• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Cybersförsäkringar minskar inte risken för kidnappningsprogram

Att helt undvika risker inom cybersäkerhet är omöjligt – något som de flesta som arbetar med IT-säkerhet kan intyga. Detta gäller framför allt ransomware-attacker. Veeams senaste rapport Data Protection Trends Report 2023 visar att 87 procent av de undersökta företagen i Norden och 85 procent av företag världen över utsattes för en cyberattack under 2022. Det konstaterar Daniel Qvint, technical manager på Veeam i Norden

-

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Bland de attackerade företagen blev 39 procent deras produktionsdata krypterad eller förstörd och endast 55 procent av företagens förstörda data kunde återställas efter en attack. Dagens risker innebär att företag snabbt behöver investera i ny eller skala upp sin cybersäkerhet och modernisera sitt dataskydd. Men det räcker inte att företag investerar i ett proaktivt skydd och sedan håller tummarna för att de inte ska bli attackerade via kidnappningsprogram.

Cyberförsäkringar har blivit en alltmer populär metod för riskhantering mot cyberrisker. Dessa kan spela en avgörande roll för att mildra de förluster cyberincidenter innebär, och kan användas för att stärka motståndet mot cyberhot. Försäkringarna kompletterar en organisations övergripande cybermotstånd och bör integreras i dess dataskyddsstrategi. Företag måste dock komma ihåg att denna typ av försäkring endast mildrar effekten av förlusten monetärt – men förhindrar inte din data från att ha blivit komprometterad. Försäkringsföretagen är intresserade av alla aktiviteter som sänker cyberriskerna, men de kan inte vara det enda verktyget en organisation har för cyberskydd.

Allt fler väljer att försäkra sig
En cyberförsäkring kan täcka alla eller en del av kostnaderna i samband med dataintrång, kidnappningsprogram och andra cybersäkerhetsincidenter. Dessa kostnader kan komma från såväl utredningen av incidenten, som återställningen och återhämtningen av data. En av de främsta fördelarna med en cyberförsäkring är att en sådan inte bara hjälper företag att återhämta sig ekonomiskt från en cyberattack, den kan också indirekt skydda företagets data innan ett intrång inträffar. Detta genom att försäkringen tvingar företaget att formulera en mer omfattande dataskyddsplan. Det motstånd, skydd och den säkerhetskopiering som bör ingå i en modern dataskyddsstrategi är nyckeln till att säkerställa en snabb återhämtning efter en cyberattack. Detta gör det nämligen möjligt att helt ta bort eller mildra de ekonomiska konsekvenserna i samband med dataintrång och cyberattacker. Och konsekvenserna är inte endast monetära, då detta också kan innebära kostnader i form av försämrad varumärkesbild och förlorade kunder, eller kostnaden av data som inte går att återhämta.

Att en cyberförsäkring mildrar den direkta ekonomiska effekten av en cyberattack är tydligt, men den fråga som företag behöver kunna besvara är egentligen inte huruvida de behöver en cyberförsäkring eller inte, utan hur stor försäkringen ska vara och vilka typer av cyberincidenter den ska täcka. Urvalet av cyberförsökringar växer dagligen och det finns redan rapporter som pekar på att branschen för cyberförsäkringar förväntas växa till 29,2 miljarder USD till 2027.

Det går inte att försäkra bort riskerna med ransomware
En cyberförsäkring är bara en del av pusslet för att stärka ett företags motstånd mot cyberhot. Det en cyberförsäkring inte klarar av att göra är att förhindra att verksamhetskritisk data sprids i samband med en attack. Och om organisationen dessutom inte har valt rätt cyberförsäkring, kanske företaget inte täcks för alla kostnader som uppstår som en konsekvens av attacken.

Även om företag har en cyberförsäkring är de inte immuna mot ransomware-attacker. De måste fortfarande införa rutiner för god cyberhygien och ha en heltäckande och modern strategi för dataskydd- och återställning. Medan försäkringsbolag kan stödja företag då de drabbats av en cyberattack, kan och kommer försäkringen inte skydda ett företag mot allt. Ansvaret för dataskydd vilar på dataägaren och kan inte överlåtas till försäkringsföretaget.

Det är viktigt att varje organisation fortfarande har en omfattande infrastruktur för dataskydd som ger full synlighet och kontroll över data – inklusive skydd mot dataintrång och nedtid – och att företaget har god översikt över vad som händer med deras data, så att de förhoppningsvis slipper använda sig av cyberförsäkringen. Dessutom kan inte ett företag få ut det stöd som de flesta cyberförsäkringar erbjuder om företaget har misskött sin hantering av data på företaget. De flesta försäkringsbolag ställer höga krav på att kunden måste ha ett fullgott cybersäkerhetsskydd, samt tillräckligt hög förmåga till dataåterställning vid en cyberincident. Sköter inte kunden sitt dataskydd tillräckligt bra kan försäkringsbolaget till och med neka kompensation i samband med en cyberincident.

Det viktigaste är att säga nej
Även om det förebyggande skyddet är det viktigaste i ett företags dataskyddsstrategi, och trots att det alltid kommer vara billigare att undvika än att hantera en cyberattack, är det också orealistiskt att förvänta sig att ett företag ska klara av att förhindra alla attacker. Det kommer aldrig gå att kunna undvika alla cyber- och ransomware-attacker helt och hållet. Däremot kan företaget uppnå en position i sin strategi för dataskydd där det är så pass skyddade att de inte behöver betala de cyberkriminellas kravsummor även vid en framgångsrika cyberattacker. Företag borde ha som mål att uppnå en position där de kan säga nej till utpressningsförsök utan att behöva oroa sig för konsekvenserna.

Det viktigaste är att återhämtning- och återställningsprocesserna finns på plats. Detta inkluderar den moderna 3-2-1-1-0-regeln: tre kopior av data, på två olika typer av media, med en kopia lagrad externt, en lagrad offline, fysiskt åtskild (air-gapped) eller oföränderlig (immutable) kopia. Detta är vad som ger företag det förtroende de behöver för att kunna avvärja cyberattacker, ha en robust dataåterställning på plats, och kan strunta i utpressningskrav från cyberkriminella helt och hållet. När det kommer till en katastrof – och ransomware i synnerhet – kan en organisation bokstavligen leva eller dö baserat på dess förmåga att snabbt återställa all sin data och återgå till sin verksamhet. Det är denna förmåga som både kan innebära att man inte behöver någon cyberförsäkring alls – eller att man får en cyberförsäkring på förmånliga villkor.

Daniel Qvint, technical manager på Veeam i Norden

Nyheterna är fulla av berättelser om kända varumärken och myndigheter som drabbats av driftstopp på grund av en cyberattack, eftersom de inte har haft förmågan att återhämta sig direkt. Organisationer som attackeras men som är i drift igen i god tid skapar sällan rubriker. Detta är säkerligen något som såväl företag, myndigheter och deras försäkringsbolag vill uppnå.

Föregående artikel
Nästa artikel

REKLAMSAMARBETE

Landets IT-chefer överens – säkerheten har högsta prioritet 

I en rapport från Voister CIO Analytics 2023 anger landets it-beslutsfattare, både i privat och offentlig sektor, att säkerheten har högsta prioritet och säkerhetsexperter...

FLER NYHETER

Safello och Tullverket ingår avtal

Avtalet ingås till följd av att Safello vunnit Polismyndighetens offentliga upphandling och omfattar tre myndigheter - Polismyndigheten, Tullverket samt Ekobrottsmyndigheten.Enligt avtalet, som nu har...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

Ny försäljningsdirektör på Securitas Technology Sverige

Thomas Ekfeldt kommer närmast från rollen som nationell försäljningschef regioner. Han har arbetat på Securitas Technology i 13 år, i olika ledande befattningar inom...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat att Sverige har drabbats av en våg DDoS-attacker (Distributed Denial-of-Service)....

Han är ny regionchef på SafeTeam

Johan Gustafsson Möller kommer senast från GK Sverige, ett installationsföretag i byggbranschen där han ansvarade för verksamheten inom fastighetsautomation i Sverige. Han har även...

REKLAMSAMARBETE

En ny era med säkra identiteter 

Har du kollegor som du aldrig har träffat personligen? Började de i ditt team under pandemin och fortfarande arbetar hemifrån? Distansarbete har många fördelar,...

Kicki Björklund ny styrelseledamot i styrelsen för Tryggare Sverige

Kicki Björklund har varit affärsområdeschef i det privatägda företaget John Mattson samt vd i de allmännyttiga bostadsbolagen SigtunaHem och Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag.– I mitt...

Digitalt passersystem ger säkrare depåer

– Som fastighetsägare tänker vi ständigt framåt. Nu är vår ambition att få en molnbaserad plattform, för att oberoende av plats kunna administrera fastigheter över...

Stor satsning på militärt försvar i regeringens höstbudget

Ökningen innebär att anslagsnivån har fördubblats sedan 2020 och att Sverige redan 2024 kommer att uppfylla målsättningen om att försvarsutgifterna ska uppgå till två...

Structor Riskbyrån växer inom krisberedskap och riskhantering

Anders Rosqvist är även ordförande för arbetsgruppen Kontinuitetshantering och resiliens inom SIS tekniska kommitté Samhällssäkerhet.– Min ambition är att utveckla mer resilienta samhällen. Pandemin,...

UNDERSÖKNING: Delade åsikter om hurvida cybersäkerhet är en ledningsfråga

I en ny undersökning från det globala cybersäkerhetsföretaget Palo Alto Networks anser 42 procent av svenska vd:ar att cybersäkerhet inte hör hemma på styrelsenivå....

MW Group skriver avtal med FMV

MW Groups lösning Cleamix är en dekontamineringsanordning, byggd på en innovation för förångning av väteperoxid. Den kan användas för att dekontaminering av logistikanläggningar, transportfordon och...

OneMore Secure och Svensk Handel inleder samarbete

– För oss är det en självklarhet att samarbeta med Svensk Handel som är en av de största branschorganisationerna i Sverige. När det kommer...

Banksektorn behöver hantera ökade hot från digitala bedrägerier

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Brottslingar anpassar sig snabbt till den tekniska utvecklingen, vilket gör att traditionella åtgärder för...

Tempest Security skriver avtal med Göteborgs stad gällande larm- och skyddstjänster

Avtalen har en gemensam takvolym om 700 miljoner kronor under avtalsperioden och ger Tempest Security möjlighet att delta i kommande avrop i konkurrens med...

AddSecure slutför förvärvet av Clifford Group

– Detta förvärv är ett viktigt steg i vår europeiska tillväxtstrategi för att säkerställa att AddSecure är väl positionerat i viktiga IoT-vertikaler och för...