• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Ett av världens mest digitaliserade länder och cybersäkerhet

Attacken mot gasledningen i Östersjön visar på dagens breda spektrum av hot och risker, det skriver Kent Illemann, sekreterare och Martin Bergling, adjungerande ledamot för SIG Security. .

-

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Texten publicerades i tryck i Aktuell Säkerhet nr. 7, 2022.

Hotbilden i dag innehåller hybridhot, det vill säga både sammansatta hot och många nya typer av hot. Helhetssyn krävs för att hantera detta och det krävs olika kompetenser i en organisation för att skapa denna helhetssyn såsom; krisberedskap och kontinuitet, fysisk säkerhet, informationssäkerhet och den mer tekniskt inriktade IT-säkerheten.

Personalsäkerhet och säkerhetsutbildning är också viktiga aspekter. Sverige är på tredje plats i världen vad gäller samhällets digitalisering (enligt 2022 IMD World Digital Competitiveness Ranking). Samtidigt ligger vi på 26:e plats när det gäller nationella cybersäkerheten, enligt Global Cybersecurity Index. Undersökningen är från 2020 men indikerar ett allvarligt gap mellan digitalisering respektive cybersäkerhet.

Det krävs kraftfulla insatser, så väl det privata näringslivet som offentliga aktörer, myndigheter, regioner, kommuner och statliga företag måste fokusera på både samverkan nationellt och på åtgärder i de enskilda organisationerna. Säkerhetsarbetet bör initialt fokusera på övervakning och incidentberedskap. Det första för att upptäcka om något oönskat sker – det är ju en förutsättning för att omedelbart kunna agera och incidenthantera. När dessa åtgärder är på plats bör man ta tag i de grundläggande säkerhetsåtgärderna. För vägledning kan man använda MSB:s ”Vägledning-Säkerhetsåtgärder i informationssystem” från 2022.

Kent Illemann, sekreterare SIG Security
Martin Bergling, adjungerande ledamot SIG Security

När grundläggande säkerhetsåtgärder finns på plats bör de mest akuta riskerna ha hanterats, då kan ett kontinuerligt och systematiskt säkerhetsarbete planeras. Det finns några ramverk och standarder ratt välja på som företag tar stöd av; ISO, NIST, CIS är några. Viktigt då att prioritera och klarlägga vilken information och vilka resurser som är de mest kritiska för organisationen. En annan viktig grund är riskanalyser – som behöver ske regelbundet. Komplexiteten visar att alla behöver enkontinuitet i insikterna.

REKLAMSAMARBETE

Säkra leverantörskedjan

Hot och risker kopplat till leverantörskedjan är ett gissel som går tillbaka många år. Många är de incidenter där just underleverantören och deras bristande...

FLER NYHETER

Sofistikerade DDoS-attacker överlistar statiska skydd – nu krävs uppdaterade försvarstekniker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.DDoS-attacker, distribuerade överbelastningsattacker, är enkla att förstå i stora drag. Det handlar om att...

REKLAMSAMARBETE

Nyckelfri vardag för din bostadsrättsförening

– I en bostadsrättsförening finns det många fysiska nycklar, där förvaltaren måste låsa upp för de boende när de tappat bort sina nycklar. Detta...

Cyberhot mot sjukvården fortsätter öka

Under det senaste året har attackerna ökat med 78 procent och stigit till ett genomsnitt på 1 426 attacker per organisation och vecka, en...

REKLAMSAMARBETE

Teknik för en säkrare energibransch

Ett ställverk på en avlägsen plats. En transformatorstation djupt inne i skogen. Mängder av viktiga – och geografiskt spridda – byggnader. Så ser verkligheten...

Ny försäljningschef på Basalt

Ulrika Wergens har under många år arbetat med försäljning, ledning, förändringsledning och affärsutveckling inom bland annat IT- säkerhets- och utbildningssektorn.– Att få arbeta...

CSG får fortsatt förtroende som trygghetsvärdar av SL

Uppdraget, som startade den 1 oktober 2020, innefattar en löptid om totalt tre år med en option på ytterligare två plus ett år. Trafikförvaltningen...

REKLAMSAMARBETE

Vem, mot vem – och hur? En kategorisering av cyberkriminella, deras offer och deras...

Året började med en internationellt uppmärksammad attack mot en oljetank, tätt följt av hackergruppen Lapsus$s angrepp mot Samsung – då en hel del konfidentiella...

OneMore Secure ingår partnerskap med norskt investeringsföretag

OneMore Secure grundades 2022 och släppte i januari 2023 sin Saas-tjänst med en säkerhetsdeklaration, baserad på 40 verifierade kontrollpunkter som visar på företags motståndskraft...

Så kan självkörande bilar bli säkrare

Avancerade förarassistanssystem (ADAS) och automatiserad körning (AD) förbättrar körkomforten och gör trafiken säkrare genom att antalet olyckor på våra vägar minskas. Om man utvecklar...

Utbyggnad av fiber och 5G minskar bredbandsklyftan

Utbyggnaden av fibernät utanför tätort driver på den ökade bredbandstäckning som PTS redovisar i sin årliga kartläggning. Täckningen av 5G-nät har också ökat betydligt...

Möt den grävande journalisten Tom Burgis under Penningtvättsdagarna

Tom Burgis är författare till den storsäljande boken Kleptopia: How Dirty Money Is Conquering the World och kommer att rapportera för den brittiska dagstidningen...

Tempest Security inför AI-driven larmfiltrering

– U-Filter visade sig vara upp till tre gånger mer effektivt vid filtrering av falsklarm än andra lösningar. Vi använder U-filter i skarp drift i...

Ny HR-chef på Heras

Maria Mäki tillträde sin nya roll som HR-chef för Heras AB i november 2022. Huvudkontoret har sitt säte i Helsingborg, men rollen innebär ansvar...

IMY startar innovationshub

I april 2021 fick Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i uppdrag av regeringen att genomföra metod- och kunskapsutvecklande insatser för att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor...

Technopolis signerar långsiktigt avtal med Rapid Säkerhet

– Det som avgjorde vårt val av Technopolis är helheten. Det finns mycket bra här – närhet till våra kunder, lokalernas utformning och potential,...

Du kan aldrig skydda det du inte vet finns

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Tyvärr finns det inga tecken på att cyberattackerna minskar. Faktum är att de viktiga...

Advenica blir medlem i forskningssamarbetet Software Center

Software Center har som mission att avsevärt förbättra Software Engineering-kapaciteten och digitaliseringsförmågan hos mjukvaruintensiv industri. Forskningen handlar därför om hur digital transformation påverkar ett...