• Digital säkerhet
 • Traditionell säkerhet
 • I FOKUS
 • Nyhetsbrev

En av tre nätfiskeattacker sker i Microsofts namn

I Check Point Researchs senaste Brand Phishing Report redogörs det för vilka varumärken som använts mest för nätfiskeattacker under det fjärde kvartalet 2023. Dessa attacker används ofta i syftet att komma åt personlig information eller bankuppgifter genom att uppge sig vara någon annan person eller organisation.

-

Förra kvartalet steg Microsoft åter igen till toppen av listan då varumärket användes för 33 procent av alla nätfiskeattacker. Kända varumärken inom tekniksektorn var mest imiterade, med Amazon på andra plats, 9 procent, och Google på tredje med 8 procent. Förutom allmänt bekanta sociala medier och banker, utnyttjades även kurirer så som DHL. Detta beror troligen på den ökade konsumtionen i samband med årets slut. 

De mest använda varumärkena för nätfiske under fjärde kvartalet 2023 är:

 1. Microsoft (33%)
 2. Amazon (9%)
 3. Google (8%)
 4. Apple (4%)
 5. Wells Fargo (3%)
 6. LinkedIn (3%)
 7. Home Depot (3%)
 8. Facebook (3%)
 9. Netflix (2%)
 10. DHL (2%)

En nätfiskeattack i Microsofts namn sker ofta genom ett mejl där cyberkriminella uppger sig för att jobba med användarkonton på Microsoft. De uppmanar offer att klicka på en länk för att verifiera deras mejladress så att Microsofts tjänster går att använda i framtiden. Länkarna i dessa nätfiskemejl leder inte till en officiell sida, utan i stället till falska kopior som kan användas av bedragarna för att exempelvis stjäla känslig information.

– För att undvika att falla offer för en sådan här attack är det viktigt att dubbelkolla efter potentiella stavfel i text, länkar och mejladresser, säger Mats Ekdahl, säkerhetsexpert på Check Point Software. Var kritisk och granska allt innan man klickar sig vidare. Verksamheter kan skydda sig genom att använda effektiv säkerhetsteknik som blockerar nätfiskeförsök och därför minimerar risken för medarbetare att bli lurade.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

30 miljoner till arbetet mot arbetslivskriminalitet

– Regeringen ser mycket allvarligt på det faktum att människor utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslivskriminaliteten är en inkomstkälla för den kriminella ekonomin, gör...

REKLAMSAMARBETE

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på att Sverige måste bli bättre på att organisera samarbetet mellan...

REKLAMSAMARBETE

SSG lanserar cybersäkerhetschecklista att använda vid upphandlingar

SSG Leveranskontrakt är ett verktyg för att säkerställa säkra och välreglerade affärsprocesser inom industrin. Med det senaste tillskottet, en cybersäkerhetschecklista som kan användas vid...

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...