• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

UNDERSÖKNING: Företag inom bank och finans arbetar under en falsk känsla av säkerhet

Ny undersökning från Trend Micro visar att många överskattar sin förmåga att skydda sig mot ransomware.

-

Företag inom bank och finans är den sektor som upplever sig bäst skyddad från ransomware-attacker. De är samtidigt dock ofta utsatta för cyberhot mot leveranskedjan, och när det kommer till att upptäcka cyberhot befinner de sig under medel, det menar Trend Micro efter att nyligen ha genomfört en undersökning.

Trend Micro gav Sapio Research i uppdrag att fråga 355 IT- och affärschefer inom bank och finansiella tjänster, som del av en större undersökning av företags relation till ransomware. Av resultatet framkommer att 75 procent inom denna grupp anser sig vara tillräckligt skyddade mot ransomware, vilket är betydligt högre än det genomsnittliga 63 procent bland övriga branscher.

Detta självförtroende är delvis rättfärdigat. Hela 99 procent säger att de regelbundet patchar servrar, 92 procent skyddar sina protokoll för uppkoppling av fjärrskrivbord (RDP), och 94 procent har regelverk på plats för att hantera riskerna med e-postbilagor.

Dock uppger 72 procent av respondenterna inom bank och finans att deras företag utsatts för ransomware, och 79 procent ser sin bransch som en mer attraktiv måltavla än andra. Det finns alltså en tydlig medvetenhet om den aktuella risksituationen inom den finansiella sektorn, men denna medvetenhet leder inte alltid till handling.

Runt två femtedelar har inga verktyg på plats för NDR (Network Detection and Response) eller EDR (Endpoint Detection and Response). När det kommer till XDR (Extended Detection and Response) är hälften utan verktyg.

Detta kan vara en förklaring till företagens dåliga upptäcktsfrekvens för aktivitet kopplad till ransomware. Bara 33 procent säger att de kan se laterala rörelser i nätverket, och 44 procent kan se initial åtkomst.

Trend Micro upptäckte också betydande cyberrisk från tredje part för företagen inom finansbranschen:

  • 56 procent har haft en leverantör som drabbats av ransomware, främst partner (56 procent) och dotterbolag (29 procent)
  • 54 procent tror att deras leverantörer bidrar till att göra dem till en mer attraktiv måltavla
  • 52 procent uppger att en betydande andel av deras leverantörer är små eller medelstora företag, som inte sällan har mindre resurser att lägga på cybersäkerhet

– Närmare samarbete och bättre informationsdelning med tredjeparter kan hjälpa företagen att förbättra säkerheten i hela leveranskedjan. Utan tillräcklig förmåga att upptäcka och hantera hot är det dock inte säkert att de ens har information att dela. Chefer inom bank och finans är medvetna om att de är eftertraktade måltavlor för ransomware-attacker. Det är hög tid att den medvetenheten omsätts i handling, säger Jean Diarbakerli, Säkerhetsrådgivare hos Trend Micro.

REKLAMSAMARBETE

Säkra leverantörskedjan

Hot och risker kopplat till leverantörskedjan är ett gissel som går tillbaka många år. Många är de incidenter där just underleverantören och deras bristande...

FLER NYHETER

Sofistikerade DDoS-attacker överlistar statiska skydd – nu krävs uppdaterade försvarstekniker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.DDoS-attacker, distribuerade överbelastningsattacker, är enkla att förstå i stora drag. Det handlar om att...

REKLAMSAMARBETE

Nyckelfri vardag för din bostadsrättsförening

– I en bostadsrättsförening finns det många fysiska nycklar, där förvaltaren måste låsa upp för de boende när de tappat bort sina nycklar. Detta...

Cyberhot mot sjukvården fortsätter öka

Under det senaste året har attackerna ökat med 78 procent och stigit till ett genomsnitt på 1 426 attacker per organisation och vecka, en...

REKLAMSAMARBETE

Teknik för en säkrare energibransch

Ett ställverk på en avlägsen plats. En transformatorstation djupt inne i skogen. Mängder av viktiga – och geografiskt spridda – byggnader. Så ser verkligheten...

Ny försäljningschef på Basalt

Ulrika Wergens har under många år arbetat med försäljning, ledning, förändringsledning och affärsutveckling inom bland annat IT- säkerhets- och utbildningssektorn.– Att få arbeta...

CSG får fortsatt förtroende som trygghetsvärdar av SL

Uppdraget, som startade den 1 oktober 2020, innefattar en löptid om totalt tre år med en option på ytterligare två plus ett år. Trafikförvaltningen...

REKLAMSAMARBETE

Vem, mot vem – och hur? En kategorisering av cyberkriminella, deras offer och deras...

Året började med en internationellt uppmärksammad attack mot en oljetank, tätt följt av hackergruppen Lapsus$s angrepp mot Samsung – då en hel del konfidentiella...

OneMore Secure ingår partnerskap med norskt investeringsföretag

OneMore Secure grundades 2022 och släppte i januari 2023 sin Saas-tjänst med en säkerhetsdeklaration, baserad på 40 verifierade kontrollpunkter som visar på företags motståndskraft...

Så kan självkörande bilar bli säkrare

Avancerade förarassistanssystem (ADAS) och automatiserad körning (AD) förbättrar körkomforten och gör trafiken säkrare genom att antalet olyckor på våra vägar minskas. Om man utvecklar...

Utbyggnad av fiber och 5G minskar bredbandsklyftan

Utbyggnaden av fibernät utanför tätort driver på den ökade bredbandstäckning som PTS redovisar i sin årliga kartläggning. Täckningen av 5G-nät har också ökat betydligt...

Möt den grävande journalisten Tom Burgis under Penningtvättsdagarna

Tom Burgis är författare till den storsäljande boken Kleptopia: How Dirty Money Is Conquering the World och kommer att rapportera för den brittiska dagstidningen...

Tempest Security inför AI-driven larmfiltrering

– U-Filter visade sig vara upp till tre gånger mer effektivt vid filtrering av falsklarm än andra lösningar. Vi använder U-filter i skarp drift i...

Ny HR-chef på Heras

Maria Mäki tillträde sin nya roll som HR-chef för Heras AB i november 2022. Huvudkontoret har sitt säte i Helsingborg, men rollen innebär ansvar...

IMY startar innovationshub

I april 2021 fick Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i uppdrag av regeringen att genomföra metod- och kunskapsutvecklande insatser för att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor...

Technopolis signerar långsiktigt avtal med Rapid Säkerhet

– Det som avgjorde vårt val av Technopolis är helheten. Det finns mycket bra här – närhet till våra kunder, lokalernas utformning och potential,...

Du kan aldrig skydda det du inte vet finns

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Tyvärr finns det inga tecken på att cyberattackerna minskar. Faktum är att de viktiga...

Advenica blir medlem i forskningssamarbetet Software Center

Software Center har som mission att avsevärt förbättra Software Engineering-kapaciteten och digitaliseringsförmågan hos mjukvaruintensiv industri. Forskningen handlar därför om hur digital transformation påverkar ett...

Sofistikerade DDoS-attacker överlistar statiska skydd – nu krävs uppdaterade försvarstekniker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.DDoS-attacker, distribuerade överbelastningsattacker, är...