• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Aptum certifierat för gassläcksystem

-

Säkerhetsföretaget Aptum blev nyligen certifierat som anläggarfirma gassläcksystem. Därmed är man en av åtta certifierade aktörer i hela landet och ensamma med huvudkontor norr om Stockholm.

– Det känns väldigt bra att vi numera är certifierat för hela bredden av avancerade släcksystem. Vi blir en komplett leverantör och installatör på plats i norra Sverige. Därmed kan vi bistå både gamla och nya kunder med helhetslösningar som vi anlägger och servar helt själva, säger Gustav Paringer, vd och delägare i Aptum.

Certifieringen till anläggarfirma gassläcksystem, enligt kraven SBF 1002:3, utfärdas av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC). För Aptums del var det i början av februari som den långa certifieringsprocessen var helt klar och godkännandet kom från SBSC.

Här tecknar du din prenumeration på Aktuell Säkerhet

Aptum startades 2005 och arbetar med brandskydd och skydd mot olyckor, både som säkerhetskonsulter och som praktiska utförare av olika tjänster samt med utbildning. Företaget har haft en god utveckling och stabil tillväxt under flera år och är numera störst i Norrland inom dessa sektorer. Huvudkontoret finns i Umeå och man har lokalkontor runt om i Norrland. Totalt har Aptum cirka 70 medarbetare och verkar i hela landet.

– Ett automatiskt gassläcksystem är en viktig del av brandskyddet för många företag, exempelvis där det finns en serverhall eller ett ställverk. Förlust av data och stillestånd är kostsamma skador, men med rätt gassläcksystem har man ett bra skydd. System med hög kvalitet ger heller inga sekundärskador eller lämnar några rester efter sig, vilket innebär att verksamheten kan komma igång snabbt efter ett tillbud, säger Gustav Paringer.

– Tidigare har vi hjälpt våra kunder via underentreprenörer inom just detta område, men numera är vi alltså själva en snabb lokal partner i Norrland som både installerar och erbjuder lokal service.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...