- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Arbetet med säkerhetsskydd stärks med ny lagstiftning

Säkerhetspolisen får ett ökat tillsynsansvar, möjligheter till att utfärda vitesförelägganden eller sanktionsavgifter samt att ingripa mot pågående utkontrakteringar och försäljningar. Det är några förändringar i säkerhetsskyddslagen som träder i kraft den 1 december. Dessutom ökar kraven på verksamheter att åtgärda brister i säkerhetsskyddsarbetet.

-

- Annons -

Säkerhetspolisen har flera gånger konstaterat att myndigheter, företag och andra verksamheter brister i arbetet med säkerhetsskydd vilket riskerar att hemligheter röjs, stjäls eller förstörs. Bland annat handlar bristerna om otillräckliga säkerhetsanalyser och svagheter i säkerhetsskyddet som inte åtgärdas trots att verksamheterna känner till dem.

– Vi har de senaste åren sett ett breddat och fördjupat hot mot säkerhetskänslig verksamhet från främmande makt. Förändringarna i lagstiftningen innebär att Säkerhetspolisen kan stärka skyddet och ingripa mot verksamheternas säkerhetsbrister på ett betydligt kraftfullare sätt än tidigare, säger David Hughes, säkerhetsskyddsexpert vid Säkerhetspolisen.

Den justerade säkerhetsskyddslagen gäller alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Den omfattar fler verksamheter än tidigare och i lagstiftningen förtydligas att den gäller både offentliga och privatägda verksamheter.

– Säkerhetspolisen välkomnar förändringarna. De ger oss bättre möjlighet att agera mot brister i säkerhetsskyddet som vi ser. För samhället i stort innebär det att skyddet för Sveriges säkerhetskänsliga verksamheter förbättras, säger David Hughes.

- Annons -

FLER NYHETER

RAPPORT: Emotet minskar, men är fortfarande den vanligaste skadliga koden

Efter en toppnotering från Emotet förra månaden med en påverkan på 14,12 procent av världens företag, är den nu nere på liknande noteringar som...

ANALYS: Mer än var femte HTML-bilaga används för nätfiske

Analysen visar också att text-bilagor är näst vanligast i bedrägliga sammanhang, nio procent dem är skadliga. Minst risk är det med pdf-bilagor där endast...
- Annons -

Svenska Alarm förvärvar konkurrent

Uppköpet av Best Alarm innebär att Svenska Alarm får närmare 1000 nya kunder, vilka får en kvalitetsförhöjning av sin larmtjänst. För Svenska Alarm innebär...
- Annons -

RAPPORT: Antalet cyberattacker har ökat sedan Ryssland invaderade Ukraina

Vid Black Hat USA 2022 lanserade VMware sin årliga Global Incident Response Threat Report som gör en djupdykning i de utmaningar som säkerhetsteam står...

Ny tjänst ska optimera cybersäkerhetsarbetet hos företag

Tech Mahindra har inlett samarbete med ColorTokens för att leverera avancerade Zero Trust-cybersäkerhetslösningar och riskhanteringstjänster, varav den senaste fått namnet Cyber insights. Samarbetet drar...
- Annons -

Datacenter exploderade – följdes av störningar hos Google

För att klargöra vad som orsakade explosionen har en utredning tillsatts.Timmar efter explosionen inkom rapporter om driftstörningar hos flera av Googles tjänster, bland annat...

Stanley Security i avtal med Swedish Match

Valet av säkerhetsleverantör föll på Stanley Security som härmed kommer att ansvara för fabrikens drift och underhåll under hela avtalsperioden, som löper på 36...

Vectra utser ny vice president för EMEA-regionen

Teppo Halonen flyttar från sin tidigare roll på Vectra som regional director för Nordeuropa, en position han har haft sedan juni 2020.– I takt...

Sverige utbildar ukrainska soldater

Initiativet att erbjuda militär grundutbildning för ukrainska medborgare kommer från Storbritannien, som har bjudit in andra länder som är medlemmar i det brittiskledda försvarssamarbetet...

Investeringssvindlare tar sikte på Sverige

Nu varnar cybersäkerhetsföretaget Group IB för att ett nätverkskluster med tiotusentals falska investeringssidor riktar fokus mot Europa i allmänhet och Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Tyskland,...

Riksrevisionen genomför granskning av mynigheternas digitala service

– Riksdagen har varit tydlig med att detta är ett prioriterat område. Myndigheternas digitala service ska ha hög tillgänglighet och bidra till förenklingar för...

”Säkerhet måste finnas i vårt DNA”

Hej Magnus, du släpper snart Svart Storm, en uppföljare till teknothrillern Svart Kod - berätta! – Svart Storm tar historien vidare från Svart Kod. Vi...

Svenskt AI-företag får finansiering från Europeiska försvarsfonden

Den 20 juli 2021 offentliggjorde EU-kommissionen planer på att förmedla EU-finansiering om totalt nästan 1,2 miljarder euro till stöd för 61 samarbetsprojekt för försvarsforskning och -utveckling. Projekten...

Assa Abloy går in som ägare av franskt säkerhetsbolag

– Det är med glädje jag välkomnar Alcea och dess medarbetare till Assa Abloy. Förvärvet kommer att stärka vårt erbjudande inom kritisk infrastruktur och...
- Annons -

Artificiell intelligens är avgörande för IT-säkerheten – men det är ingen universallösning

Cyberhot är idag en av de största utmaningarna som företag måste hantera dagligen. De...