• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Civila innovationer ska stärka Sveriges försvarsförmåga

På uppdrag av regeringen startar Vinnova och Försvarsmakten ett program för att nyttja civil-militära synergier inom forskning och utveckling i syfte att stärka svensk försvarsförmåga. Programmet genomförs med stöd av Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets materielverk. Nu lanseras de första utlysningarna.

-

Inom den civila sektorn drivs utveckling av banbrytande teknik inom områden som exempelvis AI, kvantteknik och autonoma system. Genom ett program för civil-militär innovation vill vi hitta metoder och arbetssätt för att nyttiggöra civiltutvecklad teknik för utökad militär förmåga.

Nu publiceras de första utlysningarna inom programmet. Dessa utlysningar riktar sig till en bredd av olika företag och syftar till att:

  • Stärka samverkan mellan konsortier inom den civila sektorn och försvarssektorn för att bidra till att hantera försvarsrelaterade problem.
  • Skapa ett nationellt kluster av organisationer med nätverk, resurser och kompetenser för att åstadkomma ett effektivt samspel mellan civila och försvarsorienterade innovationsmiljöer samt försvaret och dess myndigheter.
  • Accelerera utvecklingen av tekniker med dubbla användningsområden utvecklade av startups och små- och medelstora företag.

– Det finns stora möjligheter med att tillvarata civil-militära synergier som stärker vår försvarsförmåga och på sikt internationell konkurrenskraft. Detta kan vi bland annat göra genom att hitta militära användningar på banbrytande teknik som utvecklats för civil sektor. Programmet har också betydelse för svensk medverkan i det avancerade innovationsarbete som just nu utvecklas inom Nato, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Försvarsinnovation bidrar till en strategisk förmåga att med hjälp av ny teknik snabbare och effektivare än motståndare kunna hantera försvarsrelaterade problem. Tillgänglig civil och militär teknik behöver utvecklas för att omsätta kunskap i nya materiel och nya lösningar.

– Det svenska försvaret utvecklas och Försvarsmakten ska växa med både fler medarbetare, moderna materiel samt nya och utvecklade förmågor. Omvärldsläget kräver att vi ökar den militära förmågan här och nu och samtidigt stärker förmågeutvecklingen på längre sikt. Vi ser fram emot en samlad innovationskraft för försvaret av Sverige, säger generalmajor Johan Pekkari, Försvarsmaktens strategichef.

Innovationsprogrammet för civil-militära synergier är ett uppdrag från Regeringen som ska finansiera innovation, initialt med 60 miljoner kronor under 2024.

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

FLER NYHETER

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

REKLAMSAMARBETE

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Debatt: Cybersäkerhet måste bli en central fråga för verksamhet och affär

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.För ja, det är dyrare att bygga ett robust heltäckande system än att lappa...

Secify och Säkerhetsbranschen inleder samarbete

– Tillsammans med Säkerhetsbranschen ser vi fram emot att föra fram vårt perspektiv på informationssäkerhet i debatten. Med vår filosofi ”No nonsense security” vill...

Starkt andra kvartal för Junglemap – ökar nyförsäljningen med 35 procent

Junglemap inledde 2024 starkt med en 20-procentig ökning av antalet kunder under Q1 jämfört med föregående år. Den positiva trenden håller i sig och...

Tempest tecknar avtal om personskydd med Stockholms stad

– Att vi har fått förtroendet att leverera personskyddstjänster till denna kund är ett tydligt erkännande av vår kompetens och pålitlighet inom personsäkerhet. Detta...

RAPPORT: It-säkerheten i vården under fortsatt hård press

Enligt undersökningen växer oron kring datasäkerhet bland de it-ansvariga i den svenska vården. I årets rapport uttrycker 21 procent oro över datasäkerheten, en betydande...

Säkerhetsarenan gjorde sitt andra år i Almedalen

SäkerhetsföretagenSäkerhetsföretagen deltog i Almedalen hela veckan där de anordnade ett flertal seminarier och rundabordssamtal med syftet att lyfta det viktiga arbete som sker i...

REPLIK: “Vi måste våga prata om mänskliga beteenden”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Replik på Martin Kramers debattartikel från 2026-06-24: Att peka ut människan som den svagaste...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024...