• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Dags för ett kunskapslyft om GDPR på svenska arbetsplatser

Den 28 januari ”firas” den internationella dataskyddsdagen. Det finns måhända fler skäl till att detta inte uppmärksammas med flaggor i kollektivtrafiken, men den viktigaste anledningen är också den allvarliga: kunskapen om hur vi skyddar vår integritet på nätet är för låg. Det är hög tid för ett rejält kunskapslyft med fokus på hur företag och organisationer hanterar GDPR i praktiken. Det skriver Gustav Berghog, vd tillsammans med Joakim Hvalby, program manager information security, på utbildningsföretaget Junglemap.

-

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.

”Bara varannan svensk känner till GDPR”. Så löd rubriken när IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, publicerade rapporten Digital Integritet 2022. En rejäl varningsklocka i sig, men den riktigt stora faran ligger i att trots att många oroar sig är det bara var femte svensk som skyddar sina personuppgifter i praktiken. Vi måste ta glappet mellan oro och praktisk handling på största allvar. Det är nämligen där det största hotet mot vår digitala integritet ligger.  

Fem år efter införandet har en slags ”GDPR-slentrian” insmugit sig när det gäller den personliga integriteten. Både hos avsändare och mottagare. Företag och organisationer har strävat efter att säkra en acceptabel lägsta-nivå när det gäller efterlevnaden av GDPR, medan vi som kunder, medborgare och användare av olika digitala tjänster, reflex- och slentrianmässigt klickar oss förbi det finstilta för att snabbt komma åt de varor eller tjänster vi var ute efter.

Arbetslivet viktig arena  
IMYs rapport pekar på behovet av ett kunskapslyft riktat till den äldre delen av befolkningen och att digital integritet bör ingå i skolans läroplan. Vi instämmer såklart i de rekommendationerna, men beklagar samtidigt att IMY bortser från den kanske viktigaste arenan för kontinuerligt lärande och inhämtande av kunskap: våra svenska arbetsplatser.

Det är i arbetslivet det livslånga och kontinuerliga lärandet sker. Det är också där vi med små kontinuerliga steg måste göra den digitala integriteten till en del av den digitala transformationen. Och här handlar det inte om allmänna informationskampanjer, utan om kontinuerliga insatser för att successivt förändra våra faktiska beteenden när det gäller integritetsfrågor.

Vi är övertygade om att ett ökat fokus och förståelse för hur integritetsfrågor hanteras i praktiken hos ens egen arbetsgivare eller organisation, även leder till ett förändrat beteende och inställning till den egna digitala integriteten.

Ett rejält kunskapslyft riktat mot arbetslivet får helt enkelt effekt på hela samhället. 

Vad kan organisationer göra?
Hur en organisation hanterar integritetsfrågor idag påverkar både rykte, konkurrenskraft och kundnöjdhet. Därför behöver integritet vara en integrerad del i tekniska gränssnitt, marknadsföring, budgetar och digitaliseringsprojekt. Ja, hur hela organisationen tänker, agerar och kommunicerar. Det gäller lika mycket offentliga som privata aktörer.

Som tur är finns det ganska enkla lösningar som alla organisationer kan ta till sig:

1. Samla inte in mer data än nödvändigt

2. Håll marknadsföringen inom överenskomna ramar

3. Lagra inte data längre än nödvändigt

4. Ha bra rutiner for att behandla fysisk information

Det här kan se ut som självklarheter och det vi ser hos många av våra kunder är inte bristande förståelse för vad som gäller. Svenska företag och organisationer har sina riktlinjer och policyers på plats. Utmaningen ligger i att följa dessa i praktiken.

Och det är där ett kunskapslyft behöver fokusera. På att få alla medarbetare att inte bara slentrianmässigt hänvisa till en integritetspolicy, utan att ha den personliga integriteten som en integrerad del i det dagliga arbetet.  

Gustav Berghog, vd Junglemap
Joakim Hvalby, program manager information security, Junglemap.

Vi uppmanar arbetsmarknadens parter att ta initiativ till ett kunskapslyft kring integritetsfrågor. Det är ett gemensamt intresse både för fack och arbetsgivare. Ett gemensamt initiativ skulle dessutom stärka den digitala integriteten i hela samhället.

”Hållbara laddprodukter främjar fastighetsbranschens utveckling”

Hallå där Josefin Bengtsson, COO och Head of Marketing för Compleo Nordic. Vilka är Compleo?– Compleo erbjuder allt man behöver för en smart och...

FLER NYHETER

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö stad förvaltar och bygger fibernät för framtidens infrastruktur. Man erbjuder operatörer, villor, bostadsrättsföreningar, flerbostadsfastigheter, samfälligheter med flera en oberoende och framtidssäkrad kommunikationsmöjlighet. Som...

Dramaten säkrar scentekniken med UPS-lösning

Dramaten Thalia fasad 2015 EntréOsäkerheten kring elförsörjningen får allt fler verksamheter att se över vilka konsekvenser ett strömavbrott kan få för verksamheten. För nationalscenen Dramaten...

Chat GPT används för nätfiskeangrepp

Utvecklingen går snabbt och vi läser dagligen om hur Chat GPT gjort om spelplanen genom att skapa välskriven text på bara ett ögonblick. På...

RAPPORT: En av tio patchar inte sårbarheter i telefonen

Nästan hälften av dessa sårbarheter, 47 procent, klassas dessutom som allvarliga och rentav kritiska. Företag låter det gå i genomsnitt 184 dagar, det vill...

Samarbete ska stärka brandskyddet i Skåne

Fokus under våren kommer att vara utrullningen av Grundläggande brandövning – ett grundläggande upplägg för brandövning på den egna arbetsplatsen. Säker Vårdmiljö har även...

Dataskyddsombud varnar för brister i arbetet med GDPR

IMY publicerar nu rapporten Dataskyddsarbetet i praktiken som bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter. Syftet med rapporten är att få...

Securitas tecknar nytt säkerhetsavtal med LKAB

Denna gång valde LKAB att förlänga avtalet, något som avtalsansvarig på Securitas, Markus Printz menar tyder på ett gott förhållande mellan företagen.– Att ges möjligheten till...

SRS Security inleder samarbete med Ing-Marie Wieselgren stiftelse

– Kan vi på bred front fortsätta att göra nytta i Ing-Maries anda och öka den psykiska hälsan på några håll i samhället så...

RAPPORT: Yahoo toppar listan över världens mest utsatta varumärken för nätfiske

Högst upp på listan hamnar Yahoo, teknikföretaget har därmed klättrat 23 platser sedan förra kvartalets rapport. Yahoo utnyttjades för 20 procent av världens alla...

Ökat skydd mot desinformation för offentliga arbetsgivare

Anonyma konton och hatkampanjer på nätet sprider desinformation om socialtjänsten. Men felaktiga uppgifter sprids också av anställda i kommuner, regioner och i privata verksamheter...

Brister i att förebygga hot och våld på jobbet

På senare år har hot och våld uppmärksammats allt mer som ett arbetsmiljöproblem. I den här insatsen har Arbetsmiljöverket fokuserat på verksamheter som ligger...

Secify rekryterar affärsområdeschef från Combitech

Jonas Stewén har en bakgrund inom verksamhetsutveckling, samt roller inom försäljning och marknad. Som försäljningschef på Secify kommer han dessutom ingå i ledningsgrupp för...

Maria Lagerstam ny chef för People & Culture på Iver

– Först vill jag välkomna Maria till Iver och till vår koncernledning. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är centrala delar för varje organisation som vill vara...

Fortifikationsverket rekryterar från Must

Anders Henningsson kommer att bli avdelningschef för säkerhetsavdelningen och Fortifikationsverkets säkerhetsskyddschef. Han kommer att ingå i myndighetens ledningsgrupp.– Det känns jättebra att Anders Henningsson...

Bankernas säkerhetsanalytiker kan inte stå ensamma i skottgluggen för de växande cyberhoten

35 procent av alla dataintrång rör banker och finansiella tjänster, enligt Forbes. Den tid...