- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Åtta av tio vill se fler kameror utomhus

-

- Annons -

En stor majoritet, 82 procent, vill se fler kameror utomhus på allmänna platser för att öka tryggheten. Det visar en nyligen genomförd undersökning som också framhåller att åsikterna skiljer sig beroende på respondentens ålder.

Över åtta av tio svenskar vill se fler offentliga kameror på gator och torg. Samtidigt är detta en åldersfråga. Nästan alla, 98 procent, av 40-talisterna vill se fler kameror. I de yngre åldersgrupperna är motsvarande siffra betydligt lägre.

Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här

– Även om det är en åldersfråga i viss mån, är det tydligt att balansen mellan nytta och integritet har förskjutits på senare tid till att människor vill ha betydligt mer övervakning överlag. Tekniken medger i princip allt, men samhällets framtida utmaning ligger i att hitta en rimlig balans och att skapa möjligheter till övervakning som inte upplevs inkräkta på vår integritet, säger Johan Jacobsson, vd på Sylog, som ligger bakom undersökningen.

Hela 60 procent tycker också att det är positivt att kameror på gator och torg kan förses med ansiktsigenkänning. Merparten menar att kamerorna då blir mer användbara i brottsbekämpningen.

- Annons -
- Annons -

FLER NYHETER

Hallå där Fredrik Olsson, Nordenchef för NTT…

Sjukvården plockade många placeringar över den mest attackerade sektorn 2020 jämfört med året dessförinnan. Pandemin spelar förstå en stor roll här, men det känns...

Studie om skärningspunkten mellan vålds­bejakande extremism och heders­relaterat våld

– Våldsbejakande extremism och hedersrelaterat våld och förtryck handlar om två brottsliga och demokratihotande verksamheter. Om eller hur dessa samverkar, förstärker eller gynnar varandra...

Mimecast: Explosiv ökning av antalet falska webbplatser

Under pandemin har cyberkriminella runt om i världen i allt högre grad utnyttjat företag för att på olika sätt tillskansa sig människors personliga information....
- Annons -

SafeTeam säkrar Synoptiks butiker

– För mig är det viktigt att jag är trygg med de jag samarbetar med, att jag kan lita på både produkt och företag....

Bravida lanserar GreenHub i hela Norden

GreenHub lanserades i Norge under hösten 2020. Nu utökas projektet till att omfatta fem av Nordens storstäder, Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Århus och Helsingfors.Bravidas centrala...

Ingram Micro tecknar avtal med Fortinet

– Vårt avtal med Fortinet ligger helt i linje med vår strategi att stärka vårt cybersäkerhetserbjudande på den svenska marknaden. En fortsatt ökande IT-brottslighet,...

Trend Micro satsar på att skydda företag efter pandemin

Enligt det amerikanska analysföretaget Forrester har så kallad Zero Trust Network Access (ZTNA) visat sig vara den främsta säkerhetstekniken för skydd av företag under...

Amido och Trusté i avtal

– Tillsammans kommer vi arbeta med att effektivisera leveransen till bostadsrättsföreningarna samtidigt som det blir till ett konkurrensmässigt pris för hela Trustés erbjudande. Effektiviseringarna med Alliera...

Ordningsvakter ska trygga Möllevångstorget i Malmö

Trygghetsmätningar har pekat ut Möllevången som ett särskilt otryggt område, något som staden nu tar ett helhetsgrepp kring. Det gemensamma trygghetsskapande arbetet från flera...

Confidence i avtal med Svt

Samarbetet ska säkerställa att täcka Svt:s behov av extraresurser inom säkerhetstjänster vid hög belastning. Avtalet tecknas genom den nyligen förvärvade Nordic Level group som...

Nytt förvärv av Prosero

– Att bli en del av Prosero skapar långsiktig stabilitet och ger Lås & Sikring AS de utvecklingsmöjligheter som behövs för att fortsätta sin...

Hallå där! Susan Bergman, Governance Manager för Combitech…

... du är med i den nya podden för och om säkerhetschefer – Sveriges Säkerhetschefer. Varför ska vi lyssna på det här avsnittet?– Det...

Sårbarheter i Windows Office – experter manar till att uppdatera

Sårbarheterna beror på ett fel i äldre kod som finns i Excel95s filformat, vilket gör att forskarna tror att säkerhetsbristerna har funnits i flera...

SRS tar in digitalbyrå som ny samarbetspartner

Enligt Louise Ringström Grandinson står säkerhetsbranschen inför en förändring vilket gjorde att de nu ville hitta ett bredare samförstånd mellan PR och de digitala...

Säkerhetsskydd är ett tillsammansuppdrag för Sverige

Jag har arbetat med säkerhetsskydd och säkerhetskänslig verksamhet sedan 2005 och egentligen delvis i...