• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Försvarsmarknaden fungerar inte som andra marknader

Politik, teknologi, relationer, geografi, myndigheter, företag och människor. Dessa hade jag rabblat upp ifall jag fick i uppgift att redogöra för de första sakerna som dyker upp i mitt huvud när jag hör ordet ”försvar”, det skriver försvarskonsulten Fredrika Storm.

-

Varje stat ansvarar för sitt eget försvar, det ingår i hela idealet med staters suveränitet. Finns det sedermera en politisk vilja kan länder samarbeta genom sina relationer – exempelvis genom utveckling av teknologi eller i försvarsallianser. Grunden är att försvara statens eget territorium, men ofta kan samarbeten bygga på ett gemensamt intresse att försvara ett annat geografiskt område eller att teknologin som utvecklas anpassas för särskilda topografiska eller klimatrelaterade förhållanden.

En annan politisk vilja är att kontrollera flödet av de varor och tjänster som används, eller kan användas, militärt. Dels för att hålla kritiskt kunnande i behåll inom staternas egna försvar, men också för att produkterna kan vara farliga i sig eller om de modifieras. Vid en export är det därför viktigt att teknologin hamnar där det är avsett.

”Samtliga pusselbitar består av människor och mänskliga faktorer”

I slutändan utgör civilförsvaret, tillsammans med det militära försvaret, totalförsvaret. Där drar både myndigheter och företag tillsammans med andra aktörer sina strån till stacken i allt från utveckling och vidmakthållande av teknologier och tjänster till operativt arbete med beredskap, underrättelse, tillståndsfrågor samt upphandling.

Slutklämmen i allt detta är att samtliga pusselbitar består av människor och mänskliga faktorer där försvarsviljan, kompetensutveckling och engagemang är fullständigt avgörande.

”Sveriges politiska vilja ger förutsättningar för Försvarsmaktens arbete”

Försvarsmarknaden är starkt påverkad av politiken, där Sveriges politiska vilja ger förutsättningar för Försvarsmaktens arbete, myndigheternas inriktningar och företagens exportaffärer. Samtidigt som försvaret är staters ensak är försvarsmarknaden oerhört internationell och Sverige strävar efter fördjupade samarbeten. Vi är på väg in i ett Nato-medlemskap, vilket i sig är ett historiskt beslut, och har sedan murens fall engagerat oss alltmer i internationella försvarssamarbeten. En framtidsutblick säger att det inte lär bli färre av dessa i framtiden och att det är dags för alla som vill hoppa på tåget att göra det.

Fredrika Storm

Försvarsmarknaden fungerar inte som andra marknader på grund av vad den innehåller och hur den styrs. Och den har nog aldrig varit så aktuell att vara en del av som nu.

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

Forskning om hur smygande kriser kan avvärjas får anslag på 12 miljoner

Forskningsprojektet Unravelling the secrets of crisis detection and decisive action ska svara på varför beslutsfattare inte agerar i tid för att avvärja större samhällskriser,...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Omfattande riktad attack mot Outlook – 10 000 försök under kort tid

Detta hela ser ut att vara en fortsättning på en tidigare kampanj från i mars i år, som riktade in sig mot en mängd...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

KOMMENTAR: Avslöjandet om ryska cyberattacker mot brittiska regeringen

En hackergrupp cybersäkerhetsforskare kallad "Cold River", som arbetar på uppdrag av Rysslands federala säkerhetstjänst (FSB), riktade in sig på brittiska politiker, journalister och ideella...

Svenska företag måste hantera allt fler kriser

– Hittills i år har vi sett en ökning med 81 procent när det gäller våra krisinsatser ute på företagen. Det är tydligt att...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

IT-Total och Sudo i samarbete kring trygg svensk container management

Containers är ett bra sätt för att smidigt rulla ut applikationer och funktioner, oberoende av den underliggande infrastrukturen eller placering i publika och privata moln. För...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker” skriver Per Erngård...

Startupen Selma Dynamics ingår partnerskap med MedMera Bank 

– Om kostnaden för cyberbrottslighet mättes som ett land skulle cyberbrottslighet vara världens tredje största ekonomi efter USA och Kina. Det säger en del...

Sverige och USA undertecknar avtal om försvarssamarbete

Avtalet är ett så kallat DCA, Defence Cooperation Agreement, och reglerar bland annat frågor som amerikanska styrkornas rättsliga status, tillgång till baseringsområden samt förhandslagring...

Svenska lärosäten brister i sin hantering av skyddsvärda forskningsdata

Främmande staters underrättelsearbete mot svenska universitet och högskolor har intensifierats under senare år. Behovet av ett effektivt informationssäkerhetsarbete har därmed ökat.Riksrevisionens granskning av de...

Nätfiske som länkar till Adobe InDesign ökar kraftigt

Det dagliga antalet attacker av det här slaget har ökat från cirka 75 meddelanden till cirka 2 000. Nästan en av 10 (9 procent)...

Knowit: Svenska cybersäkerhetsutbildningar lider av flera brister

Undersökningen ISC2-s Workforce Study 2022 estimerar att det internationellt saknas ungefär 3.4 miljoner anställda med cybersäkerhetskunskaper. Därtill säger 70 procent av de organisationer som varit med...

UNDERSÖKNING: Otydliga gränser mellan hem- och kontorsarbete äventyrar IT-säkerheten

Verizon Business presenterar idag sin Mobile Security Index (MSI)-rapport för 2023 – den sjätte i raden av företagets årliga undersökning som kartlägger IT-säkerhetshot mot...

Samarbete ska säkra unga i Helsingborgs digitala värld

– Vi är glada att välkomna Helsingborg Stad som partner i arbetet med att öka säkerheten för unga på nätet. HackShield har visat sig...

Bravida förvärvar låsföretag i Uppsala

Låsservice i Mälardalen är ett auktoriserat låssmedsföretag som innehar nödvändiga gesäll och mästarbrev.– Vi är mycket glada för att Låsservice i Mälardalen blir en...