• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Förnyelsen av IT-tjänster för företag fortsätter

-

Bakom alla snygga och roliga tekniska innovationer pågår en minst lika viktig revolution – omställningen mot ”allt som en tjänst”. Man överger allt snabbare den gamla modellen med egen hård- och mjukvara för ett fokus på att konsumera standardiserade tjänster i molnet. För att lyckas måste man snabbt kunna ge kunderna det de behöver, när de behöver det. Det skriver Unit4, som blickar fram emot 2018.

Under 2017 har vi sett att företag börjat förändra sättet de arbetar med såväl processer, människor och system. Inställningen till IT-tjänster för företag har förändrats så drastiskt, bland såväl leverantörer som kunder, att tekniken idag är helt annan än vad den var för fem år sen. Denna teknikförnyelse fortsätter under 2018 då allt fler företag kommer att börja använda sig av botar, digitala assistenter, sakernas internet (IoT) och maskininlärning för öka effektiviteten, produktiviteten samt servicen mot kunderna.

Teckna din prenumeration av Aktuell Säkerhet här

Samtidigt kommer företag att behöva anpassa sig efter den innovativa teknikutveckling som har sina rötter i den delande ekonomin och P2P-nätverk, och anpassa sina transaktionsprocesser därefter. Vi ser att detta kommer att ske bland annat genom så kallad blockchain-teknik och andra innovationer som ännu är i sin linda.

Molntjänster, mobilitet och sakernas internet har kallats disruptiv teknik, ett begrepp som används för att visa på något som helt bryter av mot hur man brukar göra. Men för yngre generationer är denna teknik naturlig, som att prata med sin mobiltelefon, inte genom den.

Det betyder att motståndet mot den nya tekniken också snabbt bryts ner ute på arbetsplatserna. Att prata om Software as a Service, Infrastructure as a Service eller vad som helst som en tjänst blir irrelevant – det är helt enkelt tjänster.

Vi har sett början till slutet på stora, tunga applikationerna och under 2018 kommer vi att se allt fler företag som börjar arbeta med mikrotjänster som samarbetar sömlöst för att enkelt leverera affärsanalys och göra lösningar som är bättre lämpade för marknaden.

Dessa mikrotjänster kommer att öka behovet av digitala ekosystem och marknadsplatser, som en slags appbutik för företag som påminner om App Store eller Google Play. Kunder kommer att enkelt och snabbt integreras med sin valda marknadsplats där de kommer att kunna välja mellan ett stort utbud av appar.

Vi ser redan nu hur AI tar sig in på företagen i form av chatbotar som exempelvis Unit4s Wanda, och ofta i kombination med ett gränssnitt för konversation. Både Microsoft och Google arbetar med att väva in mer AI in i sina appar för att hjälpa anställda att kunna arbeta med effektivt.

Genom att samla stora mängder av data och använda oss av maskininlärning för att konvertera denna data till information, kommer vi att en dag leva med att appar börjar uppmana användare att exempelvis öppna filer vid specifika tider på dagen eller föreslå mötestider baserat på användarens uppgifter och vanor.

Utöver detta så kommer den ökande användningen av prediktiv analys leda till en extremt hög grad av automatisering vilket strömlinjeformar användarupplevelsen och ökar såväl effektiviteten som kvaliteten på de utförda uppgifterna. Chefer inom försäljning och marknadsföring kommer att kunna minska tiden de lägger på att mata in, söka efter och tolka data, och lägga mer tid på att använda sina “mänskliga” egenskaper för att sälja och marknadsföra.

Trots att denna “framtid” redan är vardag i vissa branscher så anses det fortfarande att de botar och digitala assistenter som används idag är ytterst begränsade och att de till en viss grad är “naiva”. De kräver att användarna utbildas i hur de bäst kan använda botarna. Vi ser att botar kommer att bli mer användbara under kommande år genom utbildning på arbetsplatsen och maskininlärning i kombination med analysteknik.

Då vi ser fler kunder inom SaaS, och då volymen av molndata konstant växer, vill företag röra sig från affärsmodeller baserade på mängd användare eller transaktioner mot modeller där man fokuserar på det ökade affärsvärdet. Hur presterar ett företag i jämförelse med sina konkurrenter, vilka är skillnaderna, var kan andra mikrotjänster leverera ett högre värde och levereras verkligen detta uppfattade värde?

DaaS kommer inom kommande år att leva upp till löftet om att bli bättre på att förstå processer och hjälpa företag att ta bättre beslut inom strategiplanering.

Med IT-attackerna Petya och WannaCry i färskt minne så är säkerhet (och personskydd – GDPR) en av de viktigaste prioriteringarna för företag. Den tidigare övertygelsen om att stationära företagssystem är mer säkra än molnet har förändrats då säkerheten i molnet förbättras och internationella lagar för cybersäkerhet börjar implementeras och följas. Säkerhetsfunktionerna som erbjuds i molnlösningar är klart mer avancerade och de flesta av dessa funktioner är mjukvarudefinierade och enklare att så väl implementera som sköta. SaaS-utvecklare håller bokstavligen på att skriva om historien för säkerhet och kommer att fortsätta att göra det.

Traditionell nätverkssäkerhet räcker inte längre och idag är det livsviktigt att ha utvecklare som implementerar säkerhet redan i systemen när de utvecklas istället för som ett lager utanpå. Det kommer att göra det enklare att upptäcka och identifiera säkerhetshot, skydda system och hjälpa dem att återhämta sig från stora och allvarliga IT-incidenter.

Vi kommer från en tid då en liten mängd företag har haft ett starkt fäste inom SaaS – speciellt på marknaden för horisontella lösningar, det vill säga till exempel ekonomisystem för en lång rad branscher. Anledningen till detta är att lösningarna byggdes i form av slutna plattformar som förhindrade samarbete, förutom med ett begränsat antal utvalda och godkända partners.

Dessa plattformar öppnas redan nu upp och framåt kommer vi se fler öppna plattformar med en variation av komplementerande tjänster. Ett bra exempel på detta är hur Microsoft arbetar med en plattform som integreras med maskininlärning, IoT-tjänster och säkerhet som kan användas för att bygga kundernas lösningar.

Föreställ dig en framtida SaaS-modell som är en webbläsare, en iPhone- eller en Android-telefon som kan ladda upp exakt den mjukvara som användarna vill ha och behöver från de företag de vill arbeta med – och allt fullständigt kundanpassat. Starka integrationsstrategier som möjliggörs genom robusta API:er kopplade till ekosystem för integrationsplattformar kommer att driva på tillväxten av SaaS-lösningar.

Det finns ingen tvekan om att det idag är en spännande tid för IT-lösningar i företag och offentlig verksamhet. Dagens höga grad av innovation och digitalisering banar vägen för fantastiska möjligheter med rätt teknik och rätt utveckling. Och det som är extra spännande är att denna återfödelse av teknik sätter IT-tjänster för företag i ett helt nytt ljus, som alla kan förstå och bli exalterade över.

De företag som är tidiga med att ta steget till att omvandla sig för den nya typen av tjänstefokuserad ekonomi, med hjälp av de smarta applikationer som finns tillgängliga för detta, kommer att få möjlighet att kunna överträffa sina konkurrenter. Och för dessa företag är framtiden inget annat än ljus.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

Atea lanserar två nya säkerhetstjänster

– Cyberhotet fortsätter att tillta och vi vet från Nordeuropas största CIO-undersökning Voister CIO Analytics för 2024 att svenska it-beslutsfattare har säkerhet som sitt främsta fokus....

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Svenska företag saknar strategier för att implementera AI

De svenska siffrorna visar, att trots det höga trycket på att företag måste arbeta aktivt med AI, är majoriteten av företagen i Sverige fast...

REKLAMSAMARBETE

Hon blir ansvarig för Norden och Kina för Orange Cyberdefense

Kaja Narum har under de senaste ett och ett halvt åren arbetat som senior vice president global service lines på Orange Cyberdefense och antar...

Trend Micro lanserar nytt partnerprogram för att optimera partners intäkter

I samband med att cyberriskerna eskalerar och IT-miljöer och lösningar blir alltmer komplexa ökar kunders behov av att ha en IT-partner som verkar som...

REKLAMSAMARBETE

Stora brister i cybersäkerheten hos bilverkstäder

Våra bilar kan idag beskrivas som uppkopplade, avancerade datorer på hjul och dessa datorer hanterar allt från antisladdsystem till adaptiva farthållare. På senare tid...

It-total anställer agent till sin servicedesk workplace-avdelning

– Tedros kom väldigt snabbt in i både gemenskapen och arbetsuppgifterna. Med en positiv inställning och ett härligt driv så lyckades han komma igång...

Så här skyddar vi vår supply chain – nyckelfrågor för en säkrare framtid

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Att digitala leveranskedjor är en kritisk svag punkt i vår cybersäkerhet är välkänt. Den...

Nato beställer kommunikationslösning av Sectra

– Nato har använt Sectras lösningar för avlyssningssäker kommunikation i många år och vi har samarbetat med alliansen i över 20 år. Vi är...

Nytt virtuellt utbildningsverktyg ska öka personsäkerhet i industrin

Åkerströms egenutvecklade VR-simulatorer erbjuder en realistisk och säker träningsmiljö för kranoperatörer, utformade enligt svensk industris krav och tillämpliga standarder. Genom att kombinera företagets radiostyrningssystem...

Pr-byrå satsar på cybersäkerhet

– Företagen behöver öka sin digitala motståndskraft. Cybersäkerhet är en fråga som sträcker sig långt bortom it-avdelningen och handlar lika mycket om kommunikation och...

Ny endagskonferens under Skydd

Besökarna kommer att få uppleva hur respektive fas i händelsen analyseras och kommenteras av de personer som i verkligheten är involverade. Steg för steg...

”Det råder högkonjunktur för cyberkrigföring”

Behöver svenska företag vara förberedda på att drabbas av attacker liknande de som nyligen drabbade Systembolagets leverantör Skanlog och Umeå universitet? Om ja, varför?–...

Cybersäkerhet som kunskapsområde: En lösning på kompetensbristen

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Även regeringen har sedan flera år tillbaka identifierat behovet att höja den grundläggande nivån...

Enaco lanserar nytt affärsområde inom säkerhet

– Genom att lansera Enaco Security svarar vi på den ökande efterfrågan på säkra och anpassade säkerhetslösningar som skyddar viktiga tillgångar och data i...

Så här skyddar vi vår supply chain – nyckelfrågor för en säkrare framtid

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Att digitala leveranskedjor är...