• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Blåljusövningar kan rädda liv – visar ny forskning

-

annikaandersson-hvNy forskning vid Högskolan Väst visar att fullskaliga övningar hos så kallade blåljusorganisationer – polis, räddningstjänst och ambulans – gör dem mer rustade vid framtida olyckor eller andra större ingripanden. Övningarna är centrala för att synliggöra och testa gränser mellan de olika yrkesgrupperna.

Annika Andersson, doktorand i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst, visar i sin avhandling ”In case of emergency: Collaboration exercises at the boundaries between emergency service organizations” att övningar är centrala för att skapa ett strukturerat reflektionstillfälle som ger en helt annan grund för lärande. Studierna inkluderar övningar med både yrkesverksamma och sistaterminsstudenter vid respektive blåljusutbildning.

Samverkan avgörande

Avhandlingen visar också att övningar idag ofta är fokuserade på den specifika olycka eller händelse som övas. Utmaningar med övningsverksamhet ligger bland annat i att få till länken mellan övning och skarpt arbete.

– Varje yrkesområde är duktiga inom sina respektive ansvarsområde men vi ser att hur man löser samverkan kan vara avgörande för utfallet. Detta kan gälla vid mindre vardagsolyckor, där man på bästa sätt ska samordna resurser som finns tillgängliga. Men vi ser också mer och mer komplexa fall till exempel med hot inblandat där samverkan blir viktig även för de yrkesverksammas säkerhet, säger Annika Andersson.

Vid övningstillfället kan man utsätta deltagarna för svåra situationer och dilemman där de får möjlighet att sätta fingret på de samverkansutmaningar som uppstår. Vilka gränser kan man gå över? Vilka gränser måste få finnas? Samverkan är inte bara att man hjälper varandra, utan det kan även handla om att ta ett steg tillbaka och låta de andra organisationerna arbeta.

Att reflektera är centralt

Annika Andersson ger ett exempel: Vid en övning av ett scenario med ett stort ungdomsbråk på ett disco med farhåga om brand, larmas alla tre blåljusorganisationerna. Var och en tar sig an sina delar. Polisen meddelar att ”nu är byggnaden säkrad” vilket för dem innebär att det inte finns några personer kvar i byggnaden och att allt är genomgånget. När brandkåren hör detta uttryck tänker de något helt annat: de utgår ifrån att byggnaden är säkrad betyder att det inte finns någon risk för att något ska rasa, fatta eld eller dylikt. Denna oklarhet påverkade i sin tur ambulansens möjlighet att tillträda för att påbörja vårdandet.

– Hur övningar arrangeras är inte oviktigt ur lärandesynpunkt. Just denna övningsmodell innehöll gemensamma reflektionsseminarier som avslutande moment. Genom att man efter de praktiska momenten får tillfälle att reda ut begreppen, vad man gjorde och motiv till detta skapar man en större förståelse för varandras arbetssätt och prioritering.

Olyckor är i flera avseenden unika, men det finns också många återkommande problem relaterade exempelvis till vad man vill uppnå med samverkan, bristande kunskap om varandras rutiner eller att man inte vågar ta initiativ över gränser, menar Annika Andersson.

– Detta bör tydligare både tränas och diskuteras i återkommande övningar och kanske medför detta att man till och med räddar liv.

Läs avhandlingen:

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...