...

Amido och Trusté i avtal

– Tillsammans kommer vi arbeta med att effektivisera leveransen till bostadsrättsföreningarna samtidigt som det blir till ett konkurrensmässigt pris för hela Trustés erbjudande. Effektiviseringarna med Alliera...

Ordningsvakter ska trygga Möllevångstorget i Malmö

Trygghetsmätningar har pekat ut Möllevången som ett särskilt otryggt område, något som staden nu tar ett helhetsgrepp kring. Det gemensamma trygghetsskapande arbetet från flera...

Confidence i avtal med Svt

Samarbetet ska säkerställa att täcka Svt:s behov av extraresurser inom säkerhetstjänster vid hög belastning. Avtalet tecknas genom den nyligen förvärvade Nordic Level group som...

Nytt förvärv av Prosero

– Att bli en del av Prosero skapar långsiktig stabilitet och ger Lås & Sikring AS de utvecklingsmöjligheter som behövs för att fortsätta sin...

Hallå där! Susan Bergman, Governance Manager för Combitech…

... du är med i den nya podden för och om säkerhetschefer – Sveriges Säkerhetschefer. Varför ska vi lyssna på det här avsnittet?– Det...

Sårbarheter i Windows Office – experter manar till att uppdatera

Sårbarheterna beror på ett fel i äldre kod som finns i Excel95s filformat, vilket gör att forskarna tror att säkerhetsbristerna har funnits i flera...

SRS tar in digitalbyrå som ny samarbetspartner

Enligt Louise Ringström Grandinson står säkerhetsbranschen inför en förändring vilket gjorde att de nu ville hitta ett bredare samförstånd mellan PR och de digitala...

Utbildningsprogrammet AWS re/Start lanseras i Sverige

Den första re/Start-klassen i Sverige påbörjade utbildningen i mitten av april 2021–Vi ser fram emot att förmedla de senaste kunskaperna om molnteknik till ett...

Organiserad brottslighet och insiderproblem kräver ökad kontroll

Polisen har genomfört en omfattande analys av kommunikation som avslöjats med dekrypteringen av tjänsten...