• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Den moderna brottsligheten bedrivs i ett aktiebolag

-

Lars Korsell foto: Lieselotte Van der MeijsKontroll över ett företag är ofta en grundförutsättning för att bedriva organiserad brottslighet – och inte minst för att dölja brottslig verksamhet. En ny rapport från Brå beskriver hur organiserad brottslighet infiltrerar företag för att begå brott.

Ett företag kan utgöra en front för entreprenadarbeten vid svartarbete. För att föra in illegal alkohol och tobak i landet krävs ett företag för att få till¬stånd från Skatteverket. Likaså är ett logistikföretag med ett ständigt flöde av varor och gods en förutsättning för att framgångsrikt smuggla narkotika, dopningspreparat och människor. Men företag används inte bara för att begå brotten – de döljer också spåren efter gärningspersonerna.

– Vanligast är att man infiltrerar aktiebolag. Bulvaner används ofta för att dölja den verklige huvudmannen. På så sätt undviker gärningspersonerna ansvar, straff och betalningskrav, säger Lars Korsell, forsknings-och utredningsråd på Brå.

Han är en av författarna till rapporten Kriminell infiltration av företag som fokuserar på hur organiserad brottslighet utnyttjar företag för brott genom infiltration, och framför allt hur det kan motverkas.

Kan upptäckas i tidigt stadium

Rapporten understryker vikten av att öka kunskapen om infiltration, hur den går till och vilken brottslighet som infiltrationen leder till.  Den kunskapen riktar sig givetvis till näringslivet, men också en rad myndigheter som på ett tidigt stadium har möjlighet att upptäcka infiltration – särskilt vid förvärv och nyregistrering av bolag. För även om ett företag skapar möjligheter att begå brott så innebär det även en risk. När organiserad brottslighet infiltrerar företag möter den betydligt fler kontrollsystem och myndigheter jämfört med när den som kriminell verksamhet håller sig utanför alla legala sektorer.

– Genom att motverka själva infiltrationsprocessen och dess motiv förebygger vi också den brottslighet som följer i dess spår. Det är ett nytt perspektiv i Sverige, säger Lars Korsell.

Fem sätt att infiltrera ett företag

  • Förvärva ett befintligt verksamt företag.
  • Registrera ett nytt företag eller köpa ett redan registrerat bolag från ”hyllan” (lagerbolag).
  • Ta över kontrollen av ett företag genom utpressning och liknande metoder.
  • Kapa ett företag genom manipulation av uppgifter till bolags­registret.
  • Rekrytera en insider i ett företag.

REKLAMSAMARBETE

SRI samlar säkerhets-Sverige på kunskaps- och medvetandehöjande Summit

För att bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring aktuella säkerhetsfrågor och hotaktörer samlar nu personalsäkerhetsföretaget SRI säkerhets-Sverige på en egen Summit –...

FLER NYHETER

Ny version av ”Den blomstertid nu kommer” varnar för digitala faror

Sommarperioden innebär tyvärr en kraftigt ökad risk för bedrägerier, nätfiske och bluffakturor. Brottslingar utnyttjar olika former av social manipulation och tekniska lösningar för att...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

STUDIE: Svårt för myndigheter att använda AI på ett lagligt sätt

I Sverige har debatten kring användningen av molntjänster och lösningar med AI-funktionalitet i offentlig sektor varit omfattande. Den svenska sekretesslagstiftningen har nyligen ändrats för...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen ger tummen upp för kritiserade Chat Control 2.0

Samtliga riksdagspartier utom Centerpartiet och Sverigedemokraterna gav under tisdagen stöd åt lagförslaget som nu kommer att beredas på EU-nivå.Kritiker menar att förslaget går alldeles...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har en global teknisk revolution lett till genomgripande förändringar i de...

REKLAMSAMARBETE

Civila innovationer ska stärka Sveriges försvarsförmåga

Inom den civila sektorn drivs utveckling av banbrytande teknik inom områden som exempelvis AI, kvantteknik och autonoma system. Genom ett program för civil-militär innovation...

Okta anställer ledare för Norden och Baltikum

Dan Öhlander ansluter sig till Okta från Snowflake, där han ansvarade för företagets verksamhet i Norden och Baltikum. Hans erfarenhet av försäljning och ledarskap...

Chefer och skyddsombud har arbetsmiljökoll

Chefer och skyddsombud inom den privata sektorn tycker att det bedrivs ett aktivt arbetsmiljöarbete på deras arbetsplats, och anser att de har goda kunskaper...

Granskning av hur polisen hanterar uppgifter om barn färdig

IMY har granskat polisens hantering av uppgifter om barn i sin underrättelseverksamhet. Granskningen har avgränsats till hur polismyndigheten behandlar uppgifter om barn under 15...

Digitala driftavbrott kostar flera hundra miljarder dollar per år

Cybersäkerhets- och observerbarhetsföretaget Splunk har presenterat rapporten The Hidden Costs of Downtime, som belyser de direkta och dolda kostnaderna för oplanerade driftavbrott. Enligt undersökningen beräknas den...

Sweco vald till strategisk rådgivare åt danska Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse förvaltar och bygger ut militäranläggningar som kaserner, flottbaser, flygplatser, skjutbanor, övningsfält och övriga fastigheter för Danmarks försvarsmakts räkning. Ejendomsstyrelsen ansvarar också för...

”Den största säkerhetsutmaningen är flowet av människor”

I början av juli går den 52 Rosildefestivalen av stapeln. På ett enormt fält, i utkanten av den danska staden Roskilde, samlas omkring 130 000...

Seriline i samarbete med Zwipe – ska distribuera biometriska åtkomstkort i Norden

– Att utveckla lösningar för framtiden är avgörande för oss. Vi är glada över att samarbeta med Zwipe eftersom biometriska åtkomstkontrollsystem formar framtidens företagssäkerhet...

De kan bli Årets Säkerhetsprofil 2024

Årets Säkerhetsprofil är en av branschens mest ansedda utmärkelser och ges till någon som brinner för säkerhetsfrågor och som verkar inom branschen. Priset har...

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har...