- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Digitala bankrån ökade under 2020

I en ny säkerhetsrapport från VMware Carbon Black presenteras resultatet av en undersökning bland bank- och finanssektorns IT-chefer om cybersäkerhetsläget inom sektorn det senaste året. Av resultatet framkommer att cyberhotet mot banker och finanssektorn ökar och attackerna blir alltmer sofistikerade.

-

- Annons -

Bland annat framkommer det att bedrägerier är det nya digitala bankrånet, då över hälften (57 procent) av de finansiella institutionerna såg en ökning av överföringsbedrägerier. Oavsett om det sker genom så kallade man-i-mitten-attacker (MiTM), nätfiske, eller insiders som utnyttjar tillgången till information, begås denna typ av attacker för att det är mycket svårt att spåra pengarna när attacken är utförd.

Under det senaste året har finanssektorn sett att digitaliseringen av insiderhandel tagit fart och inte sällan genom attacker där cyberkriminella påverkar finanshandeln genom att ta över börsmäklares konton. Hälften, 51 procent, av finansinstituten utsattes för attacker riktade för att komma åt marknadsstrategier, något som kan likställas med ekonomispionage. En lyckad attack ger en möjlighet att påverka marknaden, främja en viss utveckling och underlätta insiderhandel. 

Bank- och finansväsendet har även noterat en ökning av så kallade Chronos-attacker, där 41 procent av respondenterna uppger manipulation av tidsstämplar som ett exempel. Att manipulera tid blir särskilt kritiskt inom så tidskänsliga sektorer som börshandel, där dessa attacker riskerar att bli särskilt destruktiva.

Island hopping fortsätter uppåt och har ökat med 38 procent sedan förra året och rapporten visar på att cyberkriminella karteller drar alltmer nytta av bank- och finanssektorns förtroendekapital. Dessa använder i allt högre utsträckning metoder för att kapa den finansiella institutionens digitala infrastruktur och genom den attackera bankens egna kunder. Här utnyttjar hackare bankernas varumärkesförtroende, inte sällan ett förtroende som byggts upp under hundratals år, gentemot bankens kunder genom att ta över och kontrollera dess tillgångar.

- Annons -
- Annons -

FLER NYHETER

SafeTeam säkrar Synoptiks butiker

– För mig är det viktigt att jag är trygg med de jag samarbetar med, att jag kan lita på både produkt och företag....

Bravida lanserar GreenHub i hela Norden

GreenHub lanserades i Norge under hösten 2020. Nu utökas projektet till att omfatta fem av Nordens storstäder, Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Århus och Helsingfors.Bravidas centrala...

Ingram Micro tecknar avtal med Fortinet

– Vårt avtal med Fortinet ligger helt i linje med vår strategi att stärka vårt cybersäkerhetserbjudande på den svenska marknaden. En fortsatt ökande IT-brottslighet,...
- Annons -

Trend Micro satsar på att skydda företag efter pandemin

Enligt det amerikanska analysföretaget Forrester har så kallad Zero Trust Network Access (ZTNA) visat sig vara den främsta säkerhetstekniken för skydd av företag under...

Amido och Trusté i avtal

– Tillsammans kommer vi arbeta med att effektivisera leveransen till bostadsrättsföreningarna samtidigt som det blir till ett konkurrensmässigt pris för hela Trustés erbjudande. Effektiviseringarna med Alliera...

Ordningsvakter ska trygga Möllevångstorget i Malmö

Trygghetsmätningar har pekat ut Möllevången som ett särskilt otryggt område, något som staden nu tar ett helhetsgrepp kring. Det gemensamma trygghetsskapande arbetet från flera...

Confidence i avtal med Svt

Samarbetet ska säkerställa att täcka Svt:s behov av extraresurser inom säkerhetstjänster vid hög belastning. Avtalet tecknas genom den nyligen förvärvade Nordic Level group som...

Nytt förvärv av Prosero

– Att bli en del av Prosero skapar långsiktig stabilitet och ger Lås & Sikring AS de utvecklingsmöjligheter som behövs för att fortsätta sin...

Hallå där! Susan Bergman, Governance Manager för Combitech…

... du är med i den nya podden för och om säkerhetschefer – Sveriges Säkerhetschefer. Varför ska vi lyssna på det här avsnittet?– Det...

Sårbarheter i Windows Office – experter manar till att uppdatera

Sårbarheterna beror på ett fel i äldre kod som finns i Excel95s filformat, vilket gör att forskarna tror att säkerhetsbristerna har funnits i flera...

SRS tar in digitalbyrå som ny samarbetspartner

Enligt Louise Ringström Grandinson står säkerhetsbranschen inför en förändring vilket gjorde att de nu ville hitta ett bredare samförstånd mellan PR och de digitala...

Utbildningsprogrammet AWS re/Start lanseras i Sverige

Den första re/Start-klassen i Sverige påbörjade utbildningen i mitten av april 2021–Vi ser fram emot att förmedla de senaste kunskaperna om molnteknik till ett...

RTL Telematics blir Addsecure

– Vi är glada över att nu ta detta sista steg på vägen mot full integrering mellan RTL Telematics och varumärket AddSecure. Vi har...

Tempest Security förvärvar Örestads Industribevakning

– Örestads Industribevakning kommer betyda mycket i Tempest Securitys tillväxtplaner. De är en stark aktör på den lokala marknaden och kommer bidra positivt till Tempest...

Organiserad brottslighet och insiderproblem kräver ökad kontroll

Polisen har genomfört en omfattande analys av kommunikation som avslöjats med dekrypteringen av tjänsten...