• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Är USA redo för GDPR?

-

Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. Företag som verkar inom EU kommer då ha en lagstadgad skyldighet att utefter ett antal regler behandla samtlig information som kan knytas till enskilda personer med största försiktighet. Men det är inte bara företag inom EU som kommer att påverkas av den nya lagen – även deras samarbetspartners utanför EU:s gränser berörs. Frågan är bara hur medvetna de är.

Linda Kante, journalist Aktuell Säkerhet

Under senaste NetEvents som hölls i San José, Kalifornien i september i år – en IT-konferens som kopplar ihop några av branschens viktigaste nyckelspelare med analytiker och press – var en av de mest uppmärksammade paneldebatterna en i vilken representanter från Secret Service, Homeland Security och FBI diskuterade cybersäkerhet ur den amerikanska nationens perspektiv. Men när det ställdes frågor om GDPR samt hur de trodde lagen skulle påverka amerikanska företag och organisationer framkom det att ingen av de deltagande debattörerna var speciellt insatt.

Svar som: ”Jag tror att lagar och regler är en bra väg att gå” och ”Regeringen måste tillsammans med den privata sektorn hitta en gemensam grund för att kunna förhindra cyberbrott”  (MK Palmore, Information Security Risk Management Executive, FBI San Fransisco, Cyber Branch) var vad som gavs – det vill säga rena klyschor. Trots GDPR och dess kommande massiva inverkan på informationshantering var det ingen i paneldebatten som verkade vilja beröra ämnet.

Från vänster: MK Palmore, FBI, Dr. Ronald Layton Secret Service, Michael Levin, Homeland
Foto: Busa

Det informationstekniska rådgivnings- och forskningsföretaget Gartner kunde i maj i år konstatera att bara 50 procent av de amerikanska företag som har samarbetspartners inom EU kommer att vara anpassade efter GDPR, något USA, och i synnerhet de personer som dagligen arbetar med cybersäkerhet högst upp i nationens näringskedja, borde vara angelägna att göra något åt. Företag som inte har en informationshantering som stämmer överens med GDPR kommer nämligen kunna bötfällas rejält; upp till 20 miljoner euro, eller fyra procent av den globala årliga intäkten är det ekonomiska straff som väntar regelbrytarna.

En kan fundera över hur långt Europa kontra USA har kommit i sin kamp mot cyberbrottslighet – det är förstås svårt att mäta. Men när MK Palmore från FBI bekräftar att USA:s senaste nationella lagförändring mot cyberbrott kom 1986 är det kanske inte konstigt att tänka: fördel Europa.

REKLAMSAMARBETE

SRI samlar säkerhets-Sverige på kunskaps- och medvetandehöjande Summit

För att bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring aktuella säkerhetsfrågor och hotaktörer samlar nu personalsäkerhetsföretaget SRI säkerhets-Sverige på en egen Summit –...

FLER NYHETER

Ny version av ”Den blomstertid nu kommer” varnar för digitala faror

Sommarperioden innebär tyvärr en kraftigt ökad risk för bedrägerier, nätfiske och bluffakturor. Brottslingar utnyttjar olika former av social manipulation och tekniska lösningar för att...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

STUDIE: Svårt för myndigheter att använda AI på ett lagligt sätt

I Sverige har debatten kring användningen av molntjänster och lösningar med AI-funktionalitet i offentlig sektor varit omfattande. Den svenska sekretesslagstiftningen har nyligen ändrats för...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen ger tummen upp för kritiserade Chat Control 2.0

Samtliga riksdagspartier utom Centerpartiet och Sverigedemokraterna gav under tisdagen stöd åt lagförslaget som nu kommer att beredas på EU-nivå.Kritiker menar att förslaget går alldeles...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har en global teknisk revolution lett till genomgripande förändringar i de...

REKLAMSAMARBETE

Civila innovationer ska stärka Sveriges försvarsförmåga

Inom den civila sektorn drivs utveckling av banbrytande teknik inom områden som exempelvis AI, kvantteknik och autonoma system. Genom ett program för civil-militär innovation...

Okta anställer ledare för Norden och Baltikum

Dan Öhlander ansluter sig till Okta från Snowflake, där han ansvarade för företagets verksamhet i Norden och Baltikum. Hans erfarenhet av försäljning och ledarskap...

Chefer och skyddsombud har arbetsmiljökoll

Chefer och skyddsombud inom den privata sektorn tycker att det bedrivs ett aktivt arbetsmiljöarbete på deras arbetsplats, och anser att de har goda kunskaper...

Granskning av hur polisen hanterar uppgifter om barn färdig

IMY har granskat polisens hantering av uppgifter om barn i sin underrättelseverksamhet. Granskningen har avgränsats till hur polismyndigheten behandlar uppgifter om barn under 15...

Digitala driftavbrott kostar flera hundra miljarder dollar per år

Cybersäkerhets- och observerbarhetsföretaget Splunk har presenterat rapporten The Hidden Costs of Downtime, som belyser de direkta och dolda kostnaderna för oplanerade driftavbrott. Enligt undersökningen beräknas den...

Sweco vald till strategisk rådgivare åt danska Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse förvaltar och bygger ut militäranläggningar som kaserner, flottbaser, flygplatser, skjutbanor, övningsfält och övriga fastigheter för Danmarks försvarsmakts räkning. Ejendomsstyrelsen ansvarar också för...

”Den största säkerhetsutmaningen är flowet av människor”

I början av juli går den 52 Rosildefestivalen av stapeln. På ett enormt fält, i utkanten av den danska staden Roskilde, samlas omkring 130 000...

Seriline i samarbete med Zwipe – ska distribuera biometriska åtkomstkort i Norden

– Att utveckla lösningar för framtiden är avgörande för oss. Vi är glada över att samarbeta med Zwipe eftersom biometriska åtkomstkontrollsystem formar framtidens företagssäkerhet...

De kan bli Årets Säkerhetsprofil 2024

Årets Säkerhetsprofil är en av branschens mest ansedda utmärkelser och ges till någon som brinner för säkerhetsfrågor och som verkar inom branschen. Priset har...

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som...