// Get all spans with the class js-adspot var adSpots = document.querySelectorAll('span.js-adspot');// Iterate over each span element adSpots.forEach(function(adSpot) { // Find all iframes within the current span var iframes = adSpot.querySelectorAll('iframe');// Check if iframes are found if (iframes.length > 0) { // Create a text node with the desired text var textNode = document.createTextNode('-Annons-');// Append the text node to the span element adSpot.appendChild(textNode); } });
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

DuPont Sustainable Solutions ingår avtal för att säkra digitalt

-

DuPont Sustainable Solutions (DSS) har ingått ett partnerskap med Bleenco GmbH, ett Münchenbaserat säkerhetsteknikföretag. Genom partnerskapet kommer DSS och Bleenco att arbeta tillsammans för att utveckla avancerade, skalbara AI-drivna lösningar för att bättre skydda arbetstagare från operativa risker och covid-19.

Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här

– Vi ser att industribolag anammar ny säkerhetsteknik inom sina produktionsmiljöer och därmed får möjligheter att identifiera enskilda risker eller riskabelt beteende och förvandla detta till användbar data. Detta har gett företag oöverträffade möjligheter att förbättra säkerheten för medarbetarna, såväl som operativa arbetsflöden genom att utnyttja insikterna från datan. De tekniker och tillhörande algoritmer som utvecklats av Bleenco är särskilt lovande i detta avseende, särskilt mot bakgrund av covid-19 pandemin, säger Alexey Lesin, Digital Practice Leader för DSS.

– Vår teknik möjliggör standardkameror med avancerade, anpassningsbara lösningar för säkerhetsautomatisering. Detta gör det möjligt för verksamhetsledare att kvantifiera och analysera mänskligt beteende, samt övervaka efterlevnad utan att äventyra integriteten. Sådan insikt kan hjälpa ledare att identifiera säkerhetsrisker i realtid och också att avslöja möjligheter för att förhindra framtida incidenter, säger Irman Abdic, vd för Bleenco GmbH.

 

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

30 miljoner till arbetet mot arbetslivskriminalitet

– Regeringen ser mycket allvarligt på det faktum att människor utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslivskriminaliteten är en inkomstkälla för den kriminella ekonomin, gör...

REKLAMSAMARBETE

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på att Sverige måste bli bättre på att organisera samarbetet mellan...

REKLAMSAMARBETE

SSG lanserar cybersäkerhetschecklista att använda vid upphandlingar

SSG Leveranskontrakt är ett verktyg för att säkerställa säkra och välreglerade affärsprocesser inom industrin. Med det senaste tillskottet, en cybersäkerhetschecklista som kan användas vid...

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...