• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Experter: De var 2022 års mest underskattade cybersäkerhetshot

Sårbara flöden för mjukvaruutveckling, applikationssäkerhet, medarbetarnas säkerhetsmedvetande och sannolikheten för ett angrepp hör enligt experterna till de mest underskattade riskerna 2022 enligt säkerhetsexperter på Barracuda Networks.

-

Flöden för mjukvaruutveckling
Många organisationer bedöms ta för lätt på hur sårbart deras flöde för automatiserad produktion av mjukvara är, från utveckling till patchning och driftsättning. Här finns viktiga komponenter som exempelvis källkod, programkodsförråd och containrar vilket gör det till ett av angriparnas främsta mål. 

Applikationssäkerheten
Många attacker inleds direkt mot våra applikationer. Trots det är organisationer ofta omedvetna om att de behöver vara mer proaktiva i säkerhetsfrågor också när det gäller applikationer. Fler borde även fråga leverantörerna vilka skyddsåtgärder som vidtagits och undersöka säkerhetsläget, innan angriparna gör det åt dem. 

Säkerhetsmedvetandet hos medarbetarna
Anställdas bristfälliga kunskap och säkerhetsmedvetande beskrivs också som fortsatt underskattat. Trots att de hela tiden utsätts för nätfiske, kontostölder, bedrägerier och olika riktade attacker är utbildning inte tillräckligt prioriterat. I många företag genomförs utbildningsinsatser bara någon gång om året, om ens det.

Risken för angrepp – och konsekvenserna
Företag och myndigheter underskattar även risken och följderna av att utsättas för ett angrepp. I takt med att det blivit enklare för cyberkriminella att ta hjälp av olika färdiga verktyg kan fler genomföra attacker. Och när cyberangreppet är ett faktum har 2022 visat oss hur enormt stora riskerna är. Enskilda organisationer kan ha en väldigt stor betydelse för ekonomin och samhället. I en uppkopplad värld är vi beroende av fungerande system. Ett angripet elnät kan orsaka rikstäckande strömavbrott och ett dokumenthanteringssystem under attack kan tvinga globala verksamheter att stänga ner.

– IT-säkerhet handlar till stor del om proaktivitet och att ha blicken framåt. Samtidigt har vi mycket att vinna på att ha ett öga i backspegeln. Vi behöver dra större lärdom av vad som hänt. Att bara skynda framåt och gå på samma minor igen och igen är många gånger helt onödigt. Om vi ser tillbaka på 2022 är det också uppenbart att IT-säkerhet handlar om betydligt mer än teknik, det är lika mycket kunskapen och förståelsen som måste höjas i alla led, kommenterar Peter Graymon, ansvarig för Barracuda Networks i Norden.

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

Forskning om hur smygande kriser kan avvärjas får anslag på 12 miljoner

Forskningsprojektet Unravelling the secrets of crisis detection and decisive action ska svara på varför beslutsfattare inte agerar i tid för att avvärja större samhällskriser,...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Omfattande riktad attack mot Outlook – 10 000 försök under kort tid

Detta hela ser ut att vara en fortsättning på en tidigare kampanj från i mars i år, som riktade in sig mot en mängd...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

KOMMENTAR: Avslöjandet om ryska cyberattacker mot brittiska regeringen

En hackergrupp cybersäkerhetsforskare kallad "Cold River", som arbetar på uppdrag av Rysslands federala säkerhetstjänst (FSB), riktade in sig på brittiska politiker, journalister och ideella...

Svenska företag måste hantera allt fler kriser

– Hittills i år har vi sett en ökning med 81 procent när det gäller våra krisinsatser ute på företagen. Det är tydligt att...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

IT-Total och Sudo i samarbete kring trygg svensk container management

Containers är ett bra sätt för att smidigt rulla ut applikationer och funktioner, oberoende av den underliggande infrastrukturen eller placering i publika och privata moln. För...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker” skriver Per Erngård...

Startupen Selma Dynamics ingår partnerskap med MedMera Bank 

– Om kostnaden för cyberbrottslighet mättes som ett land skulle cyberbrottslighet vara världens tredje största ekonomi efter USA och Kina. Det säger en del...

Sverige och USA undertecknar avtal om försvarssamarbete

Avtalet är ett så kallat DCA, Defence Cooperation Agreement, och reglerar bland annat frågor som amerikanska styrkornas rättsliga status, tillgång till baseringsområden samt förhandslagring...

Svenska lärosäten brister i sin hantering av skyddsvärda forskningsdata

Främmande staters underrättelsearbete mot svenska universitet och högskolor har intensifierats under senare år. Behovet av ett effektivt informationssäkerhetsarbete har därmed ökat.Riksrevisionens granskning av de...

Nätfiske som länkar till Adobe InDesign ökar kraftigt

Det dagliga antalet attacker av det här slaget har ökat från cirka 75 meddelanden till cirka 2 000. Nästan en av 10 (9 procent)...

Knowit: Svenska cybersäkerhetsutbildningar lider av flera brister

Undersökningen ISC2-s Workforce Study 2022 estimerar att det internationellt saknas ungefär 3.4 miljoner anställda med cybersäkerhetskunskaper. Därtill säger 70 procent av de organisationer som varit med...

UNDERSÖKNING: Otydliga gränser mellan hem- och kontorsarbete äventyrar IT-säkerheten

Verizon Business presenterar idag sin Mobile Security Index (MSI)-rapport för 2023 – den sjätte i raden av företagets årliga undersökning som kartlägger IT-säkerhetshot mot...

Samarbete ska säkra unga i Helsingborgs digitala värld

– Vi är glada att välkomna Helsingborg Stad som partner i arbetet med att öka säkerheten för unga på nätet. HackShield har visat sig...

Bravida förvärvar låsföretag i Uppsala

Låsservice i Mälardalen är ett auktoriserat låssmedsföretag som innehar nödvändiga gesäll och mästarbrev.– Vi är mycket glada för att Låsservice i Mälardalen blir en...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande...