- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Reflexiv kontroll riktad mot Sverige inför valet?

Karl Lallerstedt, säkerhetsexpert på Svenskt Näringsliv, skriver om påverkanskampanjer som har drabbat svenska partier inför valet den 9 september. Socialdemokraternas hemsida utsattes för fyra överbelastningsattacker...

Ge svenska folket det trygghetsavdrag de behöver – och föredrar

Att regeringen vill bredda rutavdraget är positivt. Men lagrådsremissen från den 13 augusti håller inte måttet. Den ursprungliga idén om trygghetsrut har urvattnats till...

Vad finns det egentligen för säkerhetsrisker med att jobba hemifrån?

"Att arbeta hemifrån ökar säkerhetsriskerna för företag." Vi hör fortfarande detta mantra efter mer än två månaders tid av hemmajobb. Men vad är dessa risker,...

Företag tror anställdas mobiler är skyddade – men de har fel

Många företag och verksamheter har investerat i en programvara för att hantera de anställdas mobila enheter, en så kallad MDM-lösning. Dessvärre tror de ofta...

Samarbete borde stå högst på Therese Naess lista när Sverige tar upp kampen mot...

På Palo Alto Networks välkomnar vi Sveriges nya satsning på en koordinerad front mot digitala hot och det är till stor hjälp att vi...

Vikten av jakt på cyberhot under covid-19-eran

De flesta av de infosec-proffs som deltog i Bitdefenders undersökning i maj 2020 medgav att cyberattacker mot deras organisation har ökat under covid-19-pandemin. 86...

Är vi redo för riskerna med smarta fastigheter?

Digitaliseringsdebatten handlar mycket om att fastigheter och samhälle blir alltmer uppkopplade. Med fjärruppkoppling kan man idag styra och kontrollera både värme, ventilation, larm och...

Länsstyrelserna och SÄPO måste hjälpa oss att kontinuitetsplanera

Säkerhetsföretagens verksamhet har klassats som samhällsviktig. Samtidigt hindras branschens kontinuitetsplanering av att handläggningstider för personalgodkännanden redan idag är längre än lagens krav på två...

Så blir vår beredskap god

Vår beredskap är god. Per Albin Hanssons ord från 1939 om Sveriges beredskap inför stundande världskrig är bevingade. Det statsministern syftade på var i...

Skyddar GDPR och Datainspektionen egentligen den enskildes integritet?

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana...

Är du verkligen säker i hemmets trygga vrå?

Många av oss arbetar hemma och troligtvis är hemmakontoret här för att stanna. Kanske...