- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Digitala vårdlösningar praxis – men säkerheten oroar

En ny undersökning från Kaspersky visar att 91 procent av vårdgivare redan har implementerat digitala vårdlösningar, där 44 procent började använda dem efter pandemin startat. Samtidigt har 52 procent upplevt att patienter avstått från digitala vårdlösningar av oro för säkerheten.

-

- Annons -

Kaspersky har intervjuat 389 beslutsfattare inom hälso- och sjukvård i 36 länder, för att undersöka branschens digitala utveckling och vilka problem som finns med att skapa en mer hållbar sjukvård för alla. 

Enligt undersökningen uppger 71 procent att digitala vårdtjänster kommer vara det som har störst påverkan på sjukvården de kommande fem åren. Vårdgivare betonar det praktiska med digitala tjänster, med fördelar som snabb kontakt, mindre risk för smittspridning och möjlighet att hjälpa fler på kortare tid. Attityden rimmar även väl med medicinsk praxis. 42 procent av de tillfrågade säger att merparten av patienterna föredrar digitala lösningar framför fysiska besök, då det är bekvämare och sparar tid. Digitala vårdtjänster efterfrågas också av patienter i alla åldersgrupper.

Den vanligaste formen av digital vårdlösning är så kallade synkrona tjänster som används av 51 procent av de tillfrågade. Här räknas realtidsmöten via video eller chattkonversationer in. Näst kommer fjärrövervakning av patienter via bärbara enheter, som används av 41 procent av vårdgivarna. 39 procent använder asynkron teknik som innebär insamling och lagring av patientdata via en säker molnbaserad plattform för vidare användning av en vårdgivare.

- Annons -
- Annons -

FLER NYHETER

Smart sammankoppling av IoT-noder ska säkra våra elnät

Projektet har fått 12,7 miljoner kronor i bidrag från EU och Vinnova som ska fördelas till företag och akademi. Blue Science Parks uppgift är...

Svenska företag förlorar miljoner på fakturabedrägerier

När ekonomichefer på svenska företag ska uppskatta summan de har förlorat på fakturabedrägerier under de senaste 12 månaderna, ligger snittet på 3,5 miljoner kronor....

STUDIE: Ökad oro för att utsättas för IT-relaterad brottslighet – men fler skyddar sig

Undersökningen som genomförs på årlig basis av MSB visar på en ökad oro för att drabbas av IT-relaterad brottslighet, där 43 procent av de...

Conscia växlar upp – erbjuder säkerhetsutbildningar

– Distansarbete och sociala medier gör företagen sårbara för phishing. Hackare vet att den lättaste vägen förbi företagets brandväggar och skydd går genom de...

2Secure får tillstånd att behandla uppgifter om lagöverträdelser

– Vi är mycket stolta och glada över att Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, har fattat beslut som ger oss på 2Secure möjlighet att behandla brottsuppgifter. Vi har...
- Annons -

Framtiden stavas DNA-lagring

Allt medan tiden fortskrider ökar mängden data och i dag smäller vi upp otaligt antal servrar som tar upp både utrymme och energi. Och...

Microsoft lanserar utbildningsprogram för kvinnliga flyktingar

I Sverige bor det i dagsläget många som har tvingats fly från sina hemländer, däribland drygt 43 000 personer från Ukraina. Och samtidigt som...

Orange Cyberdefence skriver säkerhetsavtal med Kammarkollegiet

– Orange Cyberdefense syfte är att säkra det digitala samhället, varför vi nu är mycket stolta och glada över att också kommuner och regioner...

Civila områden inrättade – ska stärka det civila försvaret

Regeringen fattade i maj beslut om en myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap och inrättade en högre regional nivå. Syftet är att återuppbygga, stärka...

Nio nya delägare i KPMG

KPMG välkomnar nio nya delägare i firman. De nya delägarna är Maria Kylén, Alexander Tistam, Daniel Sziranyi, Jessica De Geer, Fredrik Andersson, Fredrik Ericsson,...

Reformera systemet för säkerhetsprövning

Säkerhetspolisens hemställan till regeringen med förslag till skärpta krav på underlag vid säkerhetsprövning (Diarienr. 2021-18945-5) är ett bra initiativ att vidareutveckla kraven rörande personalsäkerhet....

Prosero förvärvar Lås & Prosjekt AS i Norge 

– Vi är glada över att bli en del av Prosero och ser många fördelar med Proseros affärsmodell, där vi behåller ledarskapet och kommer...

CSG vinner bevakningsupphandlingar i två Stockholmskommuner

Ordervärdet för Vallentuna kommun beräknas uppgå till 12 miljoner kronor med en takvolym uppgående till 18 miljoner kronor för hela avtalsperioden. Ordervärdet för Täby...

Microsoft utser KPMG till Årets Hållparhetspartner

Motiveringen bakom utmärkelsen lyder:“Partnern som byggt en smidig lösning ovanpå Cloud för Sustainability som gör det möjligt för företag att mäta, följa upp och...
- Annons -

Reformera systemet för säkerhetsprövning

Säkerhetspolisens hemställan till regeringen med förslag till skärpta krav på underlag vid säkerhetsprövning (Diarienr....