• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Personalnytt

ARKIV NYHETER

Cupola får ny vd

Fredrik Weiss heter Cupola AB:s nya vd. Han tillträder tjänsten som vd för Cupola AB och hela Cupola-koncernen den första april.Fredrik kommer närmast från jobbet...

Thomas Lundin landar nytt styrelseuppdrag

På ENACO A:s årsstämma den 22 mars 2017 valdes Thomas Lundin till styrelseordförande. Thomas Lundin har varit styrelseledamot i ENACO sedan 2015 och har över...

Förändring i ledningen för Nokas Security AB

Efter mer än tio år som vd för Nokas Security, tidigare Svensk Bevakningstjänst, har Anders Lönnebo beslutat sig för att anta nya utmaningar utanför säkerhetsbranschen.Här tecknar...

Han blir Loomis Sveriges nye vd

I dag går Loomis Sverige ut internt och berättar att man från första april kommer att få en ny vd.– Jag är stolt och...

ISG Nordic expanderar med Thed Stendahl som chef för affärsområde Säkerhet

I ett led att stärka ISG Nordic har Thed Stendahl tillsatts som chef för affärsområdet Säkerhet som utgörs av Nordic Alarm. ISG Nordic är...

Vindico Group AB rekryterar ny försäljningschef

Vindico Group AB förstärker säljledningen i koncernen genom att rekrytera Monika Johannesen till tjänsten som Försäljningschef med placering i moderbolaget, Vindico Group AB. Monika...

Fredrik Frejme tar över som Regionchef för 2Secure Väst

Efterfrågan på kvalificerade säkerhetsuppdrag hos både befintliga och nya kunder ökar. 2Secure fortsätter stärka verksamheten i Göteborg genom att rekrytera ny regionchef samt ytterligare en seniorkonsult och...

Säkerhetsarenan gjorde sitt andra år i Almedalen

SäkerhetsföretagenSäkerhetsföretagen deltog i Almedalen hela veckan där de anordnade ett flertal seminarier och rundabordssamtal med syftet att lyfta det viktiga arbete som sker i...

REPLIK: “Vi måste våga prata om mänskliga beteenden”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Replik på Martin Kramers debattartikel från 2026-06-24: Att peka ut människan som den svagaste...

”Bekämpa den organiserade brottsligheten i näringslivet – en fråga om nationell motståndskraft”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vartannat företag utsattes för brott under 2022 och näringslivets kostnader uppmättes till 100 miljarder...

IMY klar med fördjupade granskningar av dataskyddsombudens roll

IMY är nu klar med sex tillsyner som är en del av IMY:s arbete med den samordnade åtgärd kring dataskyddsombudens roll och ställning som...

Svenska viltstammar – en beredskapsresurs

– Vår studie pekar på att myndigheter, företag och organisationer som eftersträvar en effektiv livsmedelsberedskap bör se Sveriges viltstammar som en beredskapsresurs. Den är...

”Vi måste bli bättre på att segmentera och isolera”

– Jag tror att jag fick panik en kort sekund, men för min del handlade det om att ta ett par djupa andetag och sedan...

Krishantering handlar till stor del om att identifiera vad som egentligen är en kris i den egna organisationen

Med en välplanerad och ordentligt utförd krishanteringsplan minimeras riskerna för negativa konsekvenser för den organisation som drabbas av en kris. Men inget krishanteringsarbete går...

LEDARE: Krishantering kräver rutiner

Denna gång har I fokus valt att belysa något de allra flesta av oss har upplevt i närtid. När krisen slår till krävs det...

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck stärks

– I våras mötte jämställdhetsminister Paulina Brandberg och jag många aktörer som på olika sätt arbetar med att förebygga och bekämpa mäns våld mot...

Sanktionsavgift mot Avanza för överföring av personuppgifter till Meta

I dataskyddsförordningen, GDPR, finns en skyldighet att anmäla vissa personuppgiftsincidenter till IMY. Myndigheten har tagit emot en sådan anmälan från Avanza om att personuppgifter...

Kapad mejlkorrespondens ökar

I rapporten som genomförts av Barracuda Networks har man analyserat 69 miljoner angrepp på 4,5 miljoner inkorgar. Resultaten visar hur cyberkriminella anpassar sin taktik...

Konferens och hackingtävling i världsklass

Hallå där Harri Larsson, chief executive officer på Cparta Cyber Defense, du är en av initiativtagarna till Midnight Sun CTF, den högst rankade fysiska CTF-tävlingen i världen just nu, varför drog ni igång?

Stor potential för brandsäkra glas- och fasadlösningar i Sverige

I de nordiska länderna finns det stort fokus på energioptimering av byggnader, och det ställs höga krav på kvalitet och brandsäkerhet. Med en stigande...

Nytt partnerskap mellan Onemore Secure och Walma Digital ska stärka cybersäkerhet och AI-utveckling

– Vi är mycket entusiastiska över detta partnerskap. Genom att kombinera vår djupa kunskap inom cybersäkerhet med Walma Digitals ledande AI-kompetens, kan vi skapa säkerhetslösningar...

IMY yttrar sig över förslag till ändrade regler för kamerabevakning

Utredningen föreslår bland annat att kravet som finns för vissa aktörer att ansöka om tillstånd till kamerabevakning tas bort. Det innebär i så fall...

Fördjupat nordiskt samarbete för beredskap och robusthet inom livsmedelsförsörjning och skog

– Jag och mina nordiska ministerkollegor vill stärka och fördjupa vår gemensamma kunskapsbas och vårt samarbete för ett mer robust Norden med ökad motståndskraft...

Tietoevry stöttar initiativ för att utbilda framtidens cyberexperter

– Att kunna värna sin digitala integritet och vara källkritisk är grundläggande färdigheter som alla behöver behärska för att skapa en tryggare och säkrare...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält...