- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Går det att kombinera digital övervakning och integritet?

Mycket av debatten i Sverige idag handlar om hur vi ska hantera och få bukt med brottsligheten. En metod som alltfler förordar är ökad...

Kriminella råttor fångas inte med musfällor

Världen är idag mer uppkopplad än någonsin tidigare. Digitaliseringen är inte bara positiv, den betyder också att vi blir mer sårbara. Idag lagrar företag...

Organiserad brottslighet och insiderproblem kräver ökad kontroll

Polisen har genomfört en omfattande analys av kommunikation som avslöjats med dekrypteringen av tjänsten Encrochat. I rapporten identifieras en betydande sårbarhet i form av...

Skyddar GDPR och Datainspektionen egentligen den enskildes integritet?

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana...

Digitalisering ger bättre vård – men hur blir det med IT-säkerhet?

Gigantiska säkerhetsproblem väntar i takt med att vården digitaliseras. Det kräver ökat fokus på utbildning, säkra klientenheter, centrala lösningar och strategier, skriver Dynabooks Kenni...

Cloud (f)act, ett nödvändig förtydligande

Det är skrämmande hur många missuppfattningar och faktafel som finns kring Cloud Act. Ansvariga i verksamheter omger sig med direkt felaktiga uppfattningar om vilken...

Därför är den mänskliga faktorn kritisk i säkerhetsarbetet

Företagen idag är väl medvetna om vilka risker som finns och vad som kan hända om något inträffar. Trots det slarvas det fortfarande med...

Backup är livsviktigt för företag i dagens riskfyllda IT-säkerhetsklimat

Idag bör företagens datasäkerhet engagera alla anställda, på alla nivåer och positioner. Detta påstående är sannare än någonsin när man idag ofta ser nyheter...

Så faller du offer för en ID-kapning

En ID-kapning sker inte över en natt där någon obskyr kriminell person plötsligt tar ett lån i ditt namn och skadar din ekonomi för...

Sekretessavtalet är den gordiska knuten för amerikanska molntjänster

Replik på krönikan ”Cloud (f)act, ett nödvändig förtydligande”Bekräftelsefel leder oss till att läsa ut det vi vill ska vara sant men när det gäller...

Är du verkligen säker i hemmets trygga vrå?

Många av oss arbetar hemma och troligtvis är hemmakontoret här för att stanna. Kanske...