• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

”Cybersäkerheten är en ledningsfråga”

Cyberhoten blir inte bara fler, de blir mer samordnade, precisa och sofistikerade. Det är ingen slump att svenska it-beslutsfattare inom både offentlig och privat sektor har cybersäkerhet som primärt fokus. Experter inom säkerhetsområdet är också den mest efterfrågade kompetensen. Det är hög tid att låta cybersäkerhet bli en självklar del av verksamheten. För cybersäkerhet är inte enbart en it-fråga, det är en ledningsfråga. Det skriver Carl-Johan Ekelund, ansvarig för det nationella säkerhetsteamet på Atea Sverige.

-

Insikter från rapporten Voister CIO Analytics, baserad på svenska it-beslutsfattares svar, visar att den ökade hotbilden gör cybersäkerhet till det primära fokuset och den största utmaningen hos våra svenska it-ledare.

Redan i 2022 års rapport betonade it-beslutsfattarna att säkerheten är deras högsta prioritet. Hotbilden har sedan dess ökat ännu mer, vilket i rapporten lyfts som skäl till att frågan fortsatt kommer i första hand.

En anledning till varför cybersäkerhet fortsätter vara högsta prioritet enligt rapporten beror på att säkerheten genomsyrar alla nivåer i en organisation och innefattar både utveckling av nya plattformar och hantering av befintliga.

Regelrätta cyberangrepp har ökat markant det senaste året, men även det vi kallar för dörrknackningar; alltså rekognosering av svagheter i infrastruktur, processer eller hos medarbetare. För attraktiva mål kan vi tala om åtminstone en fördubbling av antalet dörrknackningar jämfört med 2022.

Oroliga tider med krig, inflation och politisk turbulens får samtidigt människor att agera förhastat och känslostyrt. Det innebär ett guldläge för hotaktörer som vill flytta fram sina positioner.

Alla organisationer har olika förutsättningar, mål och kompetenser inom sitt cybersäkerhetsarbete. Prioriteringarna skiljer sig således åt organisationer emellan och det finns ingen ”silver bullet” som löser alla säkerhetsproblem för alla organisationer.

Inom cybersäkerheten ligger ofta ett fokus på teknik, men vad många missar är att ett framgångsrikt cybersäkerhetsarbete kräver företagsledningens engagemang som i sin tur måste se till att hela verksamheten följer med. 

Mer resurser måste också läggas på preventivt arbete mot cyberattacker. Säkerhetsarbetet måste bygga på att vi ska förekomma, hellre än att förekommas. Ledningen behöver därför både ange vad som är viktigt och varför, till exempel att identifiera vilka verksamhetskritiska processer som ska säkras. Annars blir det bara en gissningslek.

Carl-Johan Ekelunds tre bästa råd till ledningarna och deras säkerhetsarbete:

Se säkerhetsarbetet som en möjliggörare. Ledningen bör veta vad som är viktigt för organisationen utifrån säkerhetsperspektivet, och ha dessa högst upp på säkerhetsagendan. Hitta den säkerhetsnivå som är rätt för er, utifrån både ett säkerhets- och investeringsperspektiv. Det kommer skapa trygghet i att vara offensiva på områden som ger er försprång gentemot konkurrenterna.

Tänk på ert digitala kontor som ett fysiskt. På samma sätt som det är självklart att ha fysiska inpasseringssystem med tagg och kod samt brand- och inbrottslarm så behöver ledningen säkerställa motsvarigheten i det digitala cybersäkerhetsarbetet. En flådig kontorsadress är inget värt om det digitala kontoret är ett korthus. Det är då man blir ett attraktivt mål.

Carl-Johan Ekelund, Atea Sverige.

Mät och följ upp säkerhetsarbetet. I likhet med ekonomiska nyckeltal är det essentiellt att med samma periodicitet mäta och följa upp arbetet på ett för ledningen relevant sätt. Säkerhet är inget statiskt arbete utan tvärtom mycket rörligt. Se därför till att säkerhetsarbetet går åt rätt håll och att ledningen får ut ett mätbart värde som påvisar nyttan av investeringarna.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...