• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Axis satsar på förvärv av intelligent kameraövervakning

-

ray_mauritsson_AxisAxis Communications har förvärvat Citilog, en leverantör av intelligent videoövervakning i realtid för säker och trygg trafik och transport. Deras avancerade övervakningsteknik och erfarna personal stärker Axis trafiklösning och utökar dess möjligheter i den snabbt växande marknaden för trafikanalys.

– Vi kan nu med Citilogs beprövade lösningar inom trafiksektorn, tillsammans med våra produkter, erbjuda våra kunder en totallösning som uppfyller trafikmarknadens hårda krav. Citilog har alltid haft ett fokus på kvalitet och innovation vilket är helt i linje med Axis strategi att erbjuda lättanvända och konkurrenskraftiga lösningar för en rad olika kunders behov. Vi är glada över att kunna komplettera våra nätverksvideo-lösningar med Citilogs trafikanalys, säger Ray Mauritsson, vd på Axis.

Privatägt företag

Citilog är ett privatägt företag med 30 anställda, med huvudkontor i Paris, Frankrike, och med kontor i USA, Hong Kong och Spanien. Företaget erbjuder en serie av videoanalysverktyg för transportövervakning, såsom automatisk detektering vid incidenter, insamling av trafikuppgifter och styrning av vägkorsningar. Deras produkter förbättrar trafiksäkerheten, begränsar riskerna och bidrar till att minska restiden. Axis och Citilog har samarbetat i flera år med både teknik och försäljning för att ge integrerade lösningar till ett antal gemensamma kunder.

Stärker trafiksäkerheten och effektiviteten

Citilogs avancerade videoanalys och övervakningsprodukter används för att hjälpa operatörer vid trafikledningscentraler att identifiera incidenter och avvikelser i realtid för att förbättra trafikflöden och säkerheten. Dessutom erbjuder Citilog lösningar för att analysera avancerad trafikstatistik och ge lösningar för trafikljus och styrning av vägkorsningar. Produkterna används över hela världen för att övervaka vägar, tunnlar, broar och annan infrastruktur, samt stadstrafik. Citilogs lösningar kan larma för flera olika trafikincidenter vilket gör det möjligt för operatörerna att direkt omdirigera och effektivisera trafikflöden.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...