- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet behöver stärkas

MSB har utvecklat Infosäkkollen, ett verktyg som stödjer uppföljning och förbättring av systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner, regioner och statliga myndigheter. Verktyget ger samtidigt en lägesbild över informationssäkerheten i offentlig sektor.Den första mätningen visar på bekymmersamma brister i stora delar av den offentliga förvaltningen.

-

Foto: Johan Eklund / MSB Stockholm.

Infosäkkollen har tagits fram i två syften. För att skapa en nationell lägesbild över det systematiska informationssäkerhetsarbetet i svensk offentlig förvaltning, samt för att stödja offentlig förvaltning att kartlägga den egna säkerhetssituationen, identifiera utvecklingsbehov och få tips och stöd om förbättringar. Den första mätningen är nu genomförd. MSB har gjort en samlad bedömning av läget och vad som behöver förbättras.

– Den första mätningen visar att offentlig förvaltning behöver höja nivån på det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Sverige är bra på digitalisering, men behöver satsa mer på informationssäkerhet, och den allvarliga säkerhetspolitiska utvecklingen gör det ännu mer aktuellt under kommande år. MSB satsar på att bistå med mera stöd. Nu är det viktigt att många tar chansen att förbättra informations- och cybersäkerheten, genom att säkerställa att det finns personal som kan driva arbetet och att informations- och cybersäkerhet görs till en ledningsfråga, säger Charlotte Petri Gornitzka, GD på MSB.

Att så många organisationer har så låga resultat i Infosäkkollen är bekymmersamt. Resultatet av mätningen visar också att det fortfarande är många statliga myndigheter som inte lever upp till MSB:s föreskrifter, som infördes redan 2009. Resursbrist uppges ofta som ett hinder, pandemin och omställningen den har medfört har också påverkat informationssäkerhetsarbetet. Det är dock glädjande att över 300 organisationer frivilligt svarat på Infosäkkollen och MSB tolkar det som att frågorna tas på allt mer allvar.

MSB bedömer att arbetet behöver prioriteras från ledningsnivå och tilldelas mer resurser. Bara genom att upprätthålla de resultat som redan uppnåtts, och göra förbättringar inom några få arbetsområden, skulle en tredjedel av organisationerna kunna höja sin övergripande nivå till nästa mätning under 2023.

– Vår slutsats är att stora delar av den offentliga förvaltningen inte arbetar systematiskt med informationssäkerhet. I synnerhet ser vi att arbetet med uppföljning och kontinuitetshantering brister. De områdena är viktiga att satsa på för alla organisationer, för att veta om arbetet man gör är effektivt, och för att kunna hantera incidenter. Många kan höja sin nivå med relativt små åtgärder och här ser vi behov av en tydligare viljeinriktning från organisationernas ledningar, säger Åke Holmgren, chef för avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer.

FLER NYHETER

RICO – stilbildande amerikansk lag mot skumrask och annan organiserad brottslighet

Efter andra världskriget blev amerikanerna medvetna om att dåvarande lagstiftning inte räckte till för att förebygga och hejda den organiserade brottsligheten. Myndigheterna kunde komma...

Advenica förstärker säljorganisationen

I rollen som VP Sales Sweden har Rickard Nilsson börjat. Han har lång erfarenhet från kommersiella roller inom försäljning & management, främst inom automationsbranschen....
- Annons -

IMY publicerar nytt rättsligt ställningstagande

I dataskyddslagen, som kompletterar dataskyddsförordningen (GDPR), finns en bestämmelse som innebär att om personuppgifter behandlas för journalistiska ändamål så gäller inte de flesta bestämmelserna...
- Annons -

Amido tecknar avtal med Vellinge kommun

Man kommer att knyta samman alla sina passersystem till en plattform för administration. Med en integration med Vellinge kommuns AD skapas en automation för...

Stor oro för cyberattacker bland svenska folket

– Så många som 81 procent är nu bekymrade över cyberattacker mot det svenska samhället. Äldre och kvinnor tenderar att vara mer oroliga, berättar...
- Annons -

Glad midsommar!

Redaktionen vill önska alla våra läsare och samarbetspartners en härlig och glad midsommar. Vi är tillbaka efter helgen med det senaste från branschen.

Hallå där Lotta Eriksson, programråd för Säkerhetsgalan

–Både Företagsuniversitetet och Aktuell Säkerhet fyller 40 år i år och det gör vi med stil! Säkerhetsgalans program är i princip klart och kommer...

”Putin är inte någon geopolitisk mästare

Denna intervju är ursprungligen publicerad i Aktuell Säkerhet nr. 4 2022, som utkom den 10 juni 2022Du är expert på Ryssland och ryska brott,...

SOS Alarm genomför pilotprojekt gällande smarta brandvarnare

– 60 procent av alla bränder i Sverige sker i flerbostadshus. Genom att sända realtidsdata från brandvarnaren kan räddningstjänsten snabbt få information om branden...

Regeringen tillsätter utredning för att motverka fusk och arbetslivskriminalitet

Det finns en oro att det har skett en ökning av rot- och rutarbeten som på ytan ser ut att utföras enligt gällande regelverk,...

Han blir ny ansvarig för Orange Cyberdefense affärsutveckling

Anders Stenwall kommer närmast från rollen som chef över Orange Cyberdefense globala cyber-SOC och har över 20 års erfarenhet av IT- och cybersäkerhetsbranschen från...

STUDIE: Sjukvården mest benägen att betala lösensumma vid ransomwareattacker

Mer än sex av tio (61 procent) av de medverkande som drabbats av ett angrepp medger att de betalat lösen. Det är nästan en...

RAPPORT: Över en miljon svenskar tror sig varit utsatta för säkerhetshot

Enligt en ny undersökning från Samsung Electronics Nordic är 70 procent av de svenska respondenterna inte oroliga för att utsättas för angrepp via sin...

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad och Cosafe tecknar centralt licensavtal

– I händelse av incident som bråk, försvunnen elev, olycka eller PDV kan skolan kommunicera enkelt och snabbt. Rätt information skickas till rätt person...
- Annons -

RICO – stilbildande amerikansk lag mot skumrask och annan organiserad brottslighet

Efter andra världskriget blev amerikanerna medvetna om att dåvarande lagstiftning inte räckte till för...