- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

FOI svarar på frågor om Nato

Efter Rysslands invasion av Ukraina diskuteras nu ett svenskt medlemskap i Nato. FOI:s experter svarar på några vanliga frågor om alliansen och vad ett svenskt medlemskap skulle innebära.

-

- Annons -

Varför bildades Nato?

Mot bakgrund av det kalla kriget slöts 1949 Nordatlantiska fördraget, North Atlantic Treaty. Fördraget var en säkerhetspolitisk allians som innebar att USA, Kanada och tio europeiska stater lovade att hjälpa varandra om de anfölls. Det skrevs under av Belgien, Danmark, Frankrike, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Storbritannien och USA.

Åren 1948-1949 ökade de politiska spänningarna mellan Sovjetunionen och staterna i västra Europa. 1950 anfölls Sydkorea av Nordkorea med stöd av Sovjetunionen och Kina. Många fruktade att Sovjetunionen också skulle gå till anfall i Europa. För att ge militär trovärdighet åt Nordatlantiska fördraget skapades en organisation, North Atlantic Treaty Organization – Nato.

Med bildandet av Nato byggdes en struktur upp med generalsekreterare, sekretariat, kommittéer och en militär kommandoorganisation. Dessutom stationerades efterhand åter fler amerikanska förband i Europa.

Vilka länder är med i Nato?

Efter de ursprungliga tolv medlemsländerna anslöt sig Grekland och Turkiet till alliansen 1952. Därefter Västtyskland 1955, och Spanien 1982 sedan landet blivit en demokrati.

Efter Sovjetunionens kollaps ville många före detta östländer komma in i Nato för att få trygghet och beskydd. Nato var till en början avvisande, men det blev i längden omöjligt att säga nej. 1999 gick Polen, Tjeckien och Ungern med i Nato. Under 2000-talet har ytterligare ett antal länder på Balkan och i östra Europa gått med, bland annat de baltiska staterna. Idag har Nato 30 medlemsländer.

Hur fungerar Nato som organisation?

Natos högsta beslutande församling är Nordatlantiska rådet, NAC. Ordförande i NAC är normalt generalsekreteraren, sedan 2014 norrmannen Jens Stoltenberg. Generalsekreteraren leder en internationell civil stab med underavdelningar för bland annat politiska frågor, försvarsplanering och operationer.

Det finns också en Nuclear Planning Group, NPG, som är jämställt med NAC för att diskutera gemensamma kärnvapenfrågor. Därutöver finns en mängd kommittéer och andra organ inom Nato som arbetar med försvarsplanering, kommunikation, logistik, luftförsvar, teknologi, meteorologi med mera.

Alla medlemsländer har permanenta delegationer vid Natohögkvarteret i Bryssel. Normalt representeras medlemsländerna i NAC av sina Natoambassadörer. I andra sammanhang kan länderna representeras i NAC av försvars- och utrikesministrar eller regerings- och statschefer.

Under NAC och NPG finns en militär struktur som leds av en militärkommitté, MC, i toppen på en internationell militär stab. Under denna finns sedan en utbyggd ledningsstruktur från militärstrategisk ned till övre taktisk nivå. Däremot har Nato i stort sett inga egna militära förband, utan dessa avdelas från medlemsstaterna för beredskap eller insatser efter begäran från Nato.

Nato är en mellanstatlig organisation och har inga överstatliga inslag, till skillnad från EU. Beslut fattas med enhällighet vilket kräver många möten och diskussioner.

Hur är Sveriges relation till Nato?

Sverige beskrivs av Nato som en av de viktigaste och mest aktiva av alliansens samarbetspartners.

1994 gick Sverige med i Partnerskap för fred, PfP. Partnerskapet syftade till att bygga förtroende mellan Nato och andra stater i Europa och före detta Sovjetunionen, och skulle också förbättra partnerländers möjlighet att samverka med Nato. Genom partnerskapet har Sverige deltagit i PARP, PfP Planning and Review Process, som är en försvarsplaneringsprocess för partnerländer där man utvecklar samverkansförmågan.

Sedan 1990-talet har den svenska Försvarsmakten ökat förmågan till samverkan med Nato genom att anamma Natostandarder, exempelvis engelska som ledningsspråk. Genom deltagande i Natoinsatser i Bosnien, Kosovo, Afghanistan, Libyen och Irak har också den svenska försvarsmakten anpassats till Nato.

Sedan 2013 har Sverige deltagit i Natoövningar som rör kollektivt försvar och artikel 5-scenarier, det vill säga scenarier med väpnat angrepp mot någon av medlemsstaterna.

2014 blev Sverige och Finland Enhanced Opportunities Partners till Nato, vilket bland annat innebär en fördjupad säkerhetspolitisk dialog om Östersjöområdet och tillgång till mer information. 2016 tecknade Sverige avtal om värdlandsstöd med Nato. Värdlandsavtalet gör det lättare för Sverige att kunna ta emot stöd från Nato vid kris eller krig, och reglerar vad som händer om en utländsk trupp under Natobefäl befinner sig på svenskt territorium. Det har gjort det enklare för Sverige att vara värdland för gemensamma internationella övningar.

Vad skulle det kosta Sverige att vara med i Nato?

Sverige förväntas bidra med personal till Natos politiska och militära strukturer, ungefär ett par hundra befattningar. Utöver det ska Sverige bidra till Natos gemensamma budget med omkring 600 miljoner kronor per år.

Därutöver kom Natoländerna 2014 överens om gemensamma målsättningar för försvarssatsningar till 2024 där medlemmarna förväntas lägga två procent av BNP på försvaret och 20 procent av detta på försvarsmateriel, krav som dock mindre än hälften av medlemmarna i dagsläget lever upp till. Sverige har som ambition att försvarssatsningarna ska uppgå till två procent av BNP 2028.

- Annons -
- Annons -

Vägen till rätt skalskydd

Ett effektivt skalskydd ska skydda fastigheten och olika tillgångar och samtidigt fungera bekvämt för användarna. Här är är några råd på vägen till det...

FLER NYHETER

Joachim Källsholm sitter kvar som ordförande för Säkerhetsföretagen

– Jag är både glad och stolt över att få förtroendet att ytterligare ett år vara med och leda branscharbetet tillsammans med en mycket...
- Annons -

CSG vinner upphandling – ska bevaka Karolinska Universitetssjukhuset

– Vi ser fram emot att starta samarbetet med Karolinska i Solna och samtidigt ta oss an ett av Europas största universitetssjukhus. Jag är stolt...
- Annons -

Riksdagen säger nej till att begränsa grundlagsskyddet för vissa sökdatabaser

Riksdagen anser att regeringens förslag skulle kunna skapa en alltför bred och oprecis möjlighet att göra inskränkningar i grundlagsskyddet genom vanliga lagar. Därför röstade...
- Annons -

Penningtvättsdagarna drog fullt hus

Bakgrunden till den nya mötesplatsen är den ökande grova kriminaliteten som utgör ett hot mot vårt samhälle och demokratin. Ett sätt som är effektivt...

Säkerhetschefer har bättre koll på sina IT-miljöer

48 procent känner att deras organisation riskerar att drabbas av en cyberattack under de kommande 12 månaderna, att jämföra med 64 procent förra årets...
- Annons -

Nya riktlinjer om sanktionsavgifter och polisens användning av ansiktsigenkänning

Den ena riktlinjen handlar om hur administrativa sanktionsavgifter enligt dataskyddsförordningen ska beräknas och syftar till att skapa en harmoniserad metod och principer för beräkningen av...

Orange Cyberdefense storsatsar i norra Sverige

Redan idag finns Orange Cyberdefense på plats i regionen, med 18 anställda fördelade på fyra regionkontor i Sundsvall, Umeå, Luleå och Borlänge.– I Norrland...

InterSystems: ”Man måste kontinuerligt arbeta med att skydda resurser som är skyddsvärda”

IT-säkerhet är ett ständigt aktuellt ämne. Attackerna, hoten och sårbarheterna blir fler, värre, större och mer varierade. Säkerhetsexperter hinner helt enkelt inte med. I...

Transfer Gorup utser Patrik Olsson till vd för Altum Security och Mil Sec

Han kommer senast från en befattning som regionchef syd & väst på Altum.– Det ska bli otroligt roligt att axla ansvaret för både Mil...

Ny säkerhetstjänst ska göra det enklare att efterleva GDPR

Advanias säkerhetslösning Data Management as a Service är tänkt att förenkla inventering och analys av data och ger dessutom en ökad förståelse för eventuella...

Google köper svenskt IT-säkerhetsbolag

Enligt Di äger Google Cloud samtliga aktier i bolaget sedan den 7 mars i år.Köpeskillingen är inte offentliggjord, men vid en nyemission på...

Välkommen till vår nya medarbetare

Hallå där Elias Thomsen, du är ny medarbetare hos Aktuell Säkerhet sedan några veckor där du ansvarar för annonsering. Hur har de första veckorna...

”Den nya minivarianten av Dfusion är utvecklad för att ta minimal plats”

Missade du första delen kan du ta del av den härHur har utvecklingen sett ut för er under pandemin?– Vi såg att efterfrågan på...

Vectra AI lanserar gratis cybersecuritytjänster

Bankwebbplatser, uttagsautomater och militära datornätverk har stängts ner de senaste veckorna efter att ha blivit drabbade av cyberattacker och desinformationskampanjer.– Eskalerande cyberkonflikter kommer att...

Vägen till rätt skalskydd

Ett effektivt skalskydd ska skydda fastigheten och olika tillgångar och samtidigt fungera bekvämt för...

Nanosäkerhet är framtiden

Det faktum att den digitala världen återspeglar den fysiska gör det också möjligt att...