Eslövs kommun väljer Cocrisis som krishanteringssystem

Utmaningen vid allvarliga incidenter och krissituationer är att snabbt få ut viktig information till relevanta mottagare och att dessa kan kommunicera tillbaka i en och samma plattform. Det är även … Fortsätt läsa Eslövs kommun väljer Cocrisis som krishanteringssystem