• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Perstorp tar hjälp av DuPont i globalt säkerhetsprojekt

-

Kemiindustriföretaget Perstorp Group har utvecklat ett nytt säkerhetsprotokoll för sina sju produktionsanläggningar. För att genomföra förnyelsearbetet har de tagit hjälp av konsultföretaget DuPont Sustainable Solutions (DSS).

Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här 

Projektet inleddes genom att utvärdera uppfattningar kring säkerhet på företaget med hjälp av DSS undersökningsverktyg. Cirka 1500 anställda på Perstorp deltog i undersökningen, varav ungefär 1000 jobbade inom drift.

– Undersökningsverktyget har tagits fram för att kunna tillhandahålla insikter om förhållningssätt till säkerhet och risker i företaget. I fallet med Perstorp låg dessa insikter till grund för ett skräddarsytt säkerhetsprotokoll. Med en svarsfrekvens på över 85 procent tillhandahöll undersökningsresultaten viktig data och nödvändig information för att utveckla åtgärdsplaner. Åtta fokusområden definierades och utgör i dag ramverket för säkerhetsarbetet framöver, säger Cédric Parentelli, som är Managing Director på DuPont Sustainable Solutions i Europa och Nordafrika.

– När vi under 2017 insåg att vi behövde förbättra vår säkerhetskultur, ville vi göra det på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt. Vi bad DuPont Sustainable Solutions att hjälpa oss med att utveckla ett bra verktyg för att utvärdera oss själva, samt ett protokoll för att identifiera kontinuerliga förbättringsområden inom säkerhet. Det har varit intressant att se att de områden som presterade bra när det gäller säkerhet även motsvarade de områden där de anställda var som nöjdast. Det här tyder på att ett företag med en mogen säkerhetskultur där de anställda känner sig uppskattade och omhändertagna av sin arbetsgivare – och samtidigt uppmuntras att agera självständigt – leder till högre nivåer av tillfredsställelse och motivation bland de anställda. Samtidigt förbättras resultaten inom andra områden. När de anställda blir mer engagerade i hela verksamheten tror vi att detta enbart kan ha en positiv inverkan på hela företagets framgång, säger Jan Secher, ordförande och vd på Perstorp.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

30 miljoner till arbetet mot arbetslivskriminalitet

– Regeringen ser mycket allvarligt på det faktum att människor utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslivskriminaliteten är en inkomstkälla för den kriminella ekonomin, gör...

REKLAMSAMARBETE

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på att Sverige måste bli bättre på att organisera samarbetet mellan...

REKLAMSAMARBETE

SSG lanserar cybersäkerhetschecklista att använda vid upphandlingar

SSG Leveranskontrakt är ett verktyg för att säkerställa säkra och välreglerade affärsprocesser inom industrin. Med det senaste tillskottet, en cybersäkerhetschecklista som kan användas vid...

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...