• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

En gemensam lägstanivå för cybersäkerheten inom EU, 2025 träder cybersäkerhetslagen (NIS2) i kraft. Även småföretag påverkas av kraven och den som vill säkra affärerna bör agera nu – SSF:s norm 1101, som man enkelt kan certifiera sig mot, erbjuder en praktisk inkörsport till den nya lagstiftningen.

-

Thomas Brühl, vd på SSF Stöldskyddsföreningen.

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är framför allt samhällskritiska funktioner som exempelvis livsmedelssektorn, transport- och energisektorn och kommuner som berörs.

Företag som misslyckas med riskanalysen och att implementera åtgärder i tid kan drabbas av ekonomiska sanktioner, ledande befattningshavare kan även bli personligt ansvariga vid försumlighet och brister. Lyckligtvis finns det hjälp att få.

Lotsar företag genom hela processen

– Konkret guidning får man i normen SSF1101 – SSF Cybersäkerhet, som kan användas som en praktisk checklista. Den går att ladda ner kostnadsfritt på Säkerhetskollen och bör vara obligatorisk läsning för företagsledningen i sommar, tipsar Thomas Brühl, vd på SSF Stöldskyddsföreningen.

Han understryker att även om huvudregeln i den nya lagstiftningen berör företag i samhällskritiska branscher med antingen minst 50 anställda, eller en årsomsättning om minst 10 miljoner euro, är det betydligt fler som i praktiken berörs.

Småföretag, i egenskap av partners och underleverantörer till dessa sektorer och kommuner, berörs då större aktörer får skyldighet att granska säkerheten i hela leverantörskedjan. Enligt förslaget ansvarar varje aktör även för nästa part i leverantörsledet, vilket skapar en kedjeeffekt.

Bör överväga certifiering 

Lagändringen kan uppfattas som komplex, rätt hanterade kan dock de ökade kraven bidra till att förstärka konkurrenskraften.

– Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Se till att ni inte hamnar på efterkälken och riskerar att förlora affärer. Börja nu: läs vår norm, utbilda ledningen och prata med er lokala IT-partner så att ni får hjälp att identifiera de mest tidskritiska åtgärderna, säger Thomas vidare.

För företag som behöver kompetensutveckla sig erbjuder SSF ett brett spann av utbildningar, där säkerhet behandlas på basis av dagens hybrida hotbild. Företag som redan är på god väg med förberedelserna och tror sig uppfylla kraven gör klokt i att överväga certifiering. Certifiering enligt SSF1101 skapar en bra grund för att möta de nya lagkraven. Certifikatet fungerar även som en kvalitetsstämpel som öppnar upp för nya affärer, samt signalerar kvalitet och seriositet till företagets intressenter.  

Thomas uppmanar företag som har frågor att höra av sig oavsett om ni behöver någon att bolla med, vill ha praktisk hjälp kring att förbereda certifieringsprocessen eller bara förstå våra normer bättre, så hjälper vi er gärna med kostnadsfri rådgivning att navigera rätt.

Läs mer här.  

SENASTE NYTT

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Debatt: Cybersäkerhet måste bli en central fråga för verksamhet och affär

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.För ja, det är dyrare att bygga ett robust heltäckande system än att lappa...

Secify och Säkerhetsbranschen inleder samarbete

– Tillsammans med Säkerhetsbranschen ser vi fram emot att föra fram vårt perspektiv på informationssäkerhet i debatten. Med vår filosofi ”No nonsense security” vill...

Starkt andra kvartal för Junglemap – ökar nyförsäljningen med 35 procent

Junglemap inledde 2024 starkt med en 20-procentig ökning av antalet kunder under Q1 jämfört med föregående år. Den positiva trenden håller i sig och...

Tempest tecknar avtal om personskydd med Stockholms stad

– Att vi har fått förtroendet att leverera personskyddstjänster till denna kund är ett tydligt erkännande av vår kompetens och pålitlighet inom personsäkerhet. Detta...

RAPPORT: It-säkerheten i vården under fortsatt hård press

Enligt undersökningen växer oron kring datasäkerhet bland de it-ansvariga i den svenska vården. I årets rapport uttrycker 21 procent oro över datasäkerheten, en betydande...

Säkerhetsarenan gjorde sitt andra år i Almedalen

SäkerhetsföretagenSäkerhetsföretagen deltog i Almedalen hela veckan där de anordnade ett flertal seminarier och rundabordssamtal med syftet att lyfta det viktiga arbete som sker i...

REPLIK: “Vi måste våga prata om mänskliga beteenden”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Replik på Martin Kramers debattartikel från 2026-06-24: Att peka ut människan som den svagaste...

”Bekämpa den organiserade brottsligheten i näringslivet – en fråga om nationell motståndskraft”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vartannat företag utsattes för brott under 2022 och näringslivets kostnader uppmättes till 100 miljarder...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024...