- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS

Företagsledare oroas över bristande IT-säkerhet

-

- Annons -

Efter de senaste årens IT-attacker och bristande säkerhetshantering har cybersäkerhet hamnat alltmer i fokus. Men trots ett ökat medvetande så ifrågasätts nu det egna säkerhetsarbetet av företagen själva. I en global undersökning som tagits fram av bland andra PwC menar närmare hälften av de 9 500 medverkande företagsledarna att de saknar strategier för informationssäkerhet. Många företagsledare vittnar även om bristfällig utbildning av medarbetare och låg prioritering från bolagens styrelser.

Beredskapen för cyberbrott är oroväckande låg i många organisationer. Närmare hälften (44 procent) av de utfrågade företagsledarna uppger att de saknar en övergripande strategi för informationssäkerhet. Dessutom är den  interna kompetensen bristfällig i många organisationer, där 48 procent uppger att de saknar utbildningsprogram i säkerhetsfrågor för medarbetarna.

Teckna din prenumeration av Aktuell Säkerhet här

– Fler företag måste nu ställa sig frågan vad deras egentliga kostnad blir för en IT-attack. Som exempel tappade Mersk 300 miljoner dollar i förlorade intäkter till följd av sommarens NotPetya-attack. Även FedEx rapporterade en direkt kostnad av 300 miljoner dollar till följd av attacken, säger Rolf Rosenvinge, affärsområdeschef Cyber Security, PwC.

Enligt undersökningen så ser många organisationer cybersäkerhet som en isolerad IT-fråga och det är bara 44 procent av respondenterna som säger att deras styrelser är delaktiga i strategierna för informationssäkerhet. Förebilderna finns österut. För enligt företagsledarna så är det framförallt i Asien som utmaningarna inom cybersäkerhet tas på största allvar. Länder som Malaysia och Japan hamnar i topp där närmare 3 av 4 företag har en övergripande strategi för cybersäkerhet på plats. Här  finns även en annan prioritering av CISO*-rollen och där det är mycket vanligt att CISO rapporterar direkt till vd.

– Diskussionen om informationssäkerhet behöver ta plats i ledningsgrupper och styrelser. Dessutom måste CISO-rollen lyftas till ledningsnivå i fler organisationer om bolagens cybersäkerhet ska kunna utvecklas. Enligt vår undersökning rapporterar över hälften av CISO:erna globalt direkt till vd och/eller styrelse. Så fungerar det inte i Sverige, berättar  Johan Wiktorin, Director Intelligence inom Cyber Security, PwC.

Undersökningen visar även på en oro för att nya tekniklösningar kan drabbas av cyberattacker. 40 % av företagsledarna är oroliga för att en cyberattack riktad mot robotik och automatiserade delar av företaget  kan leda till ett direkt avbrott i den operationella verksamheten.

– Utvecklingen ställer högre krav på leverantörer av mjukvarulösningar och att deras produkter håller högre säkerhetsnivåer. Dessutom behöver den interna kompetensen förbättras för att möta de ständigt ökande hoten. Därför bygger PwC nu upp en unik så kallad Threat Intelligence-enhet för att stärka våra kunders proaktiva skydd mot framtidens cyberhot, avslutar Rolf Rosenvinge.

Övriga resultat från undersökningen:

  • Endast hälften av företagsledarna säger att deras organisationer genomför bakgrundskontroller.
  • Hela 54 procent menar att de saknar en process för hantering av incidenter.
  • Bara 39 procent av de företag som har blivit utsatta för IT-attacker tror sig kunna identifiera förövarna.

*Chief Information Security Officer 

- Annons -

FLER NYHETER

Janina Saba tilldelas priset Omfamningen 2020

Motiveringen löd: ”För ett drivande och inspirerande arbete som fått en stor spridning och utveckling i landet genom vinnarens engagemang för framtidens trygghets- och...
- Annons -

Vd-berdrägerier åter på stark uppgång

Attacker med kidnappningsprogram som pressar mottagaren på pengar, har backat jämfört med samma period år 2020. Vid februaris slut hade strax över 3 miljoner...
- Annons -

Microsoft köper AI-företag för 170 miljarder kronor

Microsofts skriver i ett pressmeddelande att syftet med köpet är att ”kombinera lösningar och expertis för att leverera nya moln- och AI-funktioner till sjukvården...
- Annons -

Skadlig kod sprids genom crackade versioner av Office och Photoshop

Bitdefenders säkerhetsexperter har upptäckt en malwarekampanj som har drabbat folk och företag runt om i världen - även i Norden. Kampanjen har spridits genom...

Prosero utser COO och ansvarig för Tysklandsetableringen

Peter Feledy kommer närmast från AniCura där han som COO och Group Care Services Director byggde upp flera av de gemensamma mervärdena under AniCuras...
- Annons -

Iver förvärvar norska Aztek

– Vi har arbetat tillsammans med Aztek under en längre tid i en rad skarpa uppdrag kopplade till våra kunders molntransformation. Under samarbetet blev...

Ny CFO på Safe Solutions

Rickard Dahlroth tillträdde den förste april som CFO på Safe Solutions. Rickard är ingen nykomling i säkerhetsbranschen – han har 16 års erfarenhet från...

Nordic Level Group rekryterar på nytt

Ugur Karci kommer att gå in som driftchef bevakning. Han kommer senast från Avarn Security där han varit avdelningschef för handelssegmentet. Ugur påbörjade sin...

Axel Group lanserar försvarsspray som kan larma larmcentral

Plegium Smart Försvarsspray är ett kraftigt ögonirriterande mentolbaserat preparat. Förutom att tillfälligt förblinda en angripare och märka denne med rödfärg, larmar försvarssprayen också automatiskt...

Securitas och Mobility46 tecknar avtal

Affärsområdeschef för parkering på Securitas Sverige, Viktor Fhors, ser detta som ett viktigt steg i utvecklingen av Securitas parkeringserbjudande: – Jag är övertygad om att...

Från gråzon till safe zone

Föreläsningsserien riktar sig till den som idag är i en chefsroll eller senior befattning inom en organisation som har tydliga identifierade skyddsvärden eller en...

Cyberattack mot flera organisationer inom EU

Under mars månad utsattes EU-kommissionen och flertalet andra organisationer inom EU för en stor cyberattack. Det är en talesperson för EU-kommissionen som står för...

Tydligt samband mellan IT-attacker och flytt till molnet

Effekterna av pandemin har fått många verksamheter att accelerera sina investeringar i molninfrastruktur och flytta processer till molnet. På bara några månader ökade andelen...

Ett smart passersystem som räddar liv

Systemet finns sedan tidigare inom räddningstjänsten, men verktyget har potential att hjälpa fler inom blåljusbranschen att nå fram snabbare under utryckning. I november förra...

Hallå där Carolina Angelis, som är en av talarna på Trygg & Säker

Berätta - vem är du? – För att svara på den frågan får jag nog gå...

Cyber psychology has a logical place in Information Security Strategy

Cyber Psychology is the science of the human interaction with the online world, the...