- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

”Den nya minivarianten av Dfusion är utvecklad för att ta minimal plats”

Det här är andra delen i vår intervju med Aaron Plant, ansvarig chef för Davantis, Storbritannien och de nordiska länderna.

-

Missade du första delen kan du ta del av den här

Hur har utvecklingen sett ut för er under pandemin?

– Vi såg att efterfrågan på smarta säkerhetslösningar ökade under pandemin runt om i Europa. Framför allt var det larmoperatörsföretagen som var i behov att tänka om och förändra sitt sätt att se på säkerheten för att kunna säkra områden/platser/tillgångar med minimal mänsklig kontakt. Företagen såg ett ökat hot mot deras kontor, fabriker och lager då byggnader periodvis lämnats tomma när restriktioner införts och personal tvingats arbeta hemifrån. Personalen hade ingen möjlighet att övervaka byggnaderna med befintligt CCTV system då avläsning i de allra flesta fall skett på plats. Med vår lösning uppdaterades deras CCTV kamerasystem med videoanalys, och fick ett gott stöd för övervakning via fjärrstyrning. Dessutom fick många CCTV kameror nya kamerafunktioner så att bevakningen blev effektivare där de samtidigt kunde ge tidiga varningar om potentiella intrång.

I Spanien och andra regioner växte marknaden markant samtidigt som vi lanserade en ny Dfusion-lösning. Denna lösning syftar till att öka detekteringstillförlitligheten ytterligare jämfört med vår tidigare CPNI-godkända lösning. Vi har sett liknande historier på många platser runt om i världen där efterfrågan sett lite olika ut. Världen har förändrats och på grund av pandemin har vissa frågeställningar drivit fram effektivare säkerhetslösningar kring områden och tillgångar samtidigt som kostnaderna för att säkra och övervaka dessa har minskat.

Områden kring till exempel byggarbetsplatser har varit väldigt utsatta under pandemin då dessa tidvis lämnats tomma under perioder, vilken lösning kan ni erbjuda där?

– Detekteringar på byggplatser kan vara svåra att bevaka då dessa förändras i snabb takt och nya utmaningar uppstår. Byggbodar flyttas och ny miljö uppstår ständigt. Samtidigt kan väder och andra faktorer försvåra ytterligare med bland annat fladdrande presenningar. Svåra förhållanden påverkar kamerornas chans att fånga upp relevanta händelser, därför är det viktigt att analysfunktionen kan hantera dessa förhållanden för att bibehålla god detektering. Den nya minivarianten av Dfusion är anpassad för miljöer som denna och specifikt utvecklad för att ta minimal plats. Här kan du få en möjlighet att anpassa dina egna detektions regler, det vill säga rita upp regler som du önskar runt valt objekt. Den har teamviewer inbyggd i enheten så regler kan ändras säkert via fjärrstyrning. Tänk på att internet krävs för fjärrstyrning.

Erbjuder ni någon molnlösning?

Aaron Plant

– Ja, det gör vi, men tänk på att om du har ett område som är särskilt utsatt för yttre hot så är platsbunden installation alltid att föredra då en molnlösning består av ett nätverk av servrar som du inte vet var de finns och din information kan mycket enkelt flyttas mellan olika serverhallar (och hamna i ett annat land du ej vill lagra data i). Den största risken uppstår när anslutningen till molnet misslyckas av någon anledning.

En ökad molnanvändning gör system sårbara då digitaldata kan kapas, användas och lagras av andra. Det finns vägar runt detta i form av redundanta flervägsanslutningar samt kryptering av data som överförs, men kostnaden kan bli hög. Davantais analysprogram är anpassade för att behålla och fortsätta ”se” och registrera intrång oavsett anslutning. Ingen data går någonsin förlorad och när anslutningen är återställd överförs återstående osända larm direkt tillsammans med detaljerade videoklipp och analyser.

Kan avskräckande åtgärder sättas in per automatik när larm utlösts?

– Absolut, avskräckande åtgärder kan innefatta belysning, summer/sirener och förinspelade meddelanden genom högtalare på plats. Fjärrövervakningsstationer kan till och med kommunicera verbalt med potentiella inkräktare för att motverka ytterligare försök.

Vilka är de vanligaste beställarna av er lösning?

– Svårt att säga eftersom det rör sig om en efterfrågan som berör så många olika behov. Områden som säkras med Davantis lösning kan bestå av allt från bostäder, kommersiella lokaler, lager, tillverkning, fängelser, flygplatser, banker, datacenter och andra viktiga nationella infrastrukturanläggningar som energiproduktionsanläggningar, vattenbearbetningsanläggningar och andra platser som behöver en hög driftsäker säkerhetslösning. Videoanalyser är kostnadseffektiva för samtliga nivåer av skydd.

Har ni fått förfrågningar om områden som tidigare inte haft någon fungerande säkerhetslösning?

– Ja, som att övervaka tävlande på en racerbana, för att säkerställa att de inte kör utanför banans omkrets i kurvor.

En annan förfrågan kom in från ett hotell som har en strand intill med en begränsad havsbadplats. De efterfrågade en lösning där ett larm triggas igång när större föremål som till exempel båtar eller vattenskotrar kommer in på området. Listan över ovanliga applikationer är inte omfattande, men visar att videoanalys kan utvecklas efter behov.

Varför lyfter ni upp CPNI testningen/godkännandet i er kommunikation?

– CPNI-teststandarden i Storbritannien utförs av ”Centre for the Protection of critical National Infrastructure” och är utformad för att tillhandahålla ett vetenskapligt utvecklat verklighetstroget scenariotestprogram som kombinerar olika scenarier, för att fastställa systemets tillförlitlighet och prestanda (i slutändan, lämplighet för ändamålet).

Den är för närvarande den mest erkända teststandarden för Perimeter Security Video Analytics, och även om den inte garanterar lämplighet i ALLA möjliga applikationer – tillhandahåller den ett strikt och utmanande riktmärke för att jämföra olika analysprodukters prestandanivåer. Argumentet lyder – ”om den brittiska regeringen godkänner ett analyssystem för användning på sina högsäkerhetsytor, måste lösningen vara värd att titta på för våra behov”.

Kunder bör ALLTID genomföra en process för utvärdering och testning av alla säkerhetslösningar för att försäkra att de är lämpliga för deras individuella behov, vilket inkluderar bedömning av prestanda, funktioner och kostnad.

FLER NYHETER

RICO – stilbildande amerikansk lag mot skumrask och annan organiserad brottslighet

Efter andra världskriget blev amerikanerna medvetna om att dåvarande lagstiftning inte räckte till för att förebygga och hejda den organiserade brottsligheten. Myndigheterna kunde komma...

Advenica förstärker säljorganisationen

I rollen som VP Sales Sweden har Rickard Nilsson börjat. Han har lång erfarenhet från kommersiella roller inom försäljning & management, främst inom automationsbranschen....
- Annons -

IMY publicerar nytt rättsligt ställningstagande

I dataskyddslagen, som kompletterar dataskyddsförordningen (GDPR), finns en bestämmelse som innebär att om personuppgifter behandlas för journalistiska ändamål så gäller inte de flesta bestämmelserna...
- Annons -

Amido tecknar avtal med Vellinge kommun

Man kommer att knyta samman alla sina passersystem till en plattform för administration. Med en integration med Vellinge kommuns AD skapas en automation för...

Stor oro för cyberattacker bland svenska folket

– Så många som 81 procent är nu bekymrade över cyberattacker mot det svenska samhället. Äldre och kvinnor tenderar att vara mer oroliga, berättar...
- Annons -

Glad midsommar!

Redaktionen vill önska alla våra läsare och samarbetspartners en härlig och glad midsommar. Vi är tillbaka efter helgen med det senaste från branschen.

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet behöver stärkas

Infosäkkollen har tagits fram i två syften. För att skapa en nationell lägesbild över det systematiska informationssäkerhetsarbetet i svensk offentlig förvaltning, samt för att...

Hallå där Lotta Eriksson, programråd för Säkerhetsgalan

–Både Företagsuniversitetet och Aktuell Säkerhet fyller 40 år i år och det gör vi med stil! Säkerhetsgalans program är i princip klart och kommer...

”Putin är inte någon geopolitisk mästare

Denna intervju är ursprungligen publicerad i Aktuell Säkerhet nr. 4 2022, som utkom den 10 juni 2022Du är expert på Ryssland och ryska brott,...

SOS Alarm genomför pilotprojekt gällande smarta brandvarnare

– 60 procent av alla bränder i Sverige sker i flerbostadshus. Genom att sända realtidsdata från brandvarnaren kan räddningstjänsten snabbt få information om branden...

Regeringen tillsätter utredning för att motverka fusk och arbetslivskriminalitet

Det finns en oro att det har skett en ökning av rot- och rutarbeten som på ytan ser ut att utföras enligt gällande regelverk,...

Han blir ny ansvarig för Orange Cyberdefense affärsutveckling

Anders Stenwall kommer närmast från rollen som chef över Orange Cyberdefense globala cyber-SOC och har över 20 års erfarenhet av IT- och cybersäkerhetsbranschen från...

STUDIE: Sjukvården mest benägen att betala lösensumma vid ransomwareattacker

Mer än sex av tio (61 procent) av de medverkande som drabbats av ett angrepp medger att de betalat lösen. Det är nästan en...

RAPPORT: Över en miljon svenskar tror sig varit utsatta för säkerhetshot

Enligt en ny undersökning från Samsung Electronics Nordic är 70 procent av de svenska respondenterna inte oroliga för att utsättas för angrepp via sin...
- Annons -

RICO – stilbildande amerikansk lag mot skumrask och annan organiserad brottslighet

Efter andra världskriget blev amerikanerna medvetna om att dåvarande lagstiftning inte räckte till för...