• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

”Den nya minivarianten av Dfusion är utvecklad för att ta minimal plats”

Det här är andra delen i vår intervju med Aaron Plant, ansvarig chef för Davantis, Storbritannien och de nordiska länderna.

-

Missade du första delen kan du ta del av den här

Hur har utvecklingen sett ut för er under pandemin?

– Vi såg att efterfrågan på smarta säkerhetslösningar ökade under pandemin runt om i Europa. Framför allt var det larmoperatörsföretagen som var i behov att tänka om och förändra sitt sätt att se på säkerheten för att kunna säkra områden/platser/tillgångar med minimal mänsklig kontakt. Företagen såg ett ökat hot mot deras kontor, fabriker och lager då byggnader periodvis lämnats tomma när restriktioner införts och personal tvingats arbeta hemifrån. Personalen hade ingen möjlighet att övervaka byggnaderna med befintligt CCTV system då avläsning i de allra flesta fall skett på plats. Med vår lösning uppdaterades deras CCTV kamerasystem med videoanalys, och fick ett gott stöd för övervakning via fjärrstyrning. Dessutom fick många CCTV kameror nya kamerafunktioner så att bevakningen blev effektivare där de samtidigt kunde ge tidiga varningar om potentiella intrång.

I Spanien och andra regioner växte marknaden markant samtidigt som vi lanserade en ny Dfusion-lösning. Denna lösning syftar till att öka detekteringstillförlitligheten ytterligare jämfört med vår tidigare CPNI-godkända lösning. Vi har sett liknande historier på många platser runt om i världen där efterfrågan sett lite olika ut. Världen har förändrats och på grund av pandemin har vissa frågeställningar drivit fram effektivare säkerhetslösningar kring områden och tillgångar samtidigt som kostnaderna för att säkra och övervaka dessa har minskat.

Områden kring till exempel byggarbetsplatser har varit väldigt utsatta under pandemin då dessa tidvis lämnats tomma under perioder, vilken lösning kan ni erbjuda där?

– Detekteringar på byggplatser kan vara svåra att bevaka då dessa förändras i snabb takt och nya utmaningar uppstår. Byggbodar flyttas och ny miljö uppstår ständigt. Samtidigt kan väder och andra faktorer försvåra ytterligare med bland annat fladdrande presenningar. Svåra förhållanden påverkar kamerornas chans att fånga upp relevanta händelser, därför är det viktigt att analysfunktionen kan hantera dessa förhållanden för att bibehålla god detektering. Den nya minivarianten av Dfusion är anpassad för miljöer som denna och specifikt utvecklad för att ta minimal plats. Här kan du få en möjlighet att anpassa dina egna detektions regler, det vill säga rita upp regler som du önskar runt valt objekt. Den har teamviewer inbyggd i enheten så regler kan ändras säkert via fjärrstyrning. Tänk på att internet krävs för fjärrstyrning.

Erbjuder ni någon molnlösning?

Aaron Plant

– Ja, det gör vi, men tänk på att om du har ett område som är särskilt utsatt för yttre hot så är platsbunden installation alltid att föredra då en molnlösning består av ett nätverk av servrar som du inte vet var de finns och din information kan mycket enkelt flyttas mellan olika serverhallar (och hamna i ett annat land du ej vill lagra data i). Den största risken uppstår när anslutningen till molnet misslyckas av någon anledning.

En ökad molnanvändning gör system sårbara då digitaldata kan kapas, användas och lagras av andra. Det finns vägar runt detta i form av redundanta flervägsanslutningar samt kryptering av data som överförs, men kostnaden kan bli hög. Davantais analysprogram är anpassade för att behålla och fortsätta ”se” och registrera intrång oavsett anslutning. Ingen data går någonsin förlorad och när anslutningen är återställd överförs återstående osända larm direkt tillsammans med detaljerade videoklipp och analyser.

Kan avskräckande åtgärder sättas in per automatik när larm utlösts?

– Absolut, avskräckande åtgärder kan innefatta belysning, summer/sirener och förinspelade meddelanden genom högtalare på plats. Fjärrövervakningsstationer kan till och med kommunicera verbalt med potentiella inkräktare för att motverka ytterligare försök.

Vilka är de vanligaste beställarna av er lösning?

– Svårt att säga eftersom det rör sig om en efterfrågan som berör så många olika behov. Områden som säkras med Davantis lösning kan bestå av allt från bostäder, kommersiella lokaler, lager, tillverkning, fängelser, flygplatser, banker, datacenter och andra viktiga nationella infrastrukturanläggningar som energiproduktionsanläggningar, vattenbearbetningsanläggningar och andra platser som behöver en hög driftsäker säkerhetslösning. Videoanalyser är kostnadseffektiva för samtliga nivåer av skydd.

Har ni fått förfrågningar om områden som tidigare inte haft någon fungerande säkerhetslösning?

– Ja, som att övervaka tävlande på en racerbana, för att säkerställa att de inte kör utanför banans omkrets i kurvor.

En annan förfrågan kom in från ett hotell som har en strand intill med en begränsad havsbadplats. De efterfrågade en lösning där ett larm triggas igång när större föremål som till exempel båtar eller vattenskotrar kommer in på området. Listan över ovanliga applikationer är inte omfattande, men visar att videoanalys kan utvecklas efter behov.

Varför lyfter ni upp CPNI testningen/godkännandet i er kommunikation?

– CPNI-teststandarden i Storbritannien utförs av ”Centre for the Protection of critical National Infrastructure” och är utformad för att tillhandahålla ett vetenskapligt utvecklat verklighetstroget scenariotestprogram som kombinerar olika scenarier, för att fastställa systemets tillförlitlighet och prestanda (i slutändan, lämplighet för ändamålet).

Den är för närvarande den mest erkända teststandarden för Perimeter Security Video Analytics, och även om den inte garanterar lämplighet i ALLA möjliga applikationer – tillhandahåller den ett strikt och utmanande riktmärke för att jämföra olika analysprodukters prestandanivåer. Argumentet lyder – ”om den brittiska regeringen godkänner ett analyssystem för användning på sina högsäkerhetsytor, måste lösningen vara värd att titta på för våra behov”.

Kunder bör ALLTID genomföra en process för utvärdering och testning av alla säkerhetslösningar för att försäkra att de är lämpliga för deras individuella behov, vilket inkluderar bedömning av prestanda, funktioner och kostnad.

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

Forskning om hur smygande kriser kan avvärjas får anslag på 12 miljoner

Forskningsprojektet Unravelling the secrets of crisis detection and decisive action ska svara på varför beslutsfattare inte agerar i tid för att avvärja större samhällskriser,...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Omfattande riktad attack mot Outlook – 10 000 försök under kort tid

Detta hela ser ut att vara en fortsättning på en tidigare kampanj från i mars i år, som riktade in sig mot en mängd...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

KOMMENTAR: Avslöjandet om ryska cyberattacker mot brittiska regeringen

En hackergrupp cybersäkerhetsforskare kallad "Cold River", som arbetar på uppdrag av Rysslands federala säkerhetstjänst (FSB), riktade in sig på brittiska politiker, journalister och ideella...

Svenska företag måste hantera allt fler kriser

– Hittills i år har vi sett en ökning med 81 procent när det gäller våra krisinsatser ute på företagen. Det är tydligt att...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

IT-Total och Sudo i samarbete kring trygg svensk container management

Containers är ett bra sätt för att smidigt rulla ut applikationer och funktioner, oberoende av den underliggande infrastrukturen eller placering i publika och privata moln. För...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker” skriver Per Erngård...

Startupen Selma Dynamics ingår partnerskap med MedMera Bank 

– Om kostnaden för cyberbrottslighet mättes som ett land skulle cyberbrottslighet vara världens tredje största ekonomi efter USA och Kina. Det säger en del...

Sverige och USA undertecknar avtal om försvarssamarbete

Avtalet är ett så kallat DCA, Defence Cooperation Agreement, och reglerar bland annat frågor som amerikanska styrkornas rättsliga status, tillgång till baseringsområden samt förhandslagring...

Svenska lärosäten brister i sin hantering av skyddsvärda forskningsdata

Främmande staters underrättelsearbete mot svenska universitet och högskolor har intensifierats under senare år. Behovet av ett effektivt informationssäkerhetsarbete har därmed ökat.Riksrevisionens granskning av de...

Nätfiske som länkar till Adobe InDesign ökar kraftigt

Det dagliga antalet attacker av det här slaget har ökat från cirka 75 meddelanden till cirka 2 000. Nästan en av 10 (9 procent)...

Knowit: Svenska cybersäkerhetsutbildningar lider av flera brister

Undersökningen ISC2-s Workforce Study 2022 estimerar att det internationellt saknas ungefär 3.4 miljoner anställda med cybersäkerhetskunskaper. Därtill säger 70 procent av de organisationer som varit med...

UNDERSÖKNING: Otydliga gränser mellan hem- och kontorsarbete äventyrar IT-säkerheten

Verizon Business presenterar idag sin Mobile Security Index (MSI)-rapport för 2023 – den sjätte i raden av företagets årliga undersökning som kartlägger IT-säkerhetshot mot...

Samarbete ska säkra unga i Helsingborgs digitala värld

– Vi är glada att välkomna Helsingborg Stad som partner i arbetet med att öka säkerheten för unga på nätet. HackShield har visat sig...

Bravida förvärvar låsföretag i Uppsala

Låsservice i Mälardalen är ett auktoriserat låssmedsföretag som innehar nödvändiga gesäll och mästarbrev.– Vi är mycket glada för att Låsservice i Mälardalen blir en...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande...