• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Chefer och skyddsombud har arbetsmiljökoll

Arbetsmiljöarbetet har en stark position på de svenska arbetsplatserna. Åtta av tio chefer och skyddsombud tycker att arbetsmiljöarbetet har hög prioritet. Ännu fler anser att samverkan mellan chefer och skyddsombud fungera bra. Det visar Arbetsmiljöindikatorn 2024.

-

Chefer och skyddsombud inom den privata sektorn tycker att det bedrivs ett aktivt arbetsmiljöarbete på deras arbetsplats, och anser att de har goda kunskaper om vilka risker som finns.

Maria Schönefeld, Prevent

— Det är lätt att fokusera på de allvarliga olyckorna och bristerna i arbetsmiljön. Det måste vi, för de kan få förödande konsekvenser. Men det är också viktigt att visa att en majoritet av arbetsplatserna inom privata sektorn har ett väl fungerande arbetsmiljöarbete och en vilja att ta itu med de nya risker som uppstår, säger Maria Schönefeld, vd på arbetsmiljöorganisationen Prevent. 

Arbetsmiljöindikatorn har genomförts vartannat år sedan 2014. Ett 1000-tal chefer och skyddsombud intervjuas på telefon om arbetsmiljön och samverkan på arbetsplatsen.

– Det som är roligt är att vi under de år vi gjort Arbetsmiljöindikatorn kan se en förbättring år för år. På tio år handlar det om stora förbättringar på flera frågeområden, säger Maria Schönefeld.

Frågor som berör den fysiska arbetsmiljön får högst siffror i undersökningen, det vill säga sådant som ljus, buller, smitta, temperatur, arbetsställningar, maskiner och lyft. Nästan nio av tio chefer och skyddsombud tycker att de arbetar aktivt med den fysiska arbetsmiljön och att de är bra på att åtgärda fysiska arbetsmiljörisker. 

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön får generellt sett något lägre siffror, även om utvecklingen går åt rätt håll. Idag tycker åtta av tio chefer och skyddsombud att de arbetar aktivt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. År 2016, när Arbetsmiljöverkets OSA-föreskrifter var nya, var motsvarande siffra sex av tio.

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

FLER NYHETER

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

REKLAMSAMARBETE

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Debatt: Cybersäkerhet måste bli en central fråga för verksamhet och affär

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.För ja, det är dyrare att bygga ett robust heltäckande system än att lappa...

Secify och Säkerhetsbranschen inleder samarbete

– Tillsammans med Säkerhetsbranschen ser vi fram emot att föra fram vårt perspektiv på informationssäkerhet i debatten. Med vår filosofi ”No nonsense security” vill...

Starkt andra kvartal för Junglemap – ökar nyförsäljningen med 35 procent

Junglemap inledde 2024 starkt med en 20-procentig ökning av antalet kunder under Q1 jämfört med föregående år. Den positiva trenden håller i sig och...

Tempest tecknar avtal om personskydd med Stockholms stad

– Att vi har fått förtroendet att leverera personskyddstjänster till denna kund är ett tydligt erkännande av vår kompetens och pålitlighet inom personsäkerhet. Detta...

RAPPORT: It-säkerheten i vården under fortsatt hård press

Enligt undersökningen växer oron kring datasäkerhet bland de it-ansvariga i den svenska vården. I årets rapport uttrycker 21 procent oro över datasäkerheten, en betydande...

Säkerhetsarenan gjorde sitt andra år i Almedalen

SäkerhetsföretagenSäkerhetsföretagen deltog i Almedalen hela veckan där de anordnade ett flertal seminarier och rundabordssamtal med syftet att lyfta det viktiga arbete som sker i...

REPLIK: “Vi måste våga prata om mänskliga beteenden”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Replik på Martin Kramers debattartikel från 2026-06-24: Att peka ut människan som den svagaste...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024...