• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Försvarsministrarna i Norden vill stärka försvarssamarbetet

-

Försvarminister Peter Hultqvist träffade 30-31 mars sina nordiska kolleger inom det nordiska försvarssamarbetet Nordefco i Köpenhamn. Foto: Regeringskansliet
Försvarminister Peter Hultqvist träffade 30-31 mars sina nordiska kolleger inom det nordiska försvarssamarbetet Nordefco i Köpenhamn.
Foto: Regeringskansliet

Försvarminister Peter Hultqvist träffade 30-31 mars sina nordiska kolleger inom det nordiska försvarssamarbetet Nordefco i Köpenhamn. Under mötet diskuterades bland annat ett stärkt nordiskt försvarssamarbete.

– Den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde ökar behovet av ett fördjupat nordiskt samarbete. Ett fördjupat nordiskt samarbete stärker både det svenska försvaret och vår förmåga att genomföra operationer i närområdet och även globalt, säger Peter Hultqvist efter mötet i Köpenhamn.

Under 2016 innehar Danmark ordförandeskapet i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Inom ramen för Nordefco möts de nordiska försvarsministrarna två gånger per år. I samband med mötet i Köpenhamn diskuterades också förbättrad militär tillgång till varandras luftrum, territorialvatten och mark i syfte att stärka det nordiska samarbetet ytterligare samt att öka säkerheten i regionen. Man diskuterade även ett närmare samarbete mellan de nordiska länderna och Baltikum.

Försvarsministrarna diskuterade också ett nordiskt engagemang internationellt genom ett gemensamt bidrag till FN:s arbete i Mali med roterande system för transportflygplan.

Gemensamt uttalande

Efter mötet i Köpenhamn gjorde ministrarna ett uttalande där de bland annat fördömde terroristattackerna i Bryssel förra veckan. Vi är eniga om att förebygga och besegra terrorism och bekämpa ISIS och kommer att göra detta genom att stärka vårt nordiska samarbete som de fria demokratier vi är, sade de bland annat.

I uttalandet fördömde ministrarna även den ryska aggressionen mot Ukraina och den illegala annekteringen av Krim. I uttalandet uppmanar de nordiska försvarsministrarna Ryssland att vara mer öppna när de utför militär verksamhet i östersjöområdet.

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...