• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

EU-rådet betonar vikten av att ytterligare stärka resiliensen mot cyberhot

Med cyberrymden som ett område för strategisk konkurrens ökar riskerna för EU:s säkerhet och försvar i en tid som karaktäriseras av ökande geopolitiska spänningar och ett växande beroende av digital teknik.

-

Mot denna bakgrund har rådet godkänt slutsatser om cyberförsvar där man betonar att EU och dess medlemsländer ytterligare behöver stärka sin resiliens mot cyberhot och höja sin gemensamma cybersäkerhet och sitt gemensamma cyberförsvar mot skadligt beteende och aggressionshandlingar i cyberrymden.

I dagens slutsatser välkomnas det gemensamma meddelandet från EU-kommissionen och EU:s utrikeschef om EU:s politik för cyberförsvar från november 2022. Man betonar också vikten av att både enskilt och gemensamt göra betydande investeringar i ökad resiliens och användning av heltäckande defensiv cyberförsvarsförmåga. EU:s samarbetsramar och ekonomiska incitament kan vara av central betydelse i detta avseende.

I linje med den strategiska kompassen uppmanas medlemsländerna och andra relevanta aktörer i slutsatserna att vidta gemensamma åtgärder för ett starkare cyberförsvar genom att stärka samarbetet och samordningen inom och mellan EU, mellan militära och civila cybergrupper och mellan allmänheten och ett betrott privat ekosystem. Rådet välkomnar förslaget om EU:s samordningscentrum för cyberförsvar för att förbättra samordningen och situationsmedvetenheten, särskilt hos befälhavare för EU:s uppdrag och insatser, samt för att stärka EU:s bredare lednings- och kontrollstruktur.

I första hand handlar det om att förstärka säkerheten i EU:s försvarsekosystem genom att vidareutveckla sin egen förmåga att genomföra cyberförsvarsinsatser, inbegripet proaktiva åtgärder för att skydda, upptäcka, försvara sig mot och avskräcka från cyberattacker. EU och dess medlemsländer bör minska sitt strategiska beroende i fråga om cyberförsvarsförmåga och i leveranskedjorna samt utveckla och behärska avancerad teknik på området för cyberförsvar. Detta inbegriper att förstärka den europeiska försvarstekniska och försvarsindustriella basen.

Vidare uppmanar rådet medlemsländerna att investera i interoperabel cyberförsvarsförmåga, bland annat genom att utveckla en uppsättning frivilliga åtaganden för vidareutveckling av nationell cyberförsvarsförmåga och på bästa sätt utnyttja möjligheterna till forskningssamverkan på EU-nivå. Rådet erkänner också den direkta nyttan av samarbetsprojekt på EU-nivå för att stödja utvecklingen av nationell cyberförsvarsförmåga. Dessutom uppmanar rådet medlemsländerna att ta itu med det stora kompetensunderskottet inom cybersäkerhet och utnyttja synergierna mellan militära, civila och brottsbekämpande initiativ.

Slutligen understryker rådet den avgörande betydelsen av partnerskap för att ta itu med gemensamma utmaningar. Det uppmanar EU:s utrikeschef och EU-kommissionen att utforska ömsesidigt fördelaktiga och skräddarsydda partnerskap om cyberförsvarspolitik, inbegripet kapacitetsuppbyggnad på cyberförsvarsområdet genom den europeiska fredsfaciliteten. Cyberförsvar bör därför läggas till som en punkt i EU:s dialoger och samråd om cyberfrågor och i de övergripande samråden om säkerhet och försvar med olika partner.

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Efter många år i branschen kan jag konstatera att de flesta sakkunniga är överens...

REKLAMSAMARBETE

Kvantdatorsäker kryptering i framtidens försvar 

Det svenska samhället är en del av den digitaliserade världen, vilket för med sig effektivitet och frihet för både myndigheter och invånare. Tyvärr innebär...

Regeringen har utsett biträdande rikspolischef

Den 16 november 2023 utsåg regeringen Petra Lundh till ny rikspolischef med tillträde den 1 december 2023. Polismyndigheten är en stor och komplex organisation...

REKLAMSAMARBETE

Resiliens som drivkraft: Vårt uppdrag är att stärka samhället

Linnéa Holm, expert inom Cyber och digital risk på Advisense, har specialiserat sig på frågor om resiliens och organisationers förmåga att stå emot hot...

Före detta generaldirektör för Kustbevakningen ansluter till privat säkerhetsbolag

Nytillskotten syftar till att ytterligare förstärka med viktiga kunskapsresurser och utökad analysförmåga kring det försämrade säkerhetsläget såväl som förmåga att blicka framåt och ta...

Nätverk mot allvarlig brottslighet

Dagens samhälle präglas av många olika typer av allvarliga hot som i förlängningen kan påverka alla medborgare. Mot denna bakgrund startade EU-projektet EXERTER 2018.I...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Sverige, ett av hacktivismens huvudmål under 2023

Hacktivism är en form av dataintrång, med målet att främja politisk eller social aktivism genom spionage, sabotage, desinformation eller utpressning. Den mest drabbade regionen...

Vården mest utsatta branschen för cyberattacker i Sverige – säkerhetsåtgärder krävs

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Vården har varit en av de mest utsatta branscherna för cyberattacker i Sverige under...

Nytt center mot arbetslivskriminalitet har öppnat i Stockholm

– Centren är nav för myndigheternas gemensamma arbete mot arbetslivskriminalitet. Vi samarbetar i planering, genomförande och uppföljning av gemensamma kontroller och utifrån gällande sekretessregler...

Hemlig dataavläsning ovärderligt verktyg för åklagare

– Hemlig dataavläsning är ett bra verktyg för att komma in i telefoner i ett tidigt skede i utredningar som bland annat rör gängkriminalitet,...

Årets Wallenberg Academy Fellow forskar om arbetet för kvinnors rättigheter i komplexa säkerhetsmiljöer

Julia Zulver är verksam vid Universidad Nacional Autónoma de México och Oxford University, Storbritannien. Som Wallenberg Academy Fellow får hon forskningsfinansiering för fem år...

Prosero förvärvar finska JM Lukko 

JM Lukko erbjuder skräddarsydda system inom lås- och passersystem, dörrautomatik, larm- och övervakningssystem, brandskydd samt elinstallationer.  JM Lukkos 10 anställda utgår från de två kontoren...

AI gör desinformation mer trovärdig

Under årets tre första kvartal har Check Point Softwares forskningsorganisation CPR sett att 1 av 34 företag globalt har blivit utsatt för en ransomware attack, det...

Storegate lanserar ID-kontroll på distans

– Med Storegate ID-kontroll vill vi ge samma möjligheter för mindre företag att bygga trygga relationer till kunder och anställda som stora bolag kan....

Ny metod ska släcka batteribränder till sjöss

I dag har det dykt upp en helt ny brandrisk till sjöss, genom de nya laddbara batterierna, som fortfarande är ett delvis outforskat område,...

Trend Micro lanserar AI-driven cybersäkerhetsassistent

– Många säkerhetsteam har problem med den enorma mängd komplex information och data de möts av. Vårt svar på detta är Trend Companion som...

”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Efter många år i...