• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Fico tipsar för hantering av cyberrisker hos tredje part

-

Under de senaste åren har flertalet stora dataintrång uppmärksammat – intrång som fått omfattande konsekvenser för de drabbade organisationerna. Detta har lett till allt större och mer omfattande satsningar inom IT-säkerhet, men många företag missar att täcka upp hela ekosystemet. Fico har satt samman fyra steg för hur cyberrisker hos tredjepartsaktörer bör hanteras.

Bakgrunden till fokus på tredjepartsaktörer är att attackerna blir allt mer sofistikerade och ofta kommer angreppen via en källa som företaget litar på. Därför har Fico nu formulerat fyra steg som kan hjälpa svenska företag att hantera cyberrisker hos tredje part, från leverantörer till partners.

Steg 1: Bygg ett ramverk för att kartlägga och kategorisera tredjepartsaktörer

Effektiv riskhantering i leveranskedjan kräver att man kartlägger och kategoriserar alla affärsrelationer och relaterade riskfaktorer. Ramverket beskriver vilken relation organisationen har till tredje part samt en genomgång av faktorer i tredjepartsorganisationen.

Steg 2 – Utveckla arbetsflöden för att hantera kopplingen mellan risk och påverkan

I det första steget handlar det om att bestämma kriterier för när ytterligare information behöver hämtas in för att bedöma en organisations cyberrisk. I detta steg för man samman en bedömning av cyberrisk med en bedömning av potentiell påverkan/genomslag, för att ha de två faktorerna sammankopplade när man utvecklar en strategi för att hantera aktören.

Steg 3 – kontinuerlig monitorering av viktiga leverantörer

Utifrån bedömningen av risk och potentiell påverkan, bör organisationen etablera rutiner för att kontinuerligt granska viktiga leverantörer regelbundet. Här kan exempelvis externa aktörers cybersäkerhetsbetyg vara ett värdefullt stöd.

Steg 4 – säkerställ rimlig risköverföring kopplad till försäkringsskydd

Genom att utvärdera risk och relevans/potentiell påverkan från tredje part, kan man urskilja de aktörer som kan göra att extra försäkringsskydd behövs. Därför är det viktigt att säkerställa att försäkringen täcker de risker som organisationen exponeras för. Cyberförsäkringar är en snabbväxande marknad och försäkringsbolagen utvärderar ständigt nya sätt att bedöma risk och premier för företagen.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

Atea lanserar två nya säkerhetstjänster

– Cyberhotet fortsätter att tillta och vi vet från Nordeuropas största CIO-undersökning Voister CIO Analytics för 2024 att svenska it-beslutsfattare har säkerhet som sitt främsta fokus....

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Svenska företag saknar strategier för att implementera AI

De svenska siffrorna visar, att trots det höga trycket på att företag måste arbeta aktivt med AI, är majoriteten av företagen i Sverige fast...

REKLAMSAMARBETE

Hon blir ansvarig för Norden och Kina för Orange Cyberdefense

Kaja Narum har under de senaste ett och ett halvt åren arbetat som senior vice president global service lines på Orange Cyberdefense och antar...

Trend Micro lanserar nytt partnerprogram för att optimera partners intäkter

I samband med att cyberriskerna eskalerar och IT-miljöer och lösningar blir alltmer komplexa ökar kunders behov av att ha en IT-partner som verkar som...

REKLAMSAMARBETE

Stora brister i cybersäkerheten hos bilverkstäder

Våra bilar kan idag beskrivas som uppkopplade, avancerade datorer på hjul och dessa datorer hanterar allt från antisladdsystem till adaptiva farthållare. På senare tid...

It-total anställer agent till sin servicedesk workplace-avdelning

– Tedros kom väldigt snabbt in i både gemenskapen och arbetsuppgifterna. Med en positiv inställning och ett härligt driv så lyckades han komma igång...

Så här skyddar vi vår supply chain – nyckelfrågor för en säkrare framtid

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Att digitala leveranskedjor är en kritisk svag punkt i vår cybersäkerhet är välkänt. Den...

Nato beställer kommunikationslösning av Sectra

– Nato har använt Sectras lösningar för avlyssningssäker kommunikation i många år och vi har samarbetat med alliansen i över 20 år. Vi är...

Nytt virtuellt utbildningsverktyg ska öka personsäkerhet i industrin

Åkerströms egenutvecklade VR-simulatorer erbjuder en realistisk och säker träningsmiljö för kranoperatörer, utformade enligt svensk industris krav och tillämpliga standarder. Genom att kombinera företagets radiostyrningssystem...

Pr-byrå satsar på cybersäkerhet

– Företagen behöver öka sin digitala motståndskraft. Cybersäkerhet är en fråga som sträcker sig långt bortom it-avdelningen och handlar lika mycket om kommunikation och...

Ny endagskonferens under Skydd

Besökarna kommer att få uppleva hur respektive fas i händelsen analyseras och kommenteras av de personer som i verkligheten är involverade. Steg för steg...

”Det råder högkonjunktur för cyberkrigföring”

Behöver svenska företag vara förberedda på att drabbas av attacker liknande de som nyligen drabbade Systembolagets leverantör Skanlog och Umeå universitet? Om ja, varför?–...

Cybersäkerhet som kunskapsområde: En lösning på kompetensbristen

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Även regeringen har sedan flera år tillbaka identifierat behovet att höja den grundläggande nivån...

Enaco lanserar nytt affärsområde inom säkerhet

– Genom att lansera Enaco Security svarar vi på den ökande efterfrågan på säkra och anpassade säkerhetslösningar som skyddar viktiga tillgångar och data i...

Så här skyddar vi vår supply chain – nyckelfrågor för en säkrare framtid

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Att digitala leveranskedjor är...