• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Bring förnyar avtal som beredskapspartner till Röda Korset

Svenska Röda Korset och Bring väljer att förnya sitt samarbetsavtal med Bring som nationell beredskapspartner. En oroligare omvärld och ökad risknivå i Sverige gör samarbetet ännu viktigare än tidigare, menar Bring.

-

Sedan 2018 har Bring varit beredskapspartner åt Svenska Röda Korset, och nu väljer man att förnya samarbetsavtalet med 3 år. Sedan avtalet aktiverades under 2018 har Bring hjälpt till vid flera stora kriser. Vid skogsbränderna i Västmanland hanterade Bring leveranser av mat, vatten och filtar till hjälppersonalen, och under Coronapandemin hanterades insamling och leveranser av sjukvårdsmaterial till vården.

-När krig, elbrist och andra oroligheter kommer närmare oss känns det här uppdraget viktigare än någonsin. I grunden handlar det om att vi lagerhåller varor och hjälper till med leveranser. Dessutom omfattar samarbetet att vår personal utbildas i första hjälpen för att kunna hjälpa till de gånger man är först på plats vid en olycka eller kris, säger Hanna Jonasson, director of operations på Bring.

Svenska Röda korset har en rad beredskapspartner inom olika områden, men Bring är den enda inom lager och logistik.

– Bring är en strategiskt viktig beredskapspartner till Röda Korset och vårt samarbete utvecklas löpande. Transport- och logistiktjänster och lagerhållning är alla viktiga funktioner i vår beredskapsorganisation, och vi är mycket stolta och tacksamma för att Bring har valt att samarbeta med oss i detta viktiga uppdrag, säger Håkan Jarlenius, Partneransvarig på Röda Korset.

Brings fordon rullar året runt och i hela landet. Det betyder att chaufförerna ofta är de som passerar eller kommer fram till ett krisdrabbat område först. Det gör logistikjätten till mycket lämpade volontärer vid kriser – oavsett om det är en större trafikolycka, en naturkatastrof eller annat.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...