• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Cybersäkerhet – kunskap är en kritisk framgångsfaktor

-

Två av huvudlärarna i cybersäkerhetsprogrammet, Elin Richarz, senior advisor på Murphy Solution och Mats Hultgren, director of operations – incident response på Truesec, samt Anna-Maria Rosenberg, vd på IFI
Foto: Annci Gustavsson

Institutet för Informationsteknologi lanserar ett nytt diplomeringsprogram inom området cybersäkerhet. Syftet med programmet är att erbjuda en möjlighet till kompetensutveckling inom cybersäkerhetsområdet. Programmet kompletterar IFIs andra kurser och program inom informationssäkerhet, dataskydd och säkerhetsskydd. Inför lanseringen av nya programmet ställde vi några frågor till Mats Hultgren, director of operations – incident response på Truesec, som är en av huvudlärarna i programmet. Läs mer om Diplomerad Cybersäkerhetsstrateg!

Du föreläser bland annat på temat Cybertermometern 2022, hur ser det ut i de digitala skyttegravarna 2022?

– Angreppen blir inte färre eller sämre, tvärtom. Vi ser fler och fler angrepp och över lag hur de blir mer avancerade. En stor bidragande faktor till detta är för att ”marknaden” för cyberbrottslighet har mognat, där hotaktörerna till exempel har börjat specialisera sig kring olika faser av ett angrepp osv. Samtidigt har trycket på många IT-avdelningar ökat att göra mer med mindre – vilket självklart leder till brister i säkerheten.

Hur ser du på behovet av att öka kompetensen inom cybersäkerhet?

– En av de största utmaningarna för verksamheter är just bristen på anställda med kompetens. Även en verksamhet som köper in all IT som tjänst behöver fortfarande säkerställa att det finns kompetens kring både IT- och cybersäkerhet för att kunna vara en god beställare och kravställare, men även för att strategiskt och taktiskt planera och hantera den egna verksamheten. I dagsläget är det dessutom så att den generella insikten och kunskapen i cybersäkerhet är över lag låg i många verksamheter i Sverige. Det finns en hel del kunskap om risk- och informationssäkerhet men tyvärr bottnar dessa frågor sällan ut i tekniken och riskerar därmed att vagga in verksamheten i en falsk känsla av trygghet och säkerhet.

Det diplomeringsprogram inom cybersäkerhet som IFI nu lanserar tillsammans med bland andra er på Truesec, vilken är största nyttan med att gå det tycker du?

– Att deltagarna får ta till sig lärdomar och erfarenheter från verkligheten och får förståelse för kopplingen mellan informationssäkerheten, den tekniska implementationen och cybersäkerheten samt hur detta på smarta sätt skall leda till ökad motståndskraft i våra svenska verksamheter. Det finns också ett stort värde i att få dela erfarenheter med andra och få med sig praktiska insikter gällande hur en verksamhet bör bygga cyberförsvar, upptäcka angrepp, hantera angrepp och återgå efter angrepp.

Vem riktar sig programmet till?

– Diplomeringsprogrammet vänder sig till dig som vill få en bredare förståelse för cybersäkerhet och vill lära dig mer om vad som krävs för att bygga upp ett strukturerat cybersäkerhetsarbete.

Har du något medskick?

– Cyberangrepp skiljer sig fundamentalt åt från andra typer av risker som en IT-miljö står inför. Detta gör att vi inte kan förlita oss på de vanliga skydd vi byggt mycket av vår motståndskraft kring. Här krävs det kontroller som direkt ger god effekt. Programmet ger dig som deltagare kunskap om de lärdomar lärarna skaffat sig genom praktiskt arbete ute på fältet. Det blir många goda råd, tips och trix samt anekdoter som hjälper till att driva förståelse för den egna organisationen.

SENASTE NYTT

Forskning om hur smygande kriser kan avvärjas får anslag på 12 miljoner

Forskningsprojektet Unravelling the secrets of crisis detection and decisive action ska svara på varför beslutsfattare inte agerar i tid för att avvärja större samhällskriser,...

Omfattande riktad attack mot Outlook – 10 000 försök under kort tid

Detta hela ser ut att vara en fortsättning på en tidigare kampanj från i mars i år, som riktade in sig mot en mängd...

KOMMENTAR: Avslöjandet om ryska cyberattacker mot brittiska regeringen

En hackergrupp cybersäkerhetsforskare kallad "Cold River", som arbetar på uppdrag av Rysslands federala säkerhetstjänst (FSB), riktade in sig på brittiska politiker, journalister och ideella...

Svenska företag måste hantera allt fler kriser

– Hittills i år har vi sett en ökning med 81 procent när det gäller våra krisinsatser ute på företagen. Det är tydligt att...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker” skriver Per Erngård...

Startupen Selma Dynamics ingår partnerskap med MedMera Bank 

– Om kostnaden för cyberbrottslighet mättes som ett land skulle cyberbrottslighet vara världens tredje största ekonomi efter USA och Kina. Det säger en del...

Sverige och USA undertecknar avtal om försvarssamarbete

Avtalet är ett så kallat DCA, Defence Cooperation Agreement, och reglerar bland annat frågor som amerikanska styrkornas rättsliga status, tillgång till baseringsområden samt förhandslagring...

Svenska lärosäten brister i sin hantering av skyddsvärda forskningsdata

Främmande staters underrättelsearbete mot svenska universitet och högskolor har intensifierats under senare år. Behovet av ett effektivt informationssäkerhetsarbete har därmed ökat.Riksrevisionens granskning av de...

Nätfiske som länkar till Adobe InDesign ökar kraftigt

Det dagliga antalet attacker av det här slaget har ökat från cirka 75 meddelanden till cirka 2 000. Nästan en av 10 (9 procent)...

Knowit: Svenska cybersäkerhetsutbildningar lider av flera brister

Undersökningen ISC2-s Workforce Study 2022 estimerar att det internationellt saknas ungefär 3.4 miljoner anställda med cybersäkerhetskunskaper. Därtill säger 70 procent av de organisationer som varit med...

UNDERSÖKNING: Otydliga gränser mellan hem- och kontorsarbete äventyrar IT-säkerheten

Verizon Business presenterar idag sin Mobile Security Index (MSI)-rapport för 2023 – den sjätte i raden av företagets årliga undersökning som kartlägger IT-säkerhetshot mot...

Samarbete ska säkra unga i Helsingborgs digitala värld

– Vi är glada att välkomna Helsingborg Stad som partner i arbetet med att öka säkerheten för unga på nätet. HackShield har visat sig...

Bravida förvärvar låsföretag i Uppsala

Låsservice i Mälardalen är ett auktoriserat låssmedsföretag som innehar nödvändiga gesäll och mästarbrev.– Vi är mycket glada för att Låsservice i Mälardalen blir en...

”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Efter många år i branschen kan jag konstatera att de flesta sakkunniga är överens...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande...