• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

En ökning av betalningsbedrägerier hotar återförsäljare och betalningssektorn när Black Friday närmar sig

Marknadsanalys avslöjar en oroande ökning av olika former av betalningsbedrägerier, vilket i sin tur utgör en betydande utmaning för säkerhetshantering av finansiella transaktioner under julhandeln, som börjar med den välkända Black Friday.

-

Enligt uppgifter som publicerades av Juniper Research 2020, uppskattades det att förlusterna för detaljhandeln, på grund av ohederliga transaktioner, kommer överstiga 188 miljarder euro mellan 2021 och 2025, där näthandel var det främsta området där bedrägerier utfördes. En ny rapport publicerad av samma företag visar att de uppskattade förlusterna i samband med bedrägerier mellan 2023 och 2028 kommer uppgå till 330 miljarder euro, med mer än 34 miljarder euro 2023 och 83 miljarder euro 2028.

– Företag står inför en stor utmaning, när det gäller att hantera säkra lösningar och regelefterlevnad under hela processen, särskilt med tanke på att bedrägerier är på uppgång. Detta gäller till exempel för betalningstransaktioner i många företag inklusive finanssektorn, digitala handelsplatser och hos återförsäljare. Under handelstoppar som Black Friday eller julhelgen ökar antalet transaktioner kraftigt, så risken att eventuella attacker mot konsumenter eller företag kommer genomföras ökar under denna period, säger Asger Hattel, vd för Signicat, en leverantör av digitala identitetslösningar. 

– Vi ser att våra kunder, särskilt bland företag som erbjuder ”Köp Nu, Betala Senare (BNPL) eller rena betalningsföretag, inte längre bara fokuserar på regelefterlevnad utan jobbar aktivt med att förbättra transaktionssäkerheten och bygga förtroende hos slutanvändaren.

Å andra sidan står företag inför en rad utmaningar när bedrägerier nästlar sig in i deras betalningssystem. Utöver de direkta ekonomiska förlusterna, som att behöva ersätta drabbade kunder och utreda ohederliga incidenter, måste företag hantera ryktesskador. En högprofilerad betalningsbedrägeriincident kan urholka kundernas förtroende, vilket kan orsaka långsiktig skada på ett företags varumärke och kundlojalitet. Dessutom måste företag investera betydande resurser i att implementera och kontinuerligt uppgradera säkerhetsåtgärder, tillgångar som man kunnat använda för initiativ inom innovation och tillväxt.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

30 miljoner till arbetet mot arbetslivskriminalitet

– Regeringen ser mycket allvarligt på det faktum att människor utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslivskriminaliteten är en inkomstkälla för den kriminella ekonomin, gör...

REKLAMSAMARBETE

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på att Sverige måste bli bättre på att organisera samarbetet mellan...

REKLAMSAMARBETE

SSG lanserar cybersäkerhetschecklista att använda vid upphandlingar

SSG Leveranskontrakt är ett verktyg för att säkerställa säkra och välreglerade affärsprocesser inom industrin. Med det senaste tillskottet, en cybersäkerhetschecklista som kan användas vid...

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...