• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Cybersäkerhetssituationen oroar svenska företag

Trend Micro presenterar i dag resultatet av en ny global undersökning som visar att företag har problem med att kartlägga, definiera och skydda sina expanderande digitala miljöer, vilket hämmar cybersäkerhetsarbetet.

-

Över hälften (57 procent) av svenska företag är oroade över sin växande attackyta. En stor del av företagen (49 procent) upplever att hotlandskapet “hela tiden förändras och är rörigt”. Bara hälften (53 procent) av respondenterna kan helt definiera dess omfattning och 47 procent gick till och med så långt som att medge att företagets exponering för sårbarheter och attacker just nu “eskalerar bortom kontroll”.

Problem med visibilitet och att kunna överblicka IT-miljön på ett bra sätt är huvudorsaken till att så många företag kämpar med att hantera cybersäkerhetsrisker. Två tredjedelar (66 procent) av svenska företag säger sig ha blinda fläckar i sin nätverksmiljö som hämmar säkerhetsarbetet, och i genomsnitt uppskattar de sig bara ha överblick över 62 procent av sin potentiellt sårbara, digitala yta. 

Dessa utmaningar mångdubblas för globala verksamheter. Nära två tredjedelar (63 procent) av respondenterna framhåller det faktum att man är ett internationellt bolag, som verkar i flera olika länder, gör det svårare att hantera cybersäkerheten. 

Nästan en tredjedel (29 procent) av tillfrågade svenska företag uppger att man fortfarande kartlägger sina system manuellt och 31 procent gör det regionalt. Något som riskerar att skapa ytterligare silos och områden med dålig visibilitet.

– Den digitala utbyggnad vi bevittnat under senaste åren var ett nödvändigt svar på pandemins effekter, men har för många snabbt ökat den digitala närvarons omfattning och därmed även riskerna för attacker. Att jobba med plattformsbaserad säkerhet är absolut den bästa metoden för att komma till bukt med visibilitetsluckor, förbättra riskbedömningen och skyddet i hela företagens komplexa, distribuerade IT-miljöer, säger Jean Diarbakerli, säkerhetsrådgivare på Trend Micro.

Av undersökningen framkommer också att 60 procent av svenska respondenter uppger att de inte tycker att metoden de idag använder för att hantera säkerhetsrisker är tillräckligt sofistikerad för att möta utmaningarna de har. 

”Hållbara laddprodukter främjar fastighetsbranschens utveckling”

Hallå där Josefin Bengtsson, COO och Head of Marketing för Compleo Nordic. Vilka är Compleo?– Compleo erbjuder allt man behöver för en smart och...

FLER NYHETER

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö stad förvaltar och bygger fibernät för framtidens infrastruktur. Man erbjuder operatörer, villor, bostadsrättsföreningar, flerbostadsfastigheter, samfälligheter med flera en oberoende och framtidssäkrad kommunikationsmöjlighet. Som...

Dramaten säkrar scentekniken med UPS-lösning

Dramaten Thalia fasad 2015 EntréOsäkerheten kring elförsörjningen får allt fler verksamheter att se över vilka konsekvenser ett strömavbrott kan få för verksamheten. För nationalscenen Dramaten...

Chat GPT används för nätfiskeangrepp

Utvecklingen går snabbt och vi läser dagligen om hur Chat GPT gjort om spelplanen genom att skapa välskriven text på bara ett ögonblick. På...

RAPPORT: En av tio patchar inte sårbarheter i telefonen

Nästan hälften av dessa sårbarheter, 47 procent, klassas dessutom som allvarliga och rentav kritiska. Företag låter det gå i genomsnitt 184 dagar, det vill...

Samarbete ska stärka brandskyddet i Skåne

Fokus under våren kommer att vara utrullningen av Grundläggande brandövning – ett grundläggande upplägg för brandövning på den egna arbetsplatsen. Säker Vårdmiljö har även...

Dataskyddsombud varnar för brister i arbetet med GDPR

IMY publicerar nu rapporten Dataskyddsarbetet i praktiken som bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter. Syftet med rapporten är att få...

Securitas tecknar nytt säkerhetsavtal med LKAB

Denna gång valde LKAB att förlänga avtalet, något som avtalsansvarig på Securitas, Markus Printz menar tyder på ett gott förhållande mellan företagen.– Att ges möjligheten till...

SRS Security inleder samarbete med Ing-Marie Wieselgren stiftelse

– Kan vi på bred front fortsätta att göra nytta i Ing-Maries anda och öka den psykiska hälsan på några håll i samhället så...

RAPPORT: Yahoo toppar listan över världens mest utsatta varumärken för nätfiske

Högst upp på listan hamnar Yahoo, teknikföretaget har därmed klättrat 23 platser sedan förra kvartalets rapport. Yahoo utnyttjades för 20 procent av världens alla...

Ökat skydd mot desinformation för offentliga arbetsgivare

Anonyma konton och hatkampanjer på nätet sprider desinformation om socialtjänsten. Men felaktiga uppgifter sprids också av anställda i kommuner, regioner och i privata verksamheter...

Brister i att förebygga hot och våld på jobbet

På senare år har hot och våld uppmärksammats allt mer som ett arbetsmiljöproblem. I den här insatsen har Arbetsmiljöverket fokuserat på verksamheter som ligger...

Secify rekryterar affärsområdeschef från Combitech

Jonas Stewén har en bakgrund inom verksamhetsutveckling, samt roller inom försäljning och marknad. Som försäljningschef på Secify kommer han dessutom ingå i ledningsgrupp för...

Maria Lagerstam ny chef för People & Culture på Iver

– Först vill jag välkomna Maria till Iver och till vår koncernledning. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är centrala delar för varje organisation som vill vara...

Fortifikationsverket rekryterar från Must

Anders Henningsson kommer att bli avdelningschef för säkerhetsavdelningen och Fortifikationsverkets säkerhetsskyddschef. Han kommer att ingå i myndighetens ledningsgrupp.– Det känns jättebra att Anders Henningsson...

Bankernas säkerhetsanalytiker kan inte stå ensamma i skottgluggen för de växande cyberhoten

35 procent av alla dataintrång rör banker och finansiella tjänster, enligt Forbes. Den tid...

Dags för ett kunskapslyft om GDPR på svenska arbetsplatser

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.”Bara varannan svensk känner...