- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

”Den nya minivarianten av Dfusion är utvecklad för att ta minimal plats”

Det här är andra delen i vår intervju med Aaron Plant, ansvarig chef för Davantis, Storbritannien och de nordiska länderna.

-

- Annons -

Missade du första delen kan du ta del av den här

Hur har utvecklingen sett ut för er under pandemin?

– Vi såg att efterfrågan på smarta säkerhetslösningar ökade under pandemin runt om i Europa. Framför allt var det larmoperatörsföretagen som var i behov att tänka om och förändra sitt sätt att se på säkerheten för att kunna säkra områden/platser/tillgångar med minimal mänsklig kontakt. Företagen såg ett ökat hot mot deras kontor, fabriker och lager då byggnader periodvis lämnats tomma när restriktioner införts och personal tvingats arbeta hemifrån. Personalen hade ingen möjlighet att övervaka byggnaderna med befintligt CCTV system då avläsning i de allra flesta fall skett på plats. Med vår lösning uppdaterades deras CCTV kamerasystem med videoanalys, och fick ett gott stöd för övervakning via fjärrstyrning. Dessutom fick många CCTV kameror nya kamerafunktioner så att bevakningen blev effektivare där de samtidigt kunde ge tidiga varningar om potentiella intrång.

I Spanien och andra regioner växte marknaden markant samtidigt som vi lanserade en ny Dfusion-lösning. Denna lösning syftar till att öka detekteringstillförlitligheten ytterligare jämfört med vår tidigare CPNI-godkända lösning. Vi har sett liknande historier på många platser runt om i världen där efterfrågan sett lite olika ut. Världen har förändrats och på grund av pandemin har vissa frågeställningar drivit fram effektivare säkerhetslösningar kring områden och tillgångar samtidigt som kostnaderna för att säkra och övervaka dessa har minskat.

Områden kring till exempel byggarbetsplatser har varit väldigt utsatta under pandemin då dessa tidvis lämnats tomma under perioder, vilken lösning kan ni erbjuda där?

– Detekteringar på byggplatser kan vara svåra att bevaka då dessa förändras i snabb takt och nya utmaningar uppstår. Byggbodar flyttas och ny miljö uppstår ständigt. Samtidigt kan väder och andra faktorer försvåra ytterligare med bland annat fladdrande presenningar. Svåra förhållanden påverkar kamerornas chans att fånga upp relevanta händelser, därför är det viktigt att analysfunktionen kan hantera dessa förhållanden för att bibehålla god detektering. Den nya minivarianten av Dfusion är anpassad för miljöer som denna och specifikt utvecklad för att ta minimal plats. Här kan du få en möjlighet att anpassa dina egna detektions regler, det vill säga rita upp regler som du önskar runt valt objekt. Den har teamviewer inbyggd i enheten så regler kan ändras säkert via fjärrstyrning. Tänk på att internet krävs för fjärrstyrning.

Erbjuder ni någon molnlösning?

Aaron Plant

– Ja, det gör vi, men tänk på att om du har ett område som är särskilt utsatt för yttre hot så är platsbunden installation alltid att föredra då en molnlösning består av ett nätverk av servrar som du inte vet var de finns och din information kan mycket enkelt flyttas mellan olika serverhallar (och hamna i ett annat land du ej vill lagra data i). Den största risken uppstår när anslutningen till molnet misslyckas av någon anledning.

En ökad molnanvändning gör system sårbara då digitaldata kan kapas, användas och lagras av andra. Det finns vägar runt detta i form av redundanta flervägsanslutningar samt kryptering av data som överförs, men kostnaden kan bli hög. Davantais analysprogram är anpassade för att behålla och fortsätta ”se” och registrera intrång oavsett anslutning. Ingen data går någonsin förlorad och när anslutningen är återställd överförs återstående osända larm direkt tillsammans med detaljerade videoklipp och analyser.

Kan avskräckande åtgärder sättas in per automatik när larm utlösts?

– Absolut, avskräckande åtgärder kan innefatta belysning, summer/sirener och förinspelade meddelanden genom högtalare på plats. Fjärrövervakningsstationer kan till och med kommunicera verbalt med potentiella inkräktare för att motverka ytterligare försök.

Vilka är de vanligaste beställarna av er lösning?

– Svårt att säga eftersom det rör sig om en efterfrågan som berör så många olika behov. Områden som säkras med Davantis lösning kan bestå av allt från bostäder, kommersiella lokaler, lager, tillverkning, fängelser, flygplatser, banker, datacenter och andra viktiga nationella infrastrukturanläggningar som energiproduktionsanläggningar, vattenbearbetningsanläggningar och andra platser som behöver en hög driftsäker säkerhetslösning. Videoanalyser är kostnadseffektiva för samtliga nivåer av skydd.

Har ni fått förfrågningar om områden som tidigare inte haft någon fungerande säkerhetslösning?

– Ja, som att övervaka tävlande på en racerbana, för att säkerställa att de inte kör utanför banans omkrets i kurvor.

En annan förfrågan kom in från ett hotell som har en strand intill med en begränsad havsbadplats. De efterfrågade en lösning där ett larm triggas igång när större föremål som till exempel båtar eller vattenskotrar kommer in på området. Listan över ovanliga applikationer är inte omfattande, men visar att videoanalys kan utvecklas efter behov.

Varför lyfter ni upp CPNI testningen/godkännandet i er kommunikation?

– CPNI-teststandarden i Storbritannien utförs av ”Centre for the Protection of critical National Infrastructure” och är utformad för att tillhandahålla ett vetenskapligt utvecklat verklighetstroget scenariotestprogram som kombinerar olika scenarier, för att fastställa systemets tillförlitlighet och prestanda (i slutändan, lämplighet för ändamålet).

Den är för närvarande den mest erkända teststandarden för Perimeter Security Video Analytics, och även om den inte garanterar lämplighet i ALLA möjliga applikationer – tillhandahåller den ett strikt och utmanande riktmärke för att jämföra olika analysprodukters prestandanivåer. Argumentet lyder – ”om den brittiska regeringen godkänner ett analyssystem för användning på sina högsäkerhetsytor, måste lösningen vara värd att titta på för våra behov”.

Kunder bör ALLTID genomföra en process för utvärdering och testning av alla säkerhetslösningar för att försäkra att de är lämpliga för deras individuella behov, vilket inkluderar bedömning av prestanda, funktioner och kostnad.

- Annons -

”Hållbara laddprodukter främjar fastighetsbranschens utveckling”

Hallå där Josefin Bengtsson, COO och Head of Marketing för Compleo Nordic. Vilka är Compleo?– Compleo erbjuder allt man behöver för en smart och...

FLER NYHETER

Stärkt system för samordningsnummer

Ett samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige, men som ändå har behov av att ha...
- Annons -

Hon blir ny ordförande för Tech Sveriges Hållbarhetsråd

Johanna Giorgi, hållbarhetschef för AddSecure, har utsetts till ordförande för Tech Sveriges hållbarhetsråd.Rådet arbetar aktivt både för att lyfta fram techbranschen som möjliggörare av...

Lagförslag om hjärtstartare i bostadsområden

Det inträffar runt 6 000 hjärtstopp om året utanför sjukhus i Sverige. Genom hjärt-lungräddning överlever ungefär var tionde. Den siffran skulle kunna dubblas om...
- Annons -

Hallå där, Rahmina Khatun, en av tre mottagare av ISACA-stipendiet 2022

Motiveringen lyder:I denna uppsats rätas frågetecknet ut till ett utropstecken och arbetet belyser att kamerabevakning utan tillståndskrav på platser där allmänheten inte äger tillträde...

Utbildning ska ge tågpersonal verktyg för att hantera hot och våld

Anmälda arbetsplatsolyckor orsakade av hot och våld som leder till sjukfrånvaro ligger högt inom spårbunden trafik.* Att ge till exempel tågvärdar och konduktörer ökade...

PAM-as-a-Service ger ett extra lager för ökad säkerhet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Många allvarliga cyberattacker inleds genom att hackaren lyckas ta över så kallade privilegierade användarkonton....

PTS övade cyberförsvar

Under två dagar, 29-30 november, genomfördes PTS CDX 2022, (CyberDefenceExercise) en teknisk övning tillsammans med deltagare ur sektorn elektronisk kommunikation. Övningen genomfördes på FOI:s...

A-kassans utbetalningar skjuts upp efter cyberattack

Softronic sköter bland annat driften åt a-kassorna, som på grund av attacken meddelat att utbetalningarna från dem kommer att dröja."Av säkerhetsskäl kommer torsdagens utbetalning...

Offren för utpressningsattacker har ökat med 138 procent i Norden

Bland resultaten framkommer att det totala antalet incidenter ökat med drygt fem procent från föregående år. I snitt utsattes varje kund för fler än...

Säkerhet och digitalisering högst prioriterat för företags betalningslösningar inför 2023

Att stärka säkerheten är den satsning som företagen prioriterar allra högst när det gäller betallösningar, visar undersökningen. På andra plats hamnar digitalisering av betalningar,...

Gömmer sig en “cyberspion” i din datainfrastruktur?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Cyberattacker är svåra att upptäcka. I snitt tar det upp till 287 dagar att...

2Secure anställer informationssäkerhetskonsult

Erik Baumgardt är i grunden statsvetare och inriktade sig tidigt på säkerhetspolitik och integritetsfrågor.– Jag vill utvecklas och lära nytt och såklart bidra till...

Verktyg ska hjälpa att systematisera och brottsförebygga i skolor

– Tillsammans med Länsstyrelsen i Blekinge har vi på den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige utvecklat ett verktyg som möjliggör ett kunskapsbaserat och systematiskt arbetssätt...

Stanley Security rekryterar försäljningschef till NAC

Oscar kommer närmast från Kone AB där han arbetar som försäljningschef. Oscar har många års erfarenhet av ledande roller, bland annat vid ÅF Digital...

PAM-as-a-Service ger ett extra lager för ökad säkerhet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Många allvarliga cyberattacker inleds...