• Digital säkerhet
 • Traditionell säkerhet
 • I FOKUS
 • Nyhetsbrev

Bäst och sämst i klassen för skydd mot IT-attacker

-

Micro chipBland de tillverkande företagen saknar 30 procent skydd mot IT-attacker, det visar en ny rapport ”Svenskt IT-säkerhetsindex” från Dataföreningen, Advenica, SIG Security och branschspecialisten Radar som är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för samtliga aktörer inom IT-branschens ekosystem.

Rapporten visar att vart femte bolag inte har kartlagt vilken information som är känslig, utsatt och behöver skyddas. Detta kan innebära stora problem, även i förhållande till EU:s nya datalag, GDPR, som träder i kraft under 2018 och som innebär att bolag kan riskera att böta närmare 20 miljoner euro om man misslyckas med att följa lagen.

Varje dag cirkulerar 150 000 elakartade virus inom Europa, enligt rapport från EU, trots detta saknas IT-säkerhetsstrategier hos många företag, organisationer och kommuner. I rapporten Svenskt IT-säkerhetsindex så framkommer det att 55 procent av de tillfrågade organisationerna inte uppdaterar sin säkerhetsstrategi årligen. Tillverkande företag har sämre IT-säkerhet än exempelvis finans- och försäkringsbranschen, handelsbranschen, samt telekom, IT och media. Men de som ligger sämst till enligt rapporten är Sveriges kommuner.

Kommunerna brister i sina förberedelser och saknar strategier för IT-säkerhet – närmare 38 procent av kommunerna svarar att IT-säkerhet inte är en prioriterad fråga för kommunfullmäktige. Många kommuner reviderar inte heller de policys som finns.

 • 72 procent reviderar sina policys mindre än vartannat år, trots hög digitaliseringstakt.
 • Endast 2 av 10 kommuner gör sårbarhetstester och analyser med personalrisker görs i princip inte alls.
 • Endast 3 procent av kommunerna analyserar IT-risker bland de kommunanställda.
Jonas Dellenvall, Advenica.
Jonas Dellenvall, CTO hos Advenica.

– Trots de enorma värdena som står på spel, så visar det sig att säkerhet inte är en lika prioriterad fråga som vi hade hoppats och att dörren till många svenska organisationer står på glänt, vilket är allt som behövs för cyberkriminella att ta sig in och orsaka stor skada. Våra förhoppningar är att detta index blir en guide för företag, där de kan testa sin säkerhet och få möjligheten att få större inblick över hur organisationen ligger till också i förhållande till andra branscher, säger Jonas Dellenvall, CTO, Advenica AB.

Den bransch som utmärker sig som bäst inom IT-mognad är finansbranschen, trots att den löper högst risk att utsättas för någon form av säkerhetslucka eller attack, enligt undersökningen. Inom Finansbranschen är till exempel säkerhet en prioriterad styrelsefråga i fler än hälften av fallen och IT-säkerheten uppdateras kontinuerligt. Av tio branscher är finanssektorn bäst rustad ur ett IT-säkerhetsperspektiv.

De ekonomiska konsekvenserna av att inte ha ett fungerande IT-skydd kan vara betydande och innebära att stora summor kan gå förlorade. Fler än 15 procent av de tillfrågade bolagen har avstått affärer på grund av IT-säkerhetsrisker och mycket stora organisationer har avstått från affärer som uppgår till över 10 procent av omsättningen.

I rapporten framkommer det även att:

 • Fara för förlorade affärer är mest accentuerat inom handeln och stöld av intellektuellt kapital är naturligt nog ett mer uttalat hot för den privata sektorn än den offentliga.
 • 1 av 10 storbolag (fler än 1500 anställda) saknar en policy för säkerhet.
 • 1 av 4 bolag uppdaterar sin säkerhetspolicy mer sällan än var tredje år.
 • Vart femte bolag har inte identifierat sina skyddsvärda tillgångar. Avsaknaden av en analys av skyddsvärda tillgångar är mycket allvarlig och kan leda till betydande förluster/skador då man inte förstått vilka värden som man har att skydda.
 • 3 av 10 tillverkningsföretag saknar en IT-säkerhetsstrategi.

Om undersökningen


Rapporten svenskt IT säkerhetsindex har utförts under perioden juni 2016 till september 2016. Totalt har 266 personer besvarat enkäten. Rapporten är frukten av ett samarbete mellan Advenica, Dataföreningen, Sig Security, SACS, Christer Magnusson Docent vid Stockholms Universitet och Radar. Cirka 100 av de svarande har titeln CIO eller IT chef, ytterligare cirka 70 har säkerhet som en del av sin titel. Intressant är den höga andelen ”Annan befattning” i gruppen har 27 stycken en titel med IT säkerhet som en bärande del, 31 har ”IT” i sin titel och merparten av de övriga är VD/CEO etc.

 

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

Forskning om hur smygande kriser kan avvärjas får anslag på 12 miljoner

Forskningsprojektet Unravelling the secrets of crisis detection and decisive action ska svara på varför beslutsfattare inte agerar i tid för att avvärja större samhällskriser,...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Omfattande riktad attack mot Outlook – 10 000 försök under kort tid

Detta hela ser ut att vara en fortsättning på en tidigare kampanj från i mars i år, som riktade in sig mot en mängd...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

KOMMENTAR: Avslöjandet om ryska cyberattacker mot brittiska regeringen

En hackergrupp cybersäkerhetsforskare kallad "Cold River", som arbetar på uppdrag av Rysslands federala säkerhetstjänst (FSB), riktade in sig på brittiska politiker, journalister och ideella...

Svenska företag måste hantera allt fler kriser

– Hittills i år har vi sett en ökning med 81 procent när det gäller våra krisinsatser ute på företagen. Det är tydligt att...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

IT-Total och Sudo i samarbete kring trygg svensk container management

Containers är ett bra sätt för att smidigt rulla ut applikationer och funktioner, oberoende av den underliggande infrastrukturen eller placering i publika och privata moln. För...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker” skriver Per Erngård...

Startupen Selma Dynamics ingår partnerskap med MedMera Bank 

– Om kostnaden för cyberbrottslighet mättes som ett land skulle cyberbrottslighet vara världens tredje största ekonomi efter USA och Kina. Det säger en del...

Sverige och USA undertecknar avtal om försvarssamarbete

Avtalet är ett så kallat DCA, Defence Cooperation Agreement, och reglerar bland annat frågor som amerikanska styrkornas rättsliga status, tillgång till baseringsområden samt förhandslagring...

Svenska lärosäten brister i sin hantering av skyddsvärda forskningsdata

Främmande staters underrättelsearbete mot svenska universitet och högskolor har intensifierats under senare år. Behovet av ett effektivt informationssäkerhetsarbete har därmed ökat.Riksrevisionens granskning av de...

Nätfiske som länkar till Adobe InDesign ökar kraftigt

Det dagliga antalet attacker av det här slaget har ökat från cirka 75 meddelanden till cirka 2 000. Nästan en av 10 (9 procent)...

Knowit: Svenska cybersäkerhetsutbildningar lider av flera brister

Undersökningen ISC2-s Workforce Study 2022 estimerar att det internationellt saknas ungefär 3.4 miljoner anställda med cybersäkerhetskunskaper. Därtill säger 70 procent av de organisationer som varit med...

UNDERSÖKNING: Otydliga gränser mellan hem- och kontorsarbete äventyrar IT-säkerheten

Verizon Business presenterar idag sin Mobile Security Index (MSI)-rapport för 2023 – den sjätte i raden av företagets årliga undersökning som kartlägger IT-säkerhetshot mot...

Samarbete ska säkra unga i Helsingborgs digitala värld

– Vi är glada att välkomna Helsingborg Stad som partner i arbetet med att öka säkerheten för unga på nätet. HackShield har visat sig...

Bravida förvärvar låsföretag i Uppsala

Låsservice i Mälardalen är ett auktoriserat låssmedsföretag som innehar nödvändiga gesäll och mästarbrev.– Vi är mycket glada för att Låsservice i Mälardalen blir en...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande...