• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Ambulanser i Malmö får snabbare tillträde till fastigheter vid larm 

Nu ansluter sig Region Skåne till ”Smart passage” – en tjänst som SOS Alarm har utvecklat tillsammans med Amido och Swedlock för effektivare insatser vid larm till nödnumret 112. Regionens ambulanssjukvård förses med digital behörighet till anslutna fastigheter och kan på så sätt rädda liv snabbare än de skulle kunna med traditionell nyckelhantering.

-

Ett moment som stjäl värdefull tid vid ambulanssjukvårdens insatser är svårigheter att snabbt komma in till patienten i fastigheter. ”Smart passage” möjliggör digital inpassering till anslutna fastigheter vid larm till nödnumret 112. Genom samarbetet med Amido och Region Skåne kommer fler fastighetsägare i regionen att nu kunna bidra till att livsviktig tid sparas in vid larm.  

– Med Region Skånes anslutning till Smart passage skapas samhällsnytta för både fastighetsägare och för dem som söker hjälp via 112. Tjänsten underlättar för samtliga att få snabbare hjälp, säger Jonas Runesson som är produktägare på SOS Alarm.  

Smart passage är en digital inpasseringstjänst med tillfälliga digitala nycklar som är framtagen i ett samarbete mellan SOS Alarm, Amido och Swedlock. Lösningen kan enkelt integreras med befintliga låssystem och ersätter traditionell nyckelhantering. Allt eftersom regioner i Sverige ansluter sig till Smart passage kan fler fastighetsbolag inom de anslutna områdena kopplas på tjänsten.   

– Smart passage är en säker plattform och ambulanspersonalen kan lita på att inpassering alltid fungerar. Eftersom den digitala nyckeln endast fungerar medan utryckningen pågår, finns heller inga risker för att den hamnar i fel händer. Att nu även Region Skåne ansluter sig går helt i linje med vår ambition att öka tryggheten i samhället genom att göra arbetet för ambulanssjukvården mer effektivt, säger Einar Lindquist, tf. vd, Amido.    

Smart passage ger tillträde men inga dörrar står olåsta eftersom systemet integreras i fastighetens befintliga passersystem och/eller smarta låscylindrar. Med den digitala behörigheten som SOS Alarm förmedlar försvinner risken att ambulans blir stående utan att snabbt kunna komma in. Det är värdefull tid som kan sparas i en akut situation.  

– Det känns självklart att utforska lösningar som gör räddningstjänstens arbete smidigare, och som samtidigt ökar tryggheten för våra hyresgäster. För oss är det själva poängen med utvecklandet av moderna och säkra fastigheter, säger Thomas Eklund, Head of IT & Digital Heimstaden Sverige och Marcus Johansson, chef för HSB Malmös hyresfastigheter. 

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

30 miljoner till arbetet mot arbetslivskriminalitet

– Regeringen ser mycket allvarligt på det faktum att människor utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslivskriminaliteten är en inkomstkälla för den kriminella ekonomin, gör...

REKLAMSAMARBETE

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på att Sverige måste bli bättre på att organisera samarbetet mellan...

REKLAMSAMARBETE

SSG lanserar cybersäkerhetschecklista att använda vid upphandlingar

SSG Leveranskontrakt är ett verktyg för att säkerställa säkra och välreglerade affärsprocesser inom industrin. Med det senaste tillskottet, en cybersäkerhetschecklista som kan användas vid...

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...