• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Brå bidrar till samverkan hos polisen

-

När 21 polismyndigheter blir en sammanhållen myndighet nästa år behöver polis och kommun ha en väl fungerande samverkan. I dag finns det brister i det brottsförebyggande arbetet både inom polis och kommun. Som ett stöd i att effektivisera arbetet erbjuds lokala beslutsfattare att delta i seminarier som Brottsförebyggande rådet (Brå) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför runt om i landet under våren.

– Det är viktigt att framtida lokala områdeschefer inom polisen, kommunchefer och politisk ledning kommer till seminarierna. Det är en möjlighet för beslutsfattare att se vad de kan göra för att effektivisera samverkansarbetet. Genom ett väl fungerande samverkansarbete och gemensamma problembilder kan vi minska brottsligheten och öka tryggheten i Sverige, säger Charlotta Gustafsson, Brå.

I början av april hölls det första av totalt sju nationella seminarier anordnade av Brå och SKL. Vid varje seminarietillfälle deltar Brå, SKL och Genomförandekommittén för den nya Polismyndigheten.

Gemensamma problembilder

Johan Dixelius från Genomförandekommittén är den som leder arbetet med att utveckla samverkan mellan polis, kommun och andra aktörer i polisens nya organisation. Vid det första seminariet som hölls i Linköping berättade han bland annat att den nya polismyndigheten höjer sin ambitionsnivå när det gäller samverkan.

– Målet är att komma nära medborgarna. Det kommer att bli ett tydligt lokalt fokus i den nya polismyndigheten. Det lokala arbetet ska styras av en gemensam problembild och för att det ska fungera behövs en väl fungerande samverkan med kommunen, säger Johan Dixelius, Genomförandekommittén.

gretaberg.jpg
Greta Berg från SKL menar att frågan om en gemensam problembild är central när det gäller att säkra kvaliteten i samverkan. Det är med argument ur just den lokala problembilden som parterna kan påverka varandra. Utan en gemensam problembild finns ingen gemensam utgångspunkt för arbetet.

– Trots att det tas fram nya problembilder så används samma gamla åtgärder. Det är tydligt att besluten om vad som ska göras inte vilar på en analys av resultatet i arbetet med kartläggningen. Det är en allvarlig brist, säger Greta Berg, SKL.

REKLAMSAMARBETE

SRI samlar säkerhets-Sverige på kunskaps- och medvetandehöjande Summit

För att bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring aktuella säkerhetsfrågor och hotaktörer samlar nu personalsäkerhetsföretaget SRI säkerhets-Sverige på en egen Summit –...

FLER NYHETER

Ny version av ”Den blomstertid nu kommer” varnar för digitala faror

Sommarperioden innebär tyvärr en kraftigt ökad risk för bedrägerier, nätfiske och bluffakturor. Brottslingar utnyttjar olika former av social manipulation och tekniska lösningar för att...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

STUDIE: Svårt för myndigheter att använda AI på ett lagligt sätt

I Sverige har debatten kring användningen av molntjänster och lösningar med AI-funktionalitet i offentlig sektor varit omfattande. Den svenska sekretesslagstiftningen har nyligen ändrats för...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen ger tummen upp för kritiserade Chat Control 2.0

Samtliga riksdagspartier utom Centerpartiet och Sverigedemokraterna gav under tisdagen stöd åt lagförslaget som nu kommer att beredas på EU-nivå.Kritiker menar att förslaget går alldeles...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har en global teknisk revolution lett till genomgripande förändringar i de...

REKLAMSAMARBETE

Civila innovationer ska stärka Sveriges försvarsförmåga

Inom den civila sektorn drivs utveckling av banbrytande teknik inom områden som exempelvis AI, kvantteknik och autonoma system. Genom ett program för civil-militär innovation...

Okta anställer ledare för Norden och Baltikum

Dan Öhlander ansluter sig till Okta från Snowflake, där han ansvarade för företagets verksamhet i Norden och Baltikum. Hans erfarenhet av försäljning och ledarskap...

Chefer och skyddsombud har arbetsmiljökoll

Chefer och skyddsombud inom den privata sektorn tycker att det bedrivs ett aktivt arbetsmiljöarbete på deras arbetsplats, och anser att de har goda kunskaper...

Granskning av hur polisen hanterar uppgifter om barn färdig

IMY har granskat polisens hantering av uppgifter om barn i sin underrättelseverksamhet. Granskningen har avgränsats till hur polismyndigheten behandlar uppgifter om barn under 15...

Digitala driftavbrott kostar flera hundra miljarder dollar per år

Cybersäkerhets- och observerbarhetsföretaget Splunk har presenterat rapporten The Hidden Costs of Downtime, som belyser de direkta och dolda kostnaderna för oplanerade driftavbrott. Enligt undersökningen beräknas den...

Sweco vald till strategisk rådgivare åt danska Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse förvaltar och bygger ut militäranläggningar som kaserner, flottbaser, flygplatser, skjutbanor, övningsfält och övriga fastigheter för Danmarks försvarsmakts räkning. Ejendomsstyrelsen ansvarar också för...

”Den största säkerhetsutmaningen är flowet av människor”

I början av juli går den 52 Rosildefestivalen av stapeln. På ett enormt fält, i utkanten av den danska staden Roskilde, samlas omkring 130 000...

Seriline i samarbete med Zwipe – ska distribuera biometriska åtkomstkort i Norden

– Att utveckla lösningar för framtiden är avgörande för oss. Vi är glada över att samarbeta med Zwipe eftersom biometriska åtkomstkontrollsystem formar framtidens företagssäkerhet...

De kan bli Årets Säkerhetsprofil 2024

Årets Säkerhetsprofil är en av branschens mest ansedda utmärkelser och ges till någon som brinner för säkerhetsfrågor och som verkar inom branschen. Priset har...

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har...